Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 46
Ni določena
Oznake: matematika;diofantske Steinerjeve trojice;Steinerjev porizem;Steinerjeva formula;diofantske enačbe;mathematics;dDiophantine Steiner triples;Steiner porism;Steiner identity;diophantine equations;
V članku opišemo vse trojice ▫$(R, r, d)$▫, ▫$R > r+d$▫, naravnih števil, za katere ima konfiguracija dveh krogov z radiji ▫$R$▫ in ▫$r$▫ ter razdaljo ▫$d$▫ med središči sklenjeno Steinerjevo verigo. To pomeni, da obstaja cilkično zaporedje ▫$n$▫ krogov, ki se dotikajo začetnih dveh krogov in se dot ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: matematika;diofantske Steinerjeve trojice;Steinerjev porizem;pitagorejski trikotniki;trikotniki pitagorejskega tipa;mathematics;Diophantine Steiner triples;Steiner porism;Pythagorean triangles;Pythagorean-type triangles;
V članku predstavimo povezavo med diofantskimi Steinerjevimi trojicami (trojicami naravnih števil, ki so povezane s konfiguracijo dveh disjunktnih krogov, od katerih večji vsebuje manjšega, pri kateri nastopi sklenjena Steinerjeva veriga) in trikotniki s celoštevilskimi stranicami in kotom 60°, 90° ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;matematika;pouk matematike;osnovna šolaIKT;education;mathematics education;pedagogical approach;ICT;
Nowadays, we are facing alarge number of varied educational projects which aim to direct and modernize mathematics education. Many institutions (from university bodies and institutes to individual secondary and elementary schools, networks of schools and private enterprises) make an appearance on th ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: matematika;računalništvo;trikotniki;konstrukcija;šestilo;ravnilo;program RIŠ;e-gradivo;diplomska dela;
Diplomsko delo obravnava konstrukcije trikotnikov pri danih treh podatkih. V prvem delu je izdelan sistematičen pregled vseh možnih trojic, ki definirajo konstrukcijske probleme. Za vsako trojico je označen status konstrukcijskega problema, kar pomeni informacijo o tem ali je konstrukcija z ravnilom ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: matematika;geometrija;Arbelos;polkrogi;Pitagorov izrek;inverzija;Arhimedova dvojčka;krogi;diplomska dela;
Diplomsko delo obravnava geometrijski lik, ki se imenuje arbelos ali čevljarski nož. Z njim se je ukvarjal že Arhimed, kasneje so se mu posvečali mnogi drugi matematiki. V delu je predstavljenih več zanimivih krogov in njihove lastnosti: Arhimedova dvojčka, Paposova veriga, Apolonijev krog, Bankoffo ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: matematika;trikotniki;ploščina;obseg;kot;diplomska dela;
V diplomskem delu obravnavamo trikotnike z obsegom P in ploščino A. Dokažemo izoperimetrično neenakost, iz katere izhaja, da pri določenih začetnih podatkih A in P (ki tej neenakosti ne ustrezata) takih trikotnikov sploh ni. Pri začetnih podatkih, ki pa neenakosti ustrezata, raziskujemo število ustr ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: matematika;krožnice;Eulerjeva premica;stožnice;diplomska dela;
V diplomi obravnavamo stožnice devetih točk, ki so posplošitev krožnice devetih točk trikotnika; vsaka od njih je odvisna od izbire točke Z v ravnini. Podobno obravnavamo premice, ki so posplošitve Eulerjeve premice trikotnika. Posebej se posvetimo analizi povezave med lego točke Z in tipom stožnice ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: matematika;Steiner-Malfattijev problem;inverzija;krožnica;radij krožnice;diplomska dela;
V diplomskem delu je obravnavan Steiner-Malfattijev problem, ki je ena od možnih posplošitev znanega Malfattijevega problema, pri katerem za izhodišče namesto trikotnika vzamemo tri krožnice, ki se medsebojno dotikajo. Rešitev problema je trojica novih, med seboj dotikajočih se krožnic, pri katerih ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: matematika;tetivni štirikotniki;Varignonov paralelogram;diplomska dela;
Pri danem štirikotniku najdemo njegov Varignonov paralelogram z razpolovitvijo stranic štirikotnika. V diplomskem delu bomo pri danem paralelogramu iskali take štirikotnike, da bo dani paralelogram Varignonov paralelogram. Kasneje se bomo osredotočili na tetivne štirikotnike. Predstavili bomo dejstv ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: matematika;Cevov izrek;daljice;konkurentnost;inverzija;kompleksna števila;geometrija;diplomska dela;
V prvem delu diplomskega dela smo formulirali osnovno verzijo izreka o sedmih krožnicah in na kratko opisali sorodne različice le-tega. Nato smo se v drugem in tretjem delu poglobili v dva bistveno zelo različna dokaza. Rabinowitzev dokaz ima za osnovo Cevov izrek, Cundyjev dokaz temelji na uporabi ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 46
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: