Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 84
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: matematika;teorija grafov;uporaba;računalniška omrežja;telekomunikacije;mathematics;graph theory;applications;computer networks;telecommunications;
Some applications of graph theory in computer networks and telecommunications
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: matematika;teorija grafov;krepki produkt grafov;kromatično število;lih cikel;minimalna neodvisna dominantna množica;mathematics;graph theory;strong product;chromatic number;odd cycle;minimal independent dominating set;
The problem of determining the chromatic numbers of the strong product of cycles is considered. A construction is given proving ▫$\chi(G) = 2^p + 1$▫ for a product of ▫$p$▫ odd cycles of lengths at least ▫$2^p + 1$▫. Several consequences are discussed. In particular it is proved that the strong prod ...
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: matematika;teorija grafov;korekcijske kode;direktni produkt grafov;popolne kode;cikli;mathematics;graph theory;error-correcting codes;direct product of graphs;perfect codes;cycles;
Let ▫$G = \times^n_{i=1}C_{\ell_i}$▫ be a direct product of cycles. It is known that for any ▫$r \le 1$▫, and any ▫$n \le 2▫$, each connected component of ▫$G$▫ contains a so-called canonical ▫$r$▫-perfect code provided that each ▫$\ell_i$▫ is a multiple of ▫$r^n + (r+1)^n$▫. Here we prove that up t ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Poljudni članek
Oznake: matematika;računalništvo;problem trdnjav;požrešna metoda;
Leto: 1990 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Video in druga učna gradiva
Oznake: computer science;data visualisation
Graphs are combinatorial structures given by a set of vertices and a set of edges giving the adjacencies between pairs of vertices. Drawing graphs nicely is a challenging task. If a graph has some particular structure it is often very useful to use the knowledge about this for visualizing the object ...
Leto: 2005 Vir: videolectures.net
Izvirni znanstveni članek
Oznake: matematika;kemija;kemijska teorija grafov;molekulski grafi;strukturne formule;topološki indeks;szegedski indeks;algoritmi;mathematics;chemistry;chemical graph theory;molecular graphs;structural formulae;algorithms;topological index;Szeged index;
Dan je algoritem za računanje szegedskega indeksa grafa s časovno zahtevnostjo ▫$O(m,n)$▫, kjer je ▫$n$▫ število točk, ▫$m$▫ pa število povezav.
Leto: 1996 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: optimization;metaheuristics;local search;greedy construction;traveling salesman problem;
We provide several examples showing that local search, the most basic metaheuristics, may be a very competitive choice for solving computationally hard optimization problems. In addition, generation of starting solutions by greedy heuristics should be at least considered as one of very natural possi ...
Leto: 2015 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Doktorska disertacija
Oznake: hevristični algoritem;lokalno iskanje;metahevristike;optimizacijske metode;NP-težki problemi;načrtovanje usmerjenih omrežij;
V doktorski disertaciji sta predstavljena dva algoritma za reševanje težkih kombinatoričnih problemov. Prvi problem se imenuje Problem razvrščanja poslov z omejitvami virov, za katerega smo razvili algoritem z združevanjem konstrukcijske hevristike RAR z algoritmom vzpenjanja na hrib. Drugi problem, ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: množična strežba;model M/M/1 z omejenim prostorom za čakanje;model M/M/r z omejenim prostorom za čakanje;organizacija servisne dejavnosti;servis gospodarskih vozil;
V diplomski nalogi smo za servis gospodarskih vozil višjega cenovnega razreda poizkušali izboljšati povprečni čakalni čas stranke za opravljanje servisa. Na podlagi obstoječih teorij množične strežbe, ki so predstavljene v drugem poglavju, smo izbrali najprimernejša modela za naš primer, to sta mod ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Ni določena
Oznake: matematika;teorija grafov;barvanje grafov;postopek zaporednega barvanja;algoritem mravlje;Petford-Welsh;RLF;mathematics;graph theory;graph coloring;ants algorithm;
V notici primerjamo algoritem Coste in Hertza, algoritem "mravlje", s postopkom zaporednega barvanja (RLF, recursive largest first) in z algoritmom tipa Petforf-Welsh. V naših poskusih je zadnji precej boljši od prvih dveh.
Leto: 1998 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 84
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: