Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 160
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;zelene energije;nizkoogljična družba;okoljski odtisi;ogljični odtisi;obnovljivi viri energije;prašni delci;lesna biomasa;problemski pouk;
Naša družba je prišla do razpotja in pred nami je težka odločitev o naši prihodnosti. Odločitev zadeva vsakega posameznika in družbo kot celoto. Bomo nadaljevali po poti brezobzirnega izkoriščanja naravnih virov, predvsem uporabe fosilnih goriv kot vira energija ali bomo postali nizkoogljična družba ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid
Oznake: srednje šole;učni programi;
Učni načrt : tehniška gimnazija
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: izobraževanje;nove paradigme;transdisciplinarni model;kognitivno nevroizobraževanje;education;new paradigm;transdisciplinar model;cognitive neuroeducation;
How do we think, how do we learn, memorize and dream, how does pleasure come to be, where are the emotions hidden and how do we reach decisions? Cognitive science and neuroscience tries to answer such questions. It tackles the fields of the human mind in an interdisciplinary, even transdisciplinary ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Predgovor, spremna beseda
Oznake: education;philosophy of mind;
One of the main reasons there is so much junk in education is that there are so few people who know enough about education and about the sciences that support education, i.e. philosophy, cognitive and neuroscience to put the thing together. Educators have been reliant upon others’ expertise for the ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: izobraževanje;analogija;poučevanje;education;analogies;teaching;
As disciplines reach maturity, a dynamic meta-structure is needed, which facilitates merging and new divisions of disciplines. Under such a meta-structure, the disciplines propel the evolution of knowledge, but adapt themselves when driving forces emerge sufficient to provoke their adaptation (Suare ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;naravoslovje;tehnika in tehnologija;kvaliteta izobraževanja;education;sciences education;technical education;quality enhancement;
The contributions gathered in this publication have been prepared within the framework of the Pedagogical Center (PC) of the Faculty of Natural Sciences and Mathematics (FNM) at the University of Maribor, which might seem to be a young center since it has only been established in 2009, nevertheless, ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: izobraževanje;e-učenje;IKT;education;e-learning;ICT;
Evolution in computer and other information communication technologies have made also possibilities to develop intelligente computer-aided learning tools for enhanced learning. Today, most researchers in the field of educational technology seem to be preoccupied with either heuristic, the developmen ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: informacijska tehnologija;komunikacijska tehnologija;IKT;učitelji;e-učna gradiva;ICT;e-learning;human teacher;
This article presents the results of a pilot research about interaction between e-learning/teaching paradigms and "clasical" ones, where a "human" teacher is the central element. With other words, we analyzed relation between e-teacher and a human one. Because the presented results are gained in a p ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: vzdrževanje strojev;papirna industrija;načrtovanje;rentabilnost;
Sprememba koncepta vzdrževanja papirnih strojev za izdelavo tissue papirja : diplomska naloga visokega strokovnega študijskega programa
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: tehnika;jedrska energija;fuzija;jedrski reaktorji;fuzijski reaktorji;ITER;diplomska dela;
Danes si ne moremo predstavljati življenja brez uporabe energije. Zaloge fosilnih energijskih virov na Zemlji so močno omejene. Človeštvo bo v prihodnosti izrabilo večino primarnih energetskih zalog, ki jih je danes mogoče gospodarno izkoriščati. V naslednjih človeških generacijah bo začelo primanjk ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 160
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: