Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 44
Izvirni znanstveni članek
Oznake: politični sistemi;konsociativna demokracija;neokorporativizem;družbena regulacija;Republika Slovenija;politična stabilnost;
After four years of democracy: fragility and stability
Leto: 1994 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: politični sistemi;politična participacija;liberalna demokracija;SFRJ;postsocializem;kvaliteta življenja;
Politična participacija kot sestavina kakovosti življenja
Leto: 1991 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Deformirana modernizacija - (realni) socializem med tradicijo in modernostjo
Leto: 1989 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: civilna družba;sociologija;modernizacija;
Ali (in kako) je "civilna družba" predmet sociološkega diskurza?
Leto: 1988 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: civilna družba;nova družbena gibanja;samoupravljanje;država;modernizacija;politični pluralizem;
O treh pristopih k pojmu "civilna družba"
Leto: 1987 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: liberalizem;politične doktrine;
Razmišljanje ob zborniku "Sodobni liberalizem". (Krt, 1992, ur. Rudi Rizman)
Leto: 1992 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: korporativizem;demokratičnost;male države;strategija razvoja;konkurenčnost;
Demokratični korporativizem v luči razvojne strategije majhnih držav
Leto: 1994 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: liberalizem;korporativizem;neokorporativizem;
Igor Lukšič: Liberalizem versus korporativizem
Leto: 1994 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: osamosvojitev;Slovenija;
Marko Crnkovič, ur.: Slovenska smer
Leto: 1996 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Vzhodna Evropa;Srednja Evropa;postsocializem;omrežja;združenja;socialni kapital;kooperacija;sociabilnost;zaupanje;Eastern Europe;Central Europe;postsocialism;networks;associations;social capital;cooperation;sociability;confidence;
The autor proceeds from the thesis that (post-socialist) countries which demand to be members of the EU will attain a position of compatibility and isomorpolism with a modernised core only if they develop - parallel to the acceptance of formal rulles and regulations - also the organisations, associa ...
Leto: 1998 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 44
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: