Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 130
Diplomsko delo
Oznake: fotosinteza;celično dihanje;
Razumevanje fotosinteze pri dijakih poklicnega in strokovnega srednjega izobraževanja
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: pajki;ščurki;odnos do živali;izkustveno učenje;stališča do živali;strah;fobije;predsodki;
Pajke in ščurke učenci opredeljujejo kot ene izmed najmanj priljubljenih živali, pri tem pa se ne zavedajo njihove pomembne ekološke vloge. Poleg strahu ljudje do teh živali pogosto izražajo tudi odpor oziroma gnus. Učenci imajo do njih negativna stališča zaradi številnih napačnih predstav in predso ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: pouk biologije;sekcija;interes;gnus;
Ciliji sodobnega šolstva so usmerjeni v doseganje čim večjega razumevanja pri učencih. Ob tem pa se pojavlja vprašanje, s katerimi učnimi metodami in oblikami dela lahko učitelj to najbolj učinkovito doseže. Učitelje naravoslovnih predmetov se spodbuja, da uporabljajo praktični pouk, tak, ki bi učen ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: evolucija;gimnazija;znanje;vprašalnik;
V Sloveniji se teorijo evolucije danes poučuje pri biologiji od 9. razreda osnovne šole dalje. V diplomskem delu smo želeli preveriti, kakšno je znanje srednješolcev na Dolenjskem na področju teorije evolucije in v kolikšni meri to teorijo sprejemajo. Zanimalo nas je še, ali na to vplivajo šola, spo ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: kačji pastirji;stališča;znanje;napačne predstave;
Kačji pastirji so zaradi zmožnosti letenja in pisanih barv privlačni, zato imajo ljudje večinoma pozitivna stališča do njih in so potencialne krovne vrste za varstvo mokrišč. So dobro raziskan red žuželk, malo pa je znanega o znanju in stališčih do njih. Uporabili smo anketni vprašalnik, ki je zbral ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: znanje;Hrvaška;Slovenija;osnovnošolci;gimnazijci;evolucija človeka;
Dosedanje raziskave kažejo, da se pri učencih pojavljajo težave pri razumevanju evolucije človeka zaradi težke predstavljivosti in zahtevnosti teme. Cilj magistrskega dela je bil preučiti znanje hrvaških in slovenskih osnovnošolcev in gimnazijcev o evoluciji človeka. Preveriti smo hoteli, ali se poj ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: preverjanje predstav;morski organizmi;anketni vprašalnik;meritve reakcijskega časa;biologija;
Različne raziskave kažejo, da imajo učenci izoblikovane napačne predstave o nekaterih bioloških vsebinah. Naš namen je bil preveriti predstave osnovnošolcev o morskih organizmih. Zanimala nas je razlika v predstavah med spoloma, med sedmošolci in devetošolci ter razlika med učenci, ki na dopustovanj ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: znanje;dijaki;celični cikel;genetika;napačne predstave;
Raziskave kažejo, da imajo dijaki težave z razumevanjem celičnega cikla in genetike zaradi težko predstavljive in kompleksne narave teh tem. Namen naše raziskave je bil preveriti znanje dijakov prvega, drugega in tretjega letnika gimnazije o celičnem ciklu in osnovah genetike. Želeli smo ugotoviti, ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: učne oblike;učne metode;rastline;razmnoževanje;razširjanje;stališča;znanje;
Vsebine botanike so v splosno-izobrazevalnih programih vkljucene predvsem pri predmetu biologija, a v primerjavi z vsebinami o zivalih predstavljajo za ucence manj zanimivo tematiko, kar se kaze tudi v pomanjkanju interesa za ucenje in pomanjkljivem znanju. Prakticno delo ima pri poucevanju naravosl ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: okoljsko znanje;stališča;osnovnošolci;srednješolci;izobraževanje;
Varstvo in ohranitev okolja je ključno za trajnostni razvoj in kvaliteto življenja ljudi. Izobraževalne ustanove, predvsem šole, so pomembne pri ozaveščanju in razvoju pozitivnih stališč do okolja. V naši raziskavi je sodelovalo 372 učencev in dijakov iz štirih osnovnih in dveh srednjih šol. Z vpraš ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 130
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: