Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 32
Strokovni članek
Oznake: education;didactic game method;teaching aids;individualised group learning;
Innovative teaching and learning can be defined as the effective use of various didactic materials combined with the methods and social forms of active learning. We carried out an evaluation of didactic enclosures as the initial stage in the methodology of our scientific strategy for researching the ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;učne kompetence;avtonomnost študentov;didaktični principi;predavanja;sopoučevanje študentov;education;teaching skills;teaching competences;student autonomy;self-evaluation;student-colecturers;
This article argues a greater stress to student-centered, active-learning approaches in teacher education beginning already in lectures by the subjects of DCEM methodological module. Our approach in increasing lecture's activity of students is involving them as teacher's co-lecturers. In order to mo ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;učne kompetence;avtonomnost študentov;didaktični principi;procesno učenje;seminarji;education;teaching skills;teaching competences;student autonomy;didactic principles;process learning;seminars;
This study is focused on the curricular innovations of methodological subjects for acquiring of teachers competences at undergraduate education where students as prospective chemistry teachers serve as a goal group. The redesign of seminar as an essencial curricular form is based on consistent consi ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;didaktika kemije;diferenciacija pouka;individualizacija;pouk kemije;naravoslovje;notranja diferenciacija;didaktični vidiki;prenova pouka;
Naši osnovnošolci naj bi pri pouku kemije vsi vse zmogli, ne pa vsak vsega
Leto: 2004 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: kemija;izobraževanje;naravoslovje;gimnazije;projektna dejavnost;projektno učno delo;evropski oddelki;kompetence;pisne priprave;diplomska dela;
Projektna dejavnost v evropskih oddelkih gimnazijskega naravoslovnega izobraževanja : diplomsko delo
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: kemija;učitelji;izobraževanje;usposabljanje;kompetence;profesionalnost;diplomska dela;
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učiteljev je ena izmed oblik vseživljenjskega učenja, ki poleg študijskih programov za izpopolnjevanje in/ali pridobitev izobrazbe, učiteljem zagotavlja možnost za obnavljanje, razširjanje in poglabljanje znanja ter seznanjanje z novostmi stroke. Osnovni name ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: kemija;pouk;učenje;koncepti;Slovenija;metodologija;učbeniki;didaktika;diplomska dela;
Namen pričujočega diplomskega dela je proučiti metodično-didaktično oblikovanost srednješolskih kemijskih publikacij za področje anorganske kemije - natančneje učbenikov in tudi prispevkov iz kemijskih revij - v različnih časovnih obdobjih. Najzgodnejši članek, ki sem ga obravnavala, je iz leta 1897 ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: kemija;eksperimenti;naravoslovje;kompetence;predšolski otroci;spretnosti;diplomska dela;
Diplomsko delo opisuje razvijanje naravoslovnih kompetenc pri otrocih v predšolskem obdobju, natančneje v starosti od štiri do pet let. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti katere naravoslovne kompetence in katere eksperimentalne spretnosti otrok pridobi oz. usvoji tekom opazovanja, spremljanja i ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: kemija;Mednarodno leto 2011;programi;aktivnosti;promocija;prispevki;realizacija;metodologija;študenti;učitelji;učenje;aktivne metode;kompetence;didaktika;analiza;evalvacija;diplomska dela;
Leto 2011 – razglašeno kot Mednarodno leto kemije pomeni globalno proslavljanje dosežkov na področju kemije v mnogih državah po svetu. V dogajanje je aktivno vključena Slovenija, kjer vodstveno funkcijo opravlja Slovensko kemijsko društvo, ki je v ta namen pripravilo zanimiv program aktivnosti. Z or ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: kemija;kmetijstvo;varstvo rastlin;fitofarmacevtska sredstva;uporaba;navodila;diplomska dela;
V prvem delu diplomskega dela z naslovom Nekatere posebne vrste matrik so obravnavani osnovni pojmi matrik: osnovne lastnosti matrik, osnovne operacije z matrikami in računanje determinante matrik. Opisana je tudi enakost matrik, transponiranje in potenciranje matrik ter inverzna matrika. V drugem d ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 32
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: