Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 50
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Determination of mechanical spectra from experimental responses
Leto: 1994 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: prenosni jermeni;časovno odvisni materiali;mehanske lastnosti;strižna voljnost;konstitutivni model;dinamična obremenitev;polimeri;visokoelastičnost;time-dependent constitutive modeling;drive belts;viscoelasticy;shear creep;mechanical spectrum;constitutive modeling;stress-strain accumulation;polymers;
Time-dependent constitutive modeling of drive belts
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Znanstvena monografija
Oznake: ciklična obremenitev;polimeri;akumulacija deformacijskega stanja;časovno odvisno vedenje;mehanski spekter;trajnost;utrujanje;porušitev;cyclic loading;strain accumulation;polymers;time-dependent;mechanical spectrum;durability;fatigue;failure;
Modelling of strain accumulation process in cyclically loaded transmission belts
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: polymers;structural formation;functionality;durability;
Delo obravnava nove možnosti spreminjanja funkcionalnosti polimernega izdelka s pomočjo spreminjanja strukture materiala v fazi predelovanja in posledično njegovega časovno odvisnega vedenja, ki opredeljuje trajnost končnega izdelka.V prvem delu prispevka poročamo o razlikah v strukturi materiala na ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Strokovni članek
Oznake: algoritmi;funkcije gladilne;gladilne funkcije;glajenje podatkov;paketi programski;SPLINE
V prispevku je predstavljen algoritem za izračun gladilnih funkcij, uporabljenv programskem paketu "SPLINE", razvitem v Centru za eksperimentalno mehaniko na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Podana je podrobna analiza vpliva števila izbranih podintervalov in števila diskretnih vrednosti na nata ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kompoziti;poliester;natezni test;steklena vlakna;
V inženirskih aplikacijah imajo pomembno mesto slojevito ojačani poliestrski kompoziti, ki jih izdelujejo "ročno". Pomembna lastnost teh kompozitov je, da lahko lokalno spreminjamo njihove mehanske lastnosti z volumskim deležem vlaken, s številom ojačitvenih plasti in njihovo orientiranostjo. Tako l ...
Leto: 1998 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Dušilne lastnosti konstrukcijskih polimerov in kompozitov
Leto: 1996 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Analiza prehodnega pojava pri merjenju lezenja viskoelastičnih materialov
Leto: 1994 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Analiza procesa lezenja viskoelastičnih materialov pod vplivom strižne obremenitve
Leto: 1994 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Napetostna korozija modificiranega polistirena
Leto: 1994 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Št. zadetkov: 50
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: