Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 80
Druge monografije in druga zaključena dela
Oznake: Germanistik;Brücken;Sprache;Kultur;Literatur;Didaktik Deutsch als Fremdsprache;Übersetzung;
Die folgenden Abstracts greifen auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen das Motiv der Brücke auf, das sowohl das architektonische Objekt bezeichnen kann als auch ein symbolisches Konstrukt, das verbindet, aber auch trennt, und dadurch bewusst oder unbewusst eine Kontaktmöglichkeit oder auch Iso ...
Leto: 2019 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: likovna ustvarjalnost;dejavniki likovne ustvarjalnosti;likovna vzgoja;povezanost;
V prispevku predstavljamo rezultate raziskave, katere osnovni namen je bil, preučiti nivo likovne ustvarjalnosti pri učencih v osnovni šoli in ugotoviti morebitne razlike med spoloma. V raziskavi smo preučevali tudi povezanosti dejavnikov likovne ustvarjalnosti. Rezultati pričujoče raziskave so poka ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;likovna vzgoja;sodobni mediji;osnovne šole;
V uvodnem delu je predstavljena terminološka opredelitev medijev v splošnem pomenu in pri likovni vzgoji ter kako le-ti vplivajo na pouk likovne vzgoje. Nadalje obravnavamo sodobne medije pri likovni vzgoji, njihov izbor, primernost določenega medija glede na podajanje določene likovne naloge. V osr ...
Leto: 2008 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: izobraževanje;likovna vzgoja;likovna ustvarjalnost;osnovne šole;
Prispevek predstavlja del širše raziskave, v kateri smo obravnavali povezanost dejavnikov likovne ustvarjalnosti in njihovo medsebojno učinkovanje, izraženo v nivoju skupnih likovnoustvarjalnih sposobnosti. V prvem delu je predstavljena in opredeljena ustvarjalnost v splošnem pomenu, osvetlili smo p ...
Leto: 2008 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: likovna vzgoja;likovna umetnost;ustvarjalnost;motivacija;razlike med spoloma;osnovne šole;
Sodobni trendi v vzgoji in izobraževanju težijo k spodbujanju samostojnosti, k izoblikovanju celostne osebnosti in ne nazadnje tudi k ustvarjalnosti. V tem pogledu se nam pojavlja vprašanje, koliko je naš izobraževalni sistem podprt za razvijanje otrokove ustvarjalnosti in koliko se resnično posveča ...
Leto: 2017 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: sodobna umetnost;kurikulum;gimnazija;likovna umetnost;curriculum;grammar school;visual arts;
The experience of practitioners has confirmed that primary and secondary schools in Slovenia do not pay enough attention to contemporary art practices. Teachers do not sufficiently (or not at all) include contemporary artists in art education. Consequently, students are not informed about experienci ...
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: likovna vzgoja;likovna pedagogika;likovni motiv;afektivnost;osnovna šola;art education;primary school;visual art;motif;affectivity;
From the motivational point of view, choosing motifs in art education is exceptionally important, as the motif represents the affective part of art education. Emotional response of pupils, both in the perception of artwork and in their own creations, represents an important factor in understanding a ...
Leto: 2011 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: osebe s posebnimi potrebami;slepi;slabovidni;likovna umetnost;muzeji;muzejska pedagogika;
V prispevku predstavljamo teoretična izhodišča o dojemanju likovnega jezika pri slepih in slabovidnih. Osrednji del prispevka namenjamo predstavitvi rezultatov raziskave študije primera, v kateri smo preizkušali različne metode pri delu s slepimi in slabovidnimi osebami pri dojemanju abstraktne in f ...
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;podaljšano bivanje;ustvarjalno preživljanje časa;ustvarjalnost;motivacija;likovne naloge;
Magistrska naloga z naslovom Likovna ustvarjalnost v funkciji kakovostnega izvajanja podaljšanega bivanja je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo na podlagi znanstvene literature na kratko predstavili oblike varstva v osnovni šoli, iz tega izhajajoč so izpostavljen ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Znanstvena monografija
Oznake: varstvo okolja;ekologija;didaktika;
Monografija je v slovenskem prostoru eden prvih poskusov celovitejše znanstvene obravnave odnosa med skrbjo za ohranjanje človekovega naravnega okolja zanamcem in likovno umetnostjo. V teoriji je predstavljen odnos med okoljsko trajnostjo na eni in likovno umetnostjo ter edukacijo in poučevanjem ume ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 80
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: