Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 123
Strokovna monografija
Oznake: grmovne združbe;gozdna meja;gorski gozdovi;
Macesnovje, ruševje, zelenojelševje in druge gorske grmovne združbe v Sloveniji
Leto: 2016 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Strokovna monografija
Oznake: fitogeografija;pedologija;tla;gozdne združbe;gospodarjenje z gozdovi;ogroženost;albumi;
Macesnovje ali macesnovi gozdovi so bili pri nas prvič sistemsko opredeljeni šele s Tipologijo gozdnih rastišč Slovenije (2012), saj so bili do tedaj obravnavani kot različni sukcesijski stadiji ali sintaksoni znotraj drugih asociacij oz. združb (največkrat v okviru ruševja). V tej publikaciji so na ...
Leto: 2012 Vir: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC-SAZU)
Magistrsko delo
Oznake: drevesne vrste;občina Kobarid;urbana drevesa;izjemna in zavarovana drevesa;nasadi neavtohtonih vrst;
Popis drevesnih vrst v občini Kobarid
Leto: 2014 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Strokovna monografija
Oznake: poplavni gozd;močvirni gozdovi;obrežni gozdovi;listavci;iglavci;Rastlinstvo;Obrežna vegetacija;Gozdovi;Rastlinske združbe;Slovenija;
Poplavni, močvirni in obrežni gozdovi v Sloveniji : gozdovi vrb, jelš, dolgopecljatega bresta, velikega in ozkolistnega jesena, doba in rdečega bora ob rekah in potokih
Leto: 2013 Vir: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC-SAZU)
Magistrsko delo
Oznake: taksonomija;morfologija;razširjenost;Slovenija;določevalni ključ;
Murke (Nigritella) so taksonomsko in morfološko težaven rod v družini kukavičevk (Orchidaceae), iz katerega so bile v Sloveniji donedavna poznane le tri vrste. V zadnjih letih so nekateri raziskovalci potrdili uspevanje vsaj še treh vrst. V okviru magistrskega dela smo poiskali populacije vseh potrj ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: fitocenologija;sinsistematika;plemeniti listavci;Aremonio-Fagion;Erythronio-Carpinion;Ostryo-Tilienion;Škocjanske jame;Slovenija;
Prispevek k poznavanju gozdne vegetacije Krasa (jugozahodna Slovenija)
Leto: 2006 Vir: Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP)
Ni določena
Oznake:
Brus, R. 2008: Sto grmovnih vrst na Slovenskem. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 215 pp.
Leto: 2015 Vir: ZRC SAZU
Ni določena
Oznake:
Book report: Martini, F., 2009: Flora vascolare spontanea di Trieste. Lint, Trieste, 338 strani
Leto: 2015 Vir: ZRC SAZU
Ni določena
Oznake:
DR. MILAN PISKERNIK (1925–2006)
Leto: 2015 Vir: ZRC SAZU
Ni določena
Oznake:
Poldini, L., 2009: La diversità vegetale del Carso fra Trieste e Gorizia. Lo stato dell’ambiente. Edizione Goliardiche, Trst, 732 strani
Leto: 2015 Vir: ZRC SAZU
Št. zadetkov: 123
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: