Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 15
Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
Oznake: elektronske knjige;
Poskusi pri pouku kemije
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: aditivi v prehrani;e-število;osnovnošolci;
Ozaveščenost osnovnošolcev o pomenu aditivov v prehrani
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Magistrsko delo
Oznake: kemija;didaktika;osnovna šola;
Pomen didaktično-metodološke zasnove e-učnih enot za uspešno učenje kemije v osnovni šoli
Leto: 2015 Vir: Naravoslovnotehniška fakulteta (UL NTF)
Diplomsko delo
Oznake: vizualizacija;IKT;videoposnetki;VJIU;
Dandanes živimo v času, v katerem je srečanje s sodobno informacijsko tehnologijo nekaj nepogrešljivega. Tako je zelo pomembno, da učitelji čim bolje prilagajo svoj pouk in način poučevanja napredku ter razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Namreč, učenci so zelo napredni pri upora ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kemija;
V članku predstavljena raziskava se ukvarja s samo-evalvacijo napredka med praktičnim pedagoških usposabljanjem bodočih učiteljev kemije, študentov četrtega letnika, v primerjavi z mnenjem njihovih mentorjev na šoli. Vzorec sestavlja 21 bodočih učiteljev kemije in 21 njihovih mentorjev, izkušenih ...
Leto: 2017 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: drugi jezik;tuji jezik;spletna gradiva;spletne aplikacije;
V prvem delu diplomskega dela je obravnavan podroben pregled metode, imenovane »igrifikacija«, in njena vloga pri učenju drugega/tujega jezika in temeljnih kemijskih pojmov v osnovi šoli v slovenskem kakor tudi v angleškem jeziku. V empiričnem delu diplomske naloge sem želela z anketnim vprašalnikom ...
Leto: 2019 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
Oznake: elektronske knjige;
Kemija v življenju
Leto: 2013 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Znanstvena monografija
Oznake: učitelji raziskovalci;kemija;submikropredstavitve;diferenciacija;individualizacija;IKT;znanstveni centri;
Znanstvena monografija "Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije" je pregled ugotovitev raziskav, ki so potekale na Pedagoških fakultetah Univerze v Ljubljani ter Mariboru. Je nadaljevanje predstavitve raziskovalnih dosežkov študentov in njihovih mentorjev, ki so bili prvi ...
Leto: 2019 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Znanstvena monografija
Oznake: naravoslovno izobraževanje;raziskovanje;kemijsko izobraževanje;poučevanje kemijskih vsebin;aktivni pouk kemije;učitelj raziskovalec;
Znanstvena monografija z naslovom "Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin" vsebuje osem izvirnih znanstvenih poglavij, ki so nastala s sodelovanjem študentov dodiplomskega in podiplomskega študija ter njihovih mentorjev. Znanstveni prispevki tako predstavljajo širok spekter raz ...
Leto: 2017 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: chemistry;concept formation;kemija;oblikovanje pojma;secondary school;srednja šola
Submicroscopic representations as a tool for evaluating students' chemical conceptions
Leto: 2004 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Št. zadetkov: 15
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: