Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 68
Pregledni znanstveni članek
Oznake: zgodnje učenje;naravoslovje;raziskovalni pristopi;aktivno učenje;reševanje problemov;
V prispevku so predstavljena in kritično ovrednotena znanstvena spoznanja s področja zgodnjega učenja in poučevanja naravoslovja, temelječega na dejavnostih, ki otroku omogočajo aktivno vključevanje. Raziskovalni didaktični sistem pouka, ki temelji na reševanju problemov, lahko označimo kot eno teme ...
Leto: 2012 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Strokovni članek
Oznake: naravoslovni poskus;zgodnje poučevanje naravoslovja;topnost;izhlapevanje;kristalizacija;konzervacija;
Osnovni namen raziskave je bil, postaviti naravoslovni poskus kot izhodišče, ki pomaga otroku lastno zamisel potrditi in nadgraditi ali jo spremeniti in razumeti. Otroci so pred in med poskusi ter po njih iskali možne odgovore na zastavljena vprašanja, razmišljali in se ukvarjali z rešitvijo problem ...
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: predšolska vzgoja;vrtci;naravoslovje;krožki;konstruktivizem;eksperimenti;aktivno učenje;diplomska dela;
Teoretični del predstavlja naravoslovje, njegov pomen za človeka na splošno in posebej za otroka v predšolskem obdobju. Opisana je Piagetovo teorija s fazami kognitivnega razvoja, s poudarkom na pred operacionalnem obdobju. Podrobneje je predstavljen konstruktivistični didaktični model učenja, aktiv ...
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: predšolska vzgoja;vrtci;kurikulum;narava;biologija;kemija;fizika;cilji;naravoslovje;dejavnosti;diplomska dela;
V diplomskem delu z naslovom Področje narave v kurikulu in prisotnost tovrstnih dejavnosti v vrtcih so uvodoma predstavljena splošna načela, ki jih določa kurikulu za vrtce. Sledi podrobnejša predstavitev področja narave, s poudarkom na različnih metodah, ki bi jih naj vzgojitelji uporabljali pri na ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: predšolska vzgoja;naravoslovje;zgodnje učenje;raziskovanje;projektno delo;diplomska dela;
Namen diplomskega dela je omogočiti otrokom neposredno spoznavanje in prepoznavanje snovi, ki jih vsakodnevno srečujejo v domačem okolju. Te snovi otrokom približamo s pomočjo projektnega dela, ki jim omogoča samostojno raziskovanje. V teoretičnem delu tako predstavljamo možnosti in pomen zgodnjega ...
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: predšolska vzgoja;okolje;spoznavanje;pomen;vrtci;Rogaška Slatina;otroci;narava;igra;kurikulum;okoljska vzgoja;razvoj;diplomska dela;
POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE V diplomskem delu z naslovom Spoznavanje in pomen naravnega okolja v rogaških vrtcih prestavljamo naravno okolje, njegov vpliv in pomen za človeka oz. otroka. V teoretičnem delu se osredotočamo na pomen narave za otrokov vsestranski razvoj, predstavljamo vlogo odraslih ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: predšolska vzgoja;učenje;raziskovanje;naravoslovje;problemi;naloge;reševanje;kovine;diplomska dela;
V teoretičnem delu diplomskega dela z naslovom Raziskujemo, ko se igramo je predstavljeno naravoslovje kot bogat vir pridobivanja izkušenj v predšolskem obdobju. Na osnovi Kurikuluma za vrtce je izpostavljeno posebno področje dejavnosti: narava. Predstavljeni so naravoslovni pojmi in postopki, ki se ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: predšolska vzgoja;izkustveno učenje;projektno delo;problemi;reševanje;sol;raziskovanje;diplomska dela;
V teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljen model izkustvenega učenja, na katerem temelji projektno delo, ki omogoča otrokom raziskovanje snovi z lastno aktivnostjo, reševanje problemov in razvijanje sposobnosti pridobivanja in izmenjave informacij v okviru manjših skupin. P ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: predšolska vzgoja;otroci;naravoslovje;kotički;raziskovanje;sposobnosti;spretnosti;škatle;diplomska dela;
V teoretičnem delu diplomskega dela z naslovom Samostojno raziskovanje otrok v naravoslovnem kotičku je predstavljen temelj tega dela, raziskovalno delo otrok, zato je le-to podrobno razčlenjeno. Ob upoštevanju otrokovega kognitivnega razvoja in na osnovi Kurikuluma za vrtce so predstavljene nar ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: predšolska vzgoja;okoljska vzgoja;vrtci;Velenje;projekt;taborjenje;diplomska dela;
V diplomski nalogi je predstavljena vloga okoljske vzgoje v Vrtcu Velenje. V prvem delu so zbrana spoznanja s področja okoljske vzgoje in s področja razvoja predšolskih otrok. Predstavljene so različne definicije okoljske vzgoje oziroma vzgoje za trajnostni razvoj, cilji in metode. V drugem delu je ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 68
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: