Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 120
Izvirni znanstveni članek
Oznake: matematika;linearna algebra;nelinearen ohranjevalec;matrična algebra;jordanski trojni produkt;mathematics;linear algebra;matrix algebra;Jordan triple product;nonlinear preserver;
Bodi ▫$\mathbb{F}$▫ poljuben komutativen obseg in $n ▫\ge 3$▫. Klasificiramo nedegenerirane homomorfizme Jordanskih trojic na algebri ▫${\mathscr{M}}_n({\mathbb{F}}$▫.
Leto: 2006 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: matematika;funkcionalna analiza;linearni ohranjevalec;neobrnljiv element;polenostavna Banachova algebra;podstavek;mathematics;functional analysis;linear preserver;noninvertible element;semisimple Banach algebra;socle;
Pokažemo, da je linearna surjekcija ▫$\Phi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$▫, ki ohranja neobrnljivost med dvema polenostavnima, unitalnima, Banachovima algebrama (nad obsegom kompleksnih števil) avtomatično injektivna.
Leto: 2006 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: matematika;teorija operatorjev;perturbiran kompakten operator;diagonalizacija kompaktnih operatorjev;Banachov prostor;separabilen Hilbertov prostor;mathematics;operator theory;perturbed compact operator;similarity transformation;similar operator method;diagonalization of compact operators;Banach space;separable Hilbert space;
Uskova, N.B.: On a result of R. Turner. (English. Russian original). - [J] Math. Notes 76, No. 6, 844-854 (2004); translation from Mat. Zametki 76, No. 6, 844-854 (2004). [ISSN 0001-4346; ISSN 1573-8876]
Leto: 2006 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: matematika;teorija operatorjev;Wignerjev izrek;operatorska algebra;norma;singularna vrednost;mathematics;operator theory;Wigner's theorem;preserver problem;operator algebra;norm;singular value;
Li, Jinxiu: Applications of Wigner's theorem to positive maps preserving norm of operator products. (English). - [J] J. Math. Study 37, No. 1, 11-16 (2004). [ISSN 1006-6837]
Leto: 2006 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: matematika;teorija operatorjev;idempotentni operatorji;jordanski izomorfizmi;mathematics;operator theory;nest algebras;rank-one operators;idempotent operators;Jordan isomorphisms;
Cui, Jianlian; Hou, Jinchuan: Linear maps preserving idempotence on nest algebras. (English). - [J] Acta Math. Sin., Engl. Ser. 20, No. 5, 807-820 (2004). [ISSN 1439-8516; ISSN 1439-7617]
Leto: 2006 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: matematika;linear algebra;aditivni ohranjevalec;rang;mathematics;linearna algebra;additive preserver;alternate matrix;rank;
Cao, Chongguang; Huang, Liping; Tang, Xiaomin: Additive map preserving rank 2 on alternate matrices. (English). - [J] Afr. Diaspora J. Math 3, No. 2, 107-113 (2005). [ISSN 1539-845X]
Leto: 2006 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: matematika;teorija operatorjev;simetrični operatorji;sebi adjungirani operatorji;ohranjevalec ničelnega produkta;mathematics;operator theory;symmetric operators;self-adjoint operators;zero-product preserver;
Hou, Jinchuan; Zhao, Liankuo: Zero-product preserving additive maps on symmetric operator spaces and self-adjoint operator spaces. (English). - [J] Linear Algebra Appl. 399, 235-244 (2005). [ISSN 0024-3795]
Leto: 2005 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: matematika;teorija operatorjev;simetrični operatorji;Hilbertov prostor;ohranjevalec unitarne podobnosti;mathematics;operator theory;Hilbert space;unitary similarity-preserving mappings;
Petek, Tatjana: A note on unitary similarity preserving linear mappings on $B(H)$. (English). - [J] Linear Algebra Appl. 394, 217-224 (2005). [ISSN 0024-3795]
Leto: 2005 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: matematika;linearna algebra;rang;linearni ohranjevalec;simetrične matrike;mathematics;linear algebra;field;rank-additivity;rank-sum-maximum;rank-sum-minimum;rank;rank-subtractivity;linear preserver;matrix pair;symmetric matrices;
Zhang, Xian: Linear preservers of rank-sum-maximum, rank, rank-subtractivity, and rank-sum-minimum on symmetric matrices. (English). - [J] Linear Multilinear Algebra 53, No. 3, 153-165 (2005). [ISSN 0308-1087; ISSN 1563-5139]
Leto: 2006 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: matematika;linearna algebra;prostor matrik;rank 1;aditivni ohranjevalec;mathematics;linear algebra;matrix space;rank one;additive preserver;
Zhang, Xian; Sze, Nung-Sing: Additive rank-one preservers between spaces of rectangular matrices. (English). - [J] Linear Multilinear Algebra 53, No. 6, 417-425 (2005). [ISSN 0308-1087; ISSN 1563-5139]
Leto: 2006 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Št. zadetkov: 120
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: