Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 27
Diplomsko delo
Oznake: krizno komuniciranje;novi mediji;internet;
Raba novih medijev v kriznem komuniciranju
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Magistrsko delo
Oznake: teorija deležnikov;deležniki;
Kdo je zares pomemben za družinska podjetja?
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Diplomsko delo
Oznake: Flavijevo pričevanje;avtentičnost;
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Magistrsko delo
Oznake: Islam;Muslimani;Islamofobija;Množični mediji;Slovenija;Magistrske naloge;
Islam je pomembno vplival na razvoj evropske identitete in enotnosti in muslimani so že dolgo del evropskih narodov, vendar Evropejci islam zelo slabo poznamo. Glavni vir informacij o islamu so večinoma še vedno množični mediji, ki igrajo vlogo prenašalcev pomenov in mitov ter jih s senzacionalistič ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Diplomsko delo
Oznake: konvencionalna ekstrakcija;rdeča pesa;celokupni fenoli;celokupni flavonoidi;antioksidativna aktivnost;
S predhodno termično obdelavo in liofilizacijo smo stabilizirali vzorce. Z metodo konvencionalne šaržne ekstrakcije smo pripravili ekstrakte iz različno obdelanih vzorcev rdeče pese. Ekstrakcijo smo izvajali pri konstantnem mešanju na magnetnem mešalu, pri sobni temperaturi, zavarovano pred vdorom d ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;motorični razvoj;ročne spretnosti;predmet naravoslovje in tehnika;učni načrti;izdelki iz lesnih gradiv;
Magistrsko delo obravnava razvojne značilnosti otrok in njihove zmožnosti za tehnične dejavnosti pri predmetu naravoslovje in tehnika, ki se izvaja v 4. in 5. razredu osnovne šole. Predmet združuje naravoslovje, ki se ukvarja s proučevanjem zakonitosti delovanja narave, in tehniko, ki te zakonitosti ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: marketing;načrtovanje marketinga;marketinško komuniciranje;SWOT analiza;trg;odjemalci;analiza trga;
V diplomski nalogi je predstavljen marketinški načrt organizacije Botanični vrt Univerze v Mariboru. Opisan je celoten postopek in proces izdelave le-tega. Botanični vrt Univerze v Mariboru je največji botanični vrt v Sloveniji, velik osem hektarjev, in se nahaja v Pivoli pri Hočah. V vrtu se ukvarj ...
Leto: 2017 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Magistrsko delo
Oznake: pšenica;Triticum aestivum;kaljenje;kaljena zrna;kalčki;svetloba;osvetljevanje;LED;tema;fenolne spojine;antioksidativni potencial;Folin Ciocalteu metoda;DPPH metoda;ABTS metoda;
V okviru magistrske naloge smo preučevali vpliv načina osvetljevanja na antioksidativni potencial (AOP) kalčka in preostalega dela kaljenega pšeničnega zrna. Kaljenje je potekalo 4 dni pri 20 °C pod LED lučmi (470 in 520 nm) oz. v temi (kontrola). Po 48 in 96 urah smo kalček ločili od preostalega zr ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomske naloge;gradbeništvo;nivojski prehodi;statistična analiza;varnost;železniška mreža;prometne nesreče;
Analiza trendov varnosti na nivojskih prehodih ceste z železnico
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 27
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:
Jezik: