Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 85
Doktorska disertacija
Oznake: agroživilske verige z dodano vrednostjo;lokalni kmetijski pridelki in živila;ekonometrično modeliranje;multivariatna matrična analiza;analiza medsebojnih odnosov;
Analizirali smo agroživilsko verigo z dodano vrednostjo in pridobili empirične rezultate o končnih vplivih le-te na upravičenost/neupravičenost kmetovanja kmetij s prirejo mleka v gorskih območjih. Pri tem smo se omejili na analizo socialnih in ekonomskih vplivov (socio-ekonomskih vplivov). Kot pilo ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Magistrsko delo
Oznake: ekonometrična analiza;odkupna cena mleka;elastičnost;SPSS;
Obravnavano področje magistrskega dela je analiza odkupne cene mleka v Sloveniji od leta 2008 do konca aprila 2016. Predstavimo tudi del področja pred in po ukinitvi mlečnih kvot ter vpliv kvot na prirejo mleka v Sloveniji. Osnovni cilj naloge je ovrednotiti vpliv spremembe cene svežega mleka na odk ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Magistrsko delo
Oznake: ZDavPR;davčne blagajne;dopolnilne dejavnosti na kmetiji;davčna zakonodaja;
Namen magistrskega dela je pregled novejše zakonodaje s področja obdavčitve dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in ugotoviti ali ZDavPR vpliva na število dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. V analizo smo vključili 90 nosilcev dopolnilnih dejavnosti. Ugotovili smo, da je ZDavPR najbolj prizadel dopolnil ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Doktorska disertacija
Oznake: razvoj podeželja;kmetijska politika;mladi prevzemniki;regresijski modeli;analiza skupin;
Namen doktorske disertacije z naslovom Analiza učinkov ukrepa Politike razvoja podeželja za pomoč mladim prevzemnikom kmetijskih gospodarstev je ugotavljanje rezultatov oziroma učinkov, ki jih je ukrep 112 (Pomoč mladim prevzemnikom kmetij) imel na izbrane agrarnoekonomske dejavnike kmetijskih gospo ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: mlečne kvote;prireja mleka;mlečno-predelovalna industrija;
Analiza predvidene ukinitve mlečnih kvot za nadaljni razvoj prireje mleka v Sloveniji
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Magistrsko delo
Oznake: kmetijsko gospodarstvo;neposredna plačila;Sevnica;
Vpliv neposrednih plačil na dohodek kmetij iz območja z omejenimi možnostmi kmetovanja v občini Sevnica
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: družinske kmetije;nasledstvo;Tržaška pokrajina;
Analiza perspektivnosti za mlade prevzemnike družinskih kmetij v Tržaški pokrajini
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Magistrsko delo
Oznake: odkup žit;ekonometrična analiza;koeficienti elastičnosti;
Ekonometrična analiza odkupa žit v Sloveniji
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: izobraževanje;odrasli;kakovost;motivacija;zadovoljstvo;pričakovanja;
Zadovoljstvo udeležencev v izobraževanju odraslih
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: kmetijstvo;Evropska Unija;Evropa;Vzhodna Evropa;Centralna Evropa;
Consumption trends for dairy and livestock products, and the use of feeds in production, in the CEE accession and candidate countries
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za turistične študije - Turistica (UP FTŠ Turistica)
Št. zadetkov: 85
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: