Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 8
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;geografske diplome;Slovenija;Pomurje;Koprsko Primorje;demogeografija;narodne manjšine;politična geografija;
Regionalni vidiki slovenske manjšinske politike
Leto: 2007 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Diplomsko delo
Oznake: prostata;rak prostate;medicinske sestre;zdravstvena vzgoja;zdravstvena nega;
V diplomskem delu smo predstavili pomen zgodnjega odkrivanja raka na prostati. Opisali smo dejavnike tveganja za nastanek raka na prostati ter bolezenske znake. Opisali smo tudi preiskave, ki se opravljajo v urološki ambulanti in kako se pacienti pripravijo na njih. V empiričnem delu smo predstavili ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Magistrsko delo
Oznake: otroci s posebnimi potrebami;vključevanje v redne oddelke vrtcev;stališča staršev;magistrska dela;
Inkluzivni vrtec mora prepoznati in odgovoriti na različne potrebe svojih otrok, tako da se jim prilagaja vsebina, organizacija in načini izvajanja. Osnovni princip inkluzivnega vrtca je, da se vsi otroci učijo skupaj ne glede na težave in razlike, ki jih imajo. Za kvalitetno izvajanje inkluzije je ...
Leto: 2016 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: alpsko smučanje;šole;organiziranost;učinkovitost;Maribor;anketa;vprašalnik;
Analiza organiziranosti ter učinkovitost delovanja alpskih smučarskih šol štajerske regije
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za šport (UL FŠ)
Diplomsko delo
Oznake: predšolski otroci;jajce;kokoš;vietnamski paličnjaki;naravoslovje;projektno delo;raziskovanje;diplomska dela;
Namen diplomskega dela z naslovom Naravoslovni projekt: od jajca do kokoši je bil spoznavanje in raziskovanje razvoja kokoši v primerjavi z nekaterimi drugimi živalmi s pomočjo projektnega dela. Otroci v starosti od 4 do 5 let so spoznavali značilnosti živali na zanimiv in zabaven način s pomočjo iz ...
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: podjetje;rast podjetja;razvoj podjetja;življenjski cikel;modeli;
V diplomskem projektu smo se osredotočili na rast in razvoj podjetja ter na življenjski cikel podjetja. V teoretičnem delu smo predstavili definicijo in pomen rasti ter razvoja podjetja in predstavili življenjski cikel podjetja. Proučili smo različne modele podjetniške rasti ter se osredotočili na d ...
Leto: 2016 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: športniki;starši;diplomske naloge;
Dandanes se vse več otrok vključuje v šport, s katerim se začnejo pogosto tudi tekmovalno ukvarjati. Na razvoj in uspešnost otroka-športnika vpliva veliko dejavnikov. Mednje sodi tudi odnos družine do otroka v okviru športnega razvoja. V diplomskem delu se je ugotavljalo, na kakšen način starši v ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: čiščenje odpadnih vod;komunalne odpadne vode;membranska filtracija;senzorske membrane;KOV;
Vrednotenje učinka čiščenja komunalnih odpadnih vod (KOV) z novimi senzorskimi membranami
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Št. zadetkov: 8
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: