Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 128
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: Giddens, Anthony: Nova pravila sociološke metode;
Anthony Giddens: Nova pravila sociološke metode
Leto: 1989 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: ekspertize;ocenjevanje;znanost;etika;Republika Slovenija;
Prispevek se ukvarja z aktualnimi vprašanji ekspertnega ocenjevanja v znanosti, s t. i. sistemom peer review. Delovanje sistema ekspertnega ocenjevanja v znanosti je tudi za širšo družbeno javnost vedno bolj atraktivno vprašanje. Veliko nesoglasij glede obstoja nepristranskih (objektivnih) sodb v ev ...
Leto: 1996 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: znanost znanosti;znanost;družbeno komuniciranje;sistemska teorija;
Inn the first part of the article the author deals with the problems of intermediary structures in the context of the general systemic theoretical concept of functional differentiation and integration. His main thesis is that the modern evolutionary concepts developed in the context of systemic soci ...
Leto: 1998 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
V ospredju avtorjevega zanimanja je pomen moderne družbene sistemske teorije za razvoj sociologije znanosti. V članku se dokazuje, da je šele sodobna družbena sistemska paradigma dala epistemološke temelje za sintezo različnih pogledov znotraj sociologije znanosti. V sodobni sistemski teoriji je nav ...
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: industrija;ekonomski razvoj;družbeni razvoj;znanje;
Prispevek se ukvarja z družbenimi vidiki prenosa znanja iz akademske znanstvene sfere v industrijo. Prednost v obravnavi je dana različnim oblikam sodelovanja, ki se vzpostavljajo med univerzo, industrijo in vlado. Podan je kritični prikaz sprememb, ki se dogajajo na tem področju v znanstveno in teh ...
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Polemika, diskusijski prispevek
Oznake: družbene vede;humanistične vede;
Znanstvena politika kot ovira razvoju družbenih in humanističnih ved na Slovenskem
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: sociologija;formalizem;recenzije;
Radomir D. Lukić: Formalizem v sociologiji, Naprijed, Zagreb, 1987
Leto: 1990 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: družbene vede;Weber Max;metodologija;sociološke raziskave;epistemologija;
Obstajajo različne znanstvene ocene o vplivu Webrove metodologije družbenih znanosti na sodobno sociološko prakso. Soglasje tudi ni doseženo o njenih epistemoloških izvorih. Prispevek se ukvarja z vsemi temi teoretskimi vprašanji Osnovna predpostavka je, da je Weber koncept znanstvene objektivnosti ...
Leto: 1990 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: sociologija;sociologija znanosti;
Talcott Parsons in sodobna sociologija znanosti
Leto: 1991 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake:
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 128
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: