Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 16
Specialistično delo
Oznake: energetski management;energijska učinkovitost;sistem ravnanja z okoljem;
Uvedba energetskega managementa in sistem varstva okolja v Slovenski vojski : specialistično delo
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Intervju
Oznake: plinovodno omrežje;plinovod;energetski viri;energetika;gospodarstvo;zemeljski plin;Slovenija;intervjuji;
Leto: 1992 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Diplomsko delo
Oznake: delavec;delovno mesto;kompetence;
Zakon o delovnih razmerjih v 20. členu pravi: »Delodajalec je dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu. Obveznost iz prejšnjega stavka ne velja za manjše delodajalce.» Naše podjetje spada med manjše delodajalce. Kljub temu smo se odločili, da izdelam ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: antropologija;organizacijska antropologija;moderne organizacije;postmoderne organizacije;človeški kapital;
Organizacijska antropologija - nova organizacijska veda
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: ProBiS;protein;podatkovna baza;porazdeljevanje računanja;denormalizacija;uporabniški vmesnik;računalništvo;univerzitetni študij;diplomske naloge;
Izgradnja podatkovne baze strukturnih podobnosti proteinov
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
Diplomsko delo
Oznake: diplomske naloge;vitka proizvodnja;metode vitkosti;celovita učinkovitost opreme;celična proizvodnja;uravnoteženje procesa;produktivnost;
Zaključna naloga obravnava optimizacijo proizvodnega procesa za dvig produktivnosti elektronske antene iz sveta avtomobilske industrije. Pri optimizacij smo se oprli predvsem na načela in metode vitke proizvodnje. Prvi korak izvedbe optimizacije je bil popis obstoječega stanja celotnega proizvodnega ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Diplomsko delo
Oznake: okoljevarstvo;odpadki;klasifikacija odpadkov;ločevanje odpadkov;ravnanje z odpadki;sežig;sežigalnice;energija;diplomska dela;
Z industrializacijo je zelo narastla količina odpadkov in pojavil se je problem ravnanja z njimi. Sežig odpadkov kot način ravnanja z odpadki obstaja že več kot stoletje, skoraj toliko časa pa obstaja tudi pridobivanje energije s sežigom odpadkov. Vse od začetka je sežiganje odpadkov učinkovit način ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Doktorska disertacija
Oznake: disertacije;gospodarske javne službe;javni potniški promet;upravljavec;evalvacijski kriteriji;vrednostna funkcija;linearna regresija;kvadratna optimizacija;sodobne oblike pogona vozil;emisije toplogrednih plinov;
Sistem upravljanja in kontroliranja izvajanja javnega potniškega prometa temelji na koncesijskih pogodbah in relacijah med upravljavcem (Ministrstvo za infrastrukturo) in prevozniki. V doktorskem delu so predstavljeni procesi ter razvite metodologije optimizacij in simulacije uporabe sodobnih vozil ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Doktorska disertacija
Oznake: lahka hemofilija A;koagulacijski dejavniki;molekularna genetika;mutacije;hemostatski potencial;hematologija;sekvenciranje po Sangerju;Slovenia;Slovenija;
Opredelitev mutacij in ovrednotenje uporabnosti testov za oceno hemostatskega potenciala pri bolnikih z lahko hemofilijo A
Leto: 2016 Vir: Medicinska fakulteta (UL MF)
Doktorska disertacija
Oznake: epidemiologija;zdravljenje;učinkovitost;komplikacije;remisija;dejavniki tveganja;pediatrija;United states;Združene države Amerike;
Analiza umrljivosti in zapletov zdravljenja med indukcijo remisije pri otrocih z akutno mieloblastno levkemijo
Leto: 2017 Vir: Medicinska fakulteta (UL MF)
Št. zadetkov: 16
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:
Jezik: