Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 54
Doktorska disertacija
Oznake:
Gensko pogojene razlike med spoloma pri urejanju telesne teže in izraženosti genov v vmesnih možganih pri miših brez gena SF-1
Leto: 2009 Vir: Veterinarska fakulteta (UL VF)
Magistrsko delo
Oznake: biotehnologija;matične celice;izražanje genov;karakterizacija celic;
Matične celice pridobljene iz kadavrov predstavljajo obetajoč vir teh celic za različne raziskave kot tudi za regenerativno medicino, sploh kadar je njihovo pridobivanje iz živega darovalca omejeno oz. težavno. V naši raziskavi nas je zanimalo ali po 3, 6 in 9 dneh po smrti še lahko pridobimo celice ...
Leto: 2017 Vir: Veterinarska fakulteta (UL VF)
Magistrsko delo
Oznake: stres pred rojstvom;agresivno obnašanje;spolno obnašanje;testosteron;vazopresin;kalbindin;Mus musculus;
Nevronski sistem se v obdobju pred rojstvom zelo hitro razvija in je v tem času še posebej občutljiv na morebitne zunanje vplive. Materni stresni hormoni (glukokortikoidi) ob preveliki koncentraciji prehajajo skozi placento in vstopajo v plodov krvni obtok. Ti imajo zmožnost "reprogramiranja" plodov ...
Leto: 2017 Vir: Veterinarska fakulteta (UL VF)
Magistrsko delo
Oznake: prenatalni stres;izražanje genov;vedenje;anksioznost;miši;
Na naš razvoj in življenje imajo lahko pomemben vpliv že dogodki pred našim rojstvom. Prenatalni materinski stres zarodka, ki nastane zaradi stresa na nosečo mater, lahko v obdobju fetalnega programiranja pomeni presežek ali pomanjkanje pričakovanega sprožilca. To privede do aberacij, kot so spremem ...
Leto: 2020 Vir: Veterinarska fakulteta (UL VF)
Magistrsko delo
Oznake: pasje matične celice;mezenhimske matične celice;interlevkin 12;IL-12;imunoterpaija;rak;tumor;transfekcija;elektroporacija;genski elektroprenos;lipofekcija;dostavni sistem;
Mezenhimske matične celice zaradi svojega širokega potenciala diferenciacije v različne vrste celic in produkcije rastnih faktorjev in različnih komponent zunajceličnega matriksa, ponujajo številne možnosti uporabe v terapevtske namene. Poleg njihove uporabe pri regeneraciji tkiv in modulaciji imun ...
Leto: 2019 Vir: Veterinarska fakulteta (UL VF)
Magistrsko delo
Oznake: mezenhimske matične celice;transdiferenciacija;maščobno tkivo;retinojska kislina;živčne celice;
Transdiferenciacija mezenhimskih matičnih celic PSA v živčne celice
Leto: 2016 Vir: Veterinarska fakulteta (UL VF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: health sciences;veterinary medicine;biology;biotechnology;biotechnical sciences
Leto: 2013 Vir: videolectures.net
Video in druga učna gradiva
Oznake: biology;medicine
Leto: 2014 Vir: videolectures.net
Video in druga učna gradiva
Oznake: biology
Leto: 2013 Vir: videolectures.net
Pregledni znanstveni članek
Oznake: biokemija;genomika;homeostaza;hormoni;sesalci;telesna teža
Integrative role of brain and hypothalamus in the control of energy balance
Leto: 2009 Vir: Veterinarska fakulteta (UL VF)
Št. zadetkov: 54
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: