Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 109
Izvirni znanstveni članek
Oznake: policija;vladne organizacije;kriminalistična služba;Center za socialno delo;tožilstvo;pravosodje;kriminaliteta;preprečevanje kriminalitete;preiskovanje;sodelovanje;Slovenija;
An assessment of the cooperation of governmental agencies with the criminal investigation department in criminal investigations : the case of Slovenia
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: policija;centri za socialno delo;sodelovanje;stališča;
Ocene in stališča delavcev centrov za socialno delo do sodelovanja s policisti
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: športne prireditve;upravljanje;vodenje;organizacija;načrtovanje;diplomske naloge;
V javnem zavodu Športni objekti Maribor, katerega ustanovitelj je Mestna občina Maribor, se spremlja celoten proces organiziranja dogodkov, ki se bodo odvijali na športnih površinah ali v objektih, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor. V ta proces je vključeno planiranje, organiziranje, vod ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: kompetence posameznikov;sodelovanje;medosebni odnosi;kriminalisti;tožilci;preiskovalni sodniki;inšpektorji;odvetniki;
Interpersonalne kompetence kriminalistov in njihov vpliv na odnose in sodelovanje s predstavniki organizacij
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: cinizem;policija;kriminalisti;policijski cinizem;
Avtorica v prispevku proučuje cinizem. Poseben poudarek je na proučevanju cinizma med pripadniki policijskih organizacij. Cilj raziskave, ki je bila opravljena med slovenskimi kriminalisti je bil ugotoviti intenzivnost cinizma, povezanost med posameznimi oblikami cinizma in nekaterimi demografskimi ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: organizacijska klima;motivacija;vodena karierna pot;vedenje ljudi;vojska;Slovenska vojska;profesionalizacija vojske;
V diplomskem delu sem proučila organizacijsko kulturo in klimo ter pomen organizacijske klime za organizacijo. Podrobneje sem proučila nepridobitne organizacije in predstavila proučevano organizacijo % Slovensko vojsko, konkretneje Vojaško zdravstveno službo. V empiričnem delu naloge sem s pomočjo a ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: pogoji za delo;zadovoljstvo pri delu;merjenje zadovoljstva;nagrajevanje;work conditions;satisfaction at work;measuring of satisfaction;rewarding;
Pogoji dela in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju KD finančna točka : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: nagrajevanje;plača javnih uslužbencev;delovna uspešnost;napredovanje;javni sektor;
Nagrajevanje in napredovanje zaposlenih v javnem sektorju : diplomsko delo
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: teorije vodenja;stil vodenja;zdravstvo;
Stili vodenja v Zdravstvenem domu Velenje : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: zaposlovanje;selekcija kadrov;strokovnost;uradniki;strokovno-tehnični delavec;javna uprava;
Načrtovanje in izbira kadrov na občinski upravi Občine Krško : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Št. zadetkov: 109
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: