Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 28
Doktorska disertacija
Oznake: živinoreja;rejne živali;dobro počutje živali;etologija;intenzivna reja;obnašanje živali;obogatitev okolja;doktorske disertacije;
Environmental enrichment in intensive production systems for farm animals
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Polemika, diskusijski prispevek
Oznake: terminologija;dobro počutje živali;materinščina;strokovni jezik;znanstveni jezik;
Pojavljanje novih pojmov v strokovnem in znanstvenem jeziku zahteva od znanstvenikov in strokovnjakov veliko skrb za posodabljanje maternega jezika takrat, ko se v svetu pojavi pojem, za katerega v slovenščini ni na voljo ustreznega prevoda. Ena od takšnih besednih zvez je animal welfare, za katero ...
Leto: 2011 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: lovski psi;lov;poškodbe;pogini;diplomske naloge;
Lovski pes je pomemben člen lova in pri tej dejavnosti ga moramo spodbujati, hkrati pa tudi varovati. Namen diplomskega dela je bil opisati najpogostejše poškodbe, ki jih lovski psi utrpijo med izvajanjem lova in nekaj ukrepov za preprečitev in omilitev poškodb. S pomočjo ankete smo ugotavljali, kat ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: koze;srnasta pasma;ekološka reja;konvencionalna reja;etologija;obnašanje živali;magistrske naloge;
V želji po boljšem razumevanju obnašanja in zagotavljanja dobrega počutja koz v različnih sistemih uhlevitve, smo v nalogi preučevali obnašanje koz slovenske srnaste pasme v hlevsko-pašni reji, znotraj katere smo imeli ekološki (EKO) in konvencionalni (KON) način reje. Splošno gledano je ekolo ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: terapija s pomočjo živali;terapevtski par;šolanje;Slovenija;magistrske naloge;
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti metode in načine šolanja terapevtskih parov (človek-žival) v Sloveniji pri večjih organizacijah za izvajanje posredovanj s pomočjo živali (AAI) in jih primerjati s sistemom šolanja v dveh večjih tujih društvih, ki že vrsto let delujeta na tem področju (Pet Pa ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: konji;šport;preskakovanje ovir;dobrobit živali;diplomske naloge;
Preskakovanje ovir s konjem je danes najbolj popularen konjeniški šport v svetu in tudi v Sloveniji. Fizične in psihične obremenitve konj za preskakovanje ovir pa lahko resno ogrozijo njihovo fizično in mentalno stanje in posledično ogrozijo njihovo dobrobit. V nalogi smo se zato osredotočili na op ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: konjereja;konji;hlevi;preureditev;idejni načrt;diplomske naloge;
Namen diplomskega dela je bil narisati idejni načrt za preureditev pritličja obstoječega gospodarskega objekta v hlev za konje z individualno uhlevitvijo. V enem delu objekta je trenutno govedo, drugi del pa je, razen dveh obstoječih boksov za konje, prazen. Ker v Sloveniji ni zakonsko predpisanih n ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: kokoši;nesnice;sistemi reje;etologija;dobrobit živali;diplomske naloge;
Dandanašnji sistemi intenzivne reje živali lahko živalim povzročajo številne stresne situacije od fizične bolečine do psihičnih motenj, kar ogroža njihovo dobrobit. To se kaže tudi v reji kokoši nesnic, kjer prihaja do prevelike gostote naselitve živali, medsebojnega kljuvanja perja, različnih poško ...
Leto: 2020 Vir: Veterinarska fakulteta (UL VF)
Diplomsko delo
Oznake: psi;telesna govorica;diplomske naloge;
Prepoznavanje telesne govorice pri psih
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: konji;kobile;poškodbe;rehabilitacija;diplomske naloge;
Celostna rehabilitacija kobile po poškodbi
Leto: 2016 Vir: Veterinarska fakulteta (UL VF)
Št. zadetkov: 28
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: