Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 103
Diplomsko delo
Oznake: pajki;ščurki;odnos do živali;izkustveno učenje;stališča do živali;strah;fobije;predsodki;
Pajke in ščurke učenci opredeljujejo kot ene izmed najmanj priljubljenih živali, pri tem pa se ne zavedajo njihove pomembne ekološke vloge. Poleg strahu ljudje do teh živali pogosto izražajo tudi odpor oziroma gnus. Učenci imajo do njih negativna stališča zaradi številnih napačnih predstav in predso ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: pouk biologije;sekcija;interes;gnus;
Ciliji sodobnega šolstva so usmerjeni v doseganje čim večjega razumevanja pri učencih. Ob tem pa se pojavlja vprašanje, s katerimi učnimi metodami in oblikami dela lahko učitelj to najbolj učinkovito doseže. Učitelje naravoslovnih predmetov se spodbuja, da uporabljajo praktični pouk, tak, ki bi učen ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: kačji pastirji;stališča;znanje;napačne predstave;
Kačji pastirji so zaradi zmožnosti letenja in pisanih barv privlačni, zato imajo ljudje večinoma pozitivna stališča do njih in so potencialne krovne vrste za varstvo mokrišč. So dobro raziskan red žuželk, malo pa je znanega o znanju in stališčih do njih. Uporabili smo anketni vprašalnik, ki je zbral ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: invazivne tujerodne vrste;stališča;znanje;gimnazijski izobraževalni programi;strokovni izobraževalni programi;
Širjenje invazivnih tujerodnih vrst (ITV) predstavlja čedalje večji svetovni problem. Uspešnost nadzorovalnih programov ITV je odvisna od javne podpore, zato je potrebno poznati ozaveščenost in stališča javnosti do ITV. V naši raziskavi smo ugotavljali, kakšen je odnos dijakov različnih izobraževaln ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: stališča;rjavi medved;osnovnošolci;srednješolci;izobraževanje;
Varovanje populacij velikih zveri, med katere uvrščamo tudi rjavega medveda, in upravljanje z njimi je težavno zaradi nasprotujočih si mnenj širše javnosti. Ključno vlogo pri upravljanju s populacijami, sprejemanju odločitev in ozaveščanju širše javnosti ima znanost. Izobraževanje ima pomembno vlogo ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: preverjanje predstav;morski organizmi;anketni vprašalnik;meritve reakcijskega časa;biologija;
Različne raziskave kažejo, da imajo učenci izoblikovane napačne predstave o nekaterih bioloških vsebinah. Naš namen je bil preveriti predstave osnovnošolcev o morskih organizmih. Zanimala nas je razlika v predstavah med spoloma, med sedmošolci in devetošolci ter razlika med učenci, ki na dopustovanj ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: seciranje v šoli;čustva;gnus;občutljivost na gnus;IKT-D;QADS;
Kljub svoji kontroverzni naravi seciranje ostaja ena izmed najbolj uporabljenih metod za pridobivanje znanja o notranji zgradbi živali. Po mnenju nekaterih seciranje v šolah vzbuja etične zadržke, pri mnogo dijakih pa tudi negativna čustva kot sta gnus in strah, kar številni učitelji rešujejo z upor ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: rjavi medved;konflikti;stališča;varovanje velikih zveri;
Rjavi medved (Ursus arctos) je razširjen tudi na območju človekove aktivnosti, zato so interakcije med ljudmi in medvedi neizogibne. Za ohranjanje uspešnega in trajnostnega sobivanja z medvedom je pomembno, da je stopnja konfliktov čim nižja. Da bi to dosegli, je pomembno spremljati stališča različn ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: znanje;dijaki;celični cikel;genetika;napačne predstave;
Raziskave kažejo, da imajo dijaki težave z razumevanjem celičnega cikla in genetike zaradi težko predstavljive in kompleksne narave teh tem. Namen naše raziskave je bil preveriti znanje dijakov prvega, drugega in tretjega letnika gimnazije o celičnem ciklu in osnovah genetike. Želeli smo ugotoviti, ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: znanje;stališča;evrazijski ris;dijaki;
Znanje o živalih in stališča ljudi do živali pomembno vplivajo na ohranjanje in varovanje živalskih vrst. V raziskavi smo analizirali znanje in stališča dijakov o evrazijskem risu (Lynx lynx). Z anketnim vprašalnikom s preizkusom znanja smo anketirali dijake z območja Kočevja in Gorenjske. Zanimalo ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 103
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:

Jezik: