Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 262
Ni določena
Oznake: hipoterapija;timsko delo;organizacija in management;kadrovski management;kompetence;
Hipoterapija je oblika fizioterapije, ki vključuje uporabo konja kot terapevtskega orodja za učinkovito zdravljenje pacienta, kjer ritem hoje konja s svojim tridimenzionalnim gibanjem nenehno spodbuja pacientovo ravnovesje in pravilno telesno držo. Problemsko stanje nastane pri splošnem poznavanju i ...
Leto: 2020 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Diplomsko delo
Oznake: digitalna ekonomija;integrirana marketinška komunikacija (IMC);digitalni marketing;
OsredotočaNJE na marketinške komunikacije ter vse zadevne gradnike, ki na eni strani predstavljajo ključna izhodišča za razvoj komunikacije, na drugi strani pa učinkovito izvajanje le teh, upoštevajoč različne kanale ter vzpostavljanje in gradnjo odnosov. Pri razvoju modela razvoja in izvajanja IMK ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Specialistično delo
Oznake: izobraževanje;usposabljanje;učenje;
Vpliv usposabljanja na konkurenčnost Mercatorja, d.d. : specialisti?no delo
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: pridobivanje kadrov;zaposlovanje;Topgrading;
Zaposlovanje kadrov z metodo Topgrading v podjetju X : diplomsko delo univerzitetnega študija
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: turizem;turistična destinacija;turistična ponudba;
V teoretičnem delu smo definirali pojme povezane s trženje storitev in poudarili bistvo marketinškega spleta 7P za storitve, v poglavju Marketinški splet za turistične agencije za mlade pa smo to prenesli v prakso. Izvedli smo tudi anketni vprašalnik, na katerega se je odzvalo 103 anketirancev. Z ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: trženje;spojka hidravlične cevi;trženjski načrt;
Diplomska naloga obravnava teorijo in prakso trženja novega izdelka, spojke hidravlične cevi. V prvem deluje je predstavljen problem, metode dela in postavljene hipoteze, temu sledi teoretičen del, ki na kratko zajema, kaj trženjski načrt je, analizo zunanjega in notranjega okolja, segmentiranje, po ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: izobraževanje;nagrajevanje;motivacija;
V diplomskem delu analiziramo kakšna je vzročna povezanost sistemov izobraževanja, nagrajevanja ter motivacije zaposlenih. Zanimalo nas je ali so pravilno nagrajeni ter izobraženi zaposleni še bolj motivirani za dobro opravljanje svojega dela ali ne. Raziskovali smo če se obravnavano podjetje zaveda ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: izobraževanje;usposabljanje;izobraževalni proces;
Izobraževanje in usposabljanje sta trajna, nepretrgana procesa, kar velja tako za posameznike kot za organizacijo. Posamezne izobraževalne akcije ne zadovoljijo vseh izobraževalnih potreb. To pomeni, da mora organizacija nenehno upoštevati vse skrite rezerve kot so sposobnost, interesi in pripravlje ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: internet;e-poslovanje;prodaja;
Za podjetje, ki se ukvarja izključno z internetno prodajo, je zelo pomembno, da je v koraku s časom. Razvijati se mora skladno z razvojem tehnologij in zahtevami uporabnikov. Naš namen v diplomski nalogi je predstavitev pomembnih elementov spletne prodaje, ki znatno vplivajo na prodajo, hkrati pa z ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: trgovanje;valuta;kapital;
Diplomska naloga obravnava trženje storitev, natančneje, trženje valutnega trgovanja. Danes se vse več srečujemo z različnimi oblikami varčevanja, zavarovanja in investiranja, med katerimi so nekateri načini bolj in drugi manj poznani. V Sloveniji je valutno trgovanje dokaj neznana oblika investiran ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Št. zadetkov: 262
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: