Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 40
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;tradicionalna šola;šola prihodnosti;učenje na daljavo;računalniška učilnica;multimedijska učilnica;izobraževalna omrežja;
The era of advanced technology claims a different individual. The individual that would undisturbed function in the era of digitalization and would better perceive and protect our environment with the help of accomplishments and benefits of advanced information and communication technology (ICT). Th ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: education;traditional education;future education;computer classroom;multimedia classroom;educational networks;
The era of advanced technology claims a different individual. The individual that would undisturbed function in the era of digitalization and would better perceive and protect our environment with the help of accomplishments and benefits of advanced information and communication technology (ICT). Th ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: education;distance education;distance learning;teaching models;didactic models;communication models;web-based education;
Last decade's technological development in the field of information technology has boosted the range of varieties of its use in the distance education and given new dimensions to this type of education. Distance-learning nowadays is practised by several theory's, each differing from the other in its ...
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;izobraževalni sistem;računalnik v izobraževanju;naravoslovje;informacijska tehnologija;komunikacijska tehnologija;interaktivno učenje;interaktivna programska oprema;učenje na daljavo;
Pouk s pomočjo računalnika (IKT) obsega njeno pomoč v vzgojno-izobraževalnem procesu povsod tam, kjer je to mogoče in smiselno. Namen računalnika oz. IKT kot učnega pripomočka je iskanje optimalnih elementov in pripomočkov za pedagoško učinkovitost ter za boljše doseganje vzgojno-izobraževalnih smot ...
Leto: 2006 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: izobraževanje;fizika;IKT;priljubljenost;anketne raziskave;
Didaktični vidiki priljubljenosti fizike v osnovni in srednji šoli
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;informacijska tehnologija;izobraževalna tehnologija;komunikacijska tehnologija;računalniško opismenjevanje;raba računalnika;education;learning media;edecational technology;information technology;communication technology;use of computers;informatics literacy;
The following article analyzes some of the results of investigation ĆPresent State and Trends of Using Computers in Slovenia Primary and Secondary SchoolsĆ. This work is elaborated by the author every two years for Ministry of education and sport and national project ĆInformatization of Slovenian Ed ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;didaktika;učenje na daljavo;IKT;izobraževanje učiteljev;education;didactics;distant learning;ICT;teacher training;
Last decade's technological development in the field of information technology has boosted the range of varieties of its use in the distance education and given new dimensions to this type of education. Distance learning nowadays is practised by several theory's, each differing from the other in its ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: ocene in poročila;Krašna, Marjan: Izobraževanje v digitalnem svetu;elektronsko izobraževanje;informacijska tehnologija;
Marjan Krašna: Izobraževanje v digitalnem svetu. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2015. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 108). 146 str.
Leto: 2016 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: računalništvo;elektronski slovarji;pomnilniki;prevodi;korpus;glosarji;prevajanje;procesi;lokalizacija;podatkovne baze;diplomska dela;
Didaktična analiza slovenskega besedišča in elektronskih virov na področju računalništva : diplomsko delo
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: fizika;osnovne šole;osebni računalniki;programska oprema;vmesniki;ROBO;senzorji;eksperimenti;meritve;rezultati;diplomska dela;
Povezanost predmeta Fizika v osnovni šoli z naravnimi pojavi in s tem z eksperimenti je za razumljivost in nazornost predmeta nujna. Zato so eksperimenti pri fiziki obvezni del pouka. Eksperimenti so povezani z vedno bolj natančnimi merilnimi pripomočki, ki se od klasičnih razlikujejo predvsem v mož ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 40
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: