Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 23
Poljudni članek
Oznake:
V pričujočem tematskem sklopu predstavljamo Tomaža Luckmanna, enega izmed najpomembnejših predstavnikov fenomenološke sociologije. Luckmann pojmuje sociologijo kot humanistično disciplino - ne pa zgolj kot pozitivistično in empiricistično znanost - ki mora obravnavati človeka in družbo v pristno zgo ...
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: 3D-nosilci;elastičnost;kompoziti;zdrs;les;analitična rešitev;strižne napetosti;
V članku analiziramo vpliv zdrsa med slojema na mehansko obnašanje dvoslojnih kompozitnih prostorskih nosilcev. Podrobno nas zanima predvsem vpliv podajnosti stika slojev na razporeditev in velikost strižnih napetosti v prečnih prerezih dvoslojnih lesenih nosilcev. Strižne napetosti v slojih izračun ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Doktorska disertacija
Oznake: gradbeništvo;disertacije;konpozitni nosilci;zdrs med sloji;nelinearna analiza;Reissnerjev nosilec;numerična analiza;
Nelinearna analiza kompozitnih nosilcev z upoštevanjem zdrsa med sloji
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Drugi članki ali sestavki
Oznake: Luckmann;Thomas;Sociologi;
Utemeljitev za imenovanje dr. Tomaža Luckmanna, profesorja emeritusa, za častnega člana Slovenskega sociološkega društva
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: gradbeništvo;uklon;dvocevni prečni prerez;razslojevanje;stebri;točna rešitev;civil engineering;buckling;double-skin;debonding;column;exact;
The paper presents a new mathematical model and its exact solution for the buckling analysis of circular CFDST slender columns with compliant interfaces between the steel tubes and sandwiched concrete. The exact critical buckling loads are calculated for the first time. The results are compared to t ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;diplomska dela;UNI;kompozitni nosilec;zdrs med slojema;razmikanje slojev;analitična rešitev;elastičnost;
Analiza obnašanja dvoslojnih elastičnih nosilcev z upoštevanjem zdrsa in razmika
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: adhezijsko prednapeti beton;montažne konstrukcije;evropsski predstandard;analiza obtežb;linearna elastična globalna analiza;mejno stanje nosilnosti;mejno stanje uporabnosti;kabli;trenutne izgube prednapenjanja;časovne izgube prednapenjanja;
Analiza adhezijsko prednapetega nosilca : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Magistrsko delo
Oznake: jekleni skladiščni regali;skladišče;jeklena konstrukcija;statična analiza;dinamična analiza;magistrske naloge;
Ker se dandanes povečuje število skladišč, trgovin in logističnih centrov, se posledično povečuje število skladiščnih regalov. Skladiščni regali so tipi jeklenih konstrukcij, katerih namen je shranjevanje materialov, živil in izdelkov. V magistrskem delu bomo regale obravnavali kot jekleno gradbeno ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;diplomska naloga;armiranobetonska stavba;standard Evrokod;SAP2000;analiza;dimenzioniranje;plošča;stena;
V diplomski nalogi smo se ukvarjali z računsko analizo armiranobetonske stanovanjske zgradbe v skladu z načeli in določili standarda Evrokod ter dimenzioniranjem karakterističnih nosilnih elementov konstrukcijskega sistema. Najprej smo se posvetili analizi tipične medetažne konstrukcije zgradbe. V t ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;diplomska naloga;VSŠ;GR;GR-OG;priročnik;sistemski opaži;pritisk svežega betona;doka;vtičnik;
Sistemski opaži omogočajo hitro gradnjo armiranobetonskih konstrukcij, kar pričajo gradbeni dosežki širom sveta. V priročniku smo zbrali nabor sistemskih opažev podjetja Doka za stene, stebre in plošče. Zbrali in predstavili smo različne metode za računanje največjih pritiskov svežega betona na opaž ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 23
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: