Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 110
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Informatizacija občine Novo mesto
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: gradbeni elementi;preizkušanje;vertikalni pomiki;geodetske meritve;analiza rezultatov;grobi pogreški;
Na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru se v sodelovanju s podjetjem Geoin d.o.o. že dalj časa ukvarjamo z merjenjem in analizo pomikov na različnih konstrukcijah. V članku je predstavljena analiza analitično pridobljenih in izmerjenih vrednosti vertikalnih pomikov. Analitično pridobljene vrednosti ...
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Predgovor, spremna beseda
Oznake: umetnost;terapija;
Ples in gib kot oblika umetnostne terapije
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: animizem;magija;rituali;
Izvori plesa kot oblike umetnostne terapije - Ples kot arhaična duhovna praksa
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;geodezija;planiranje;projektne naloge;
V projekti nalogi sem najprej opisal različne globalne navigacijske satelitske sisteme. Kasneje sem povzel katere metode GNSS izmere vse poznamo, opisal sem tudi slovensko omrežje SIGNAL in pa globalno omrežje IGS. V nadaljevanju sem primerjal dva odprtokodna programa (Trimble GNSS Planning Online i ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;gradbeništvo;zajemanje podatkov;GIS;
V diplomskem delu smo predstavili najsodobnejše metode zajemanja terenskih podatkov. Še posebej smo opisali sistem GPS kot najsodobnejši globalni navigacijski sistem (GNSS) ter sistem LIDAR kot moderno metodo za zajemanje terenskih podatkov. S praktičnim primerom smo ponazorili povezanost med zajema ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;geodezija;kartografija;geografski informacijski sistemi;
Diplomska naloga obravnava uporabo kartografskih podlag pri vodenju gradbišč. Namen naloge je predstaviti kako se lahko znajdemo in pomagamo pri vodenju gradbišča z različnimi kartami. Kot testni primer smo vzeli gradbišče, katerega sem vodil v Jesenicah.
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: gradbeništvo;avtoceste;gradnja cest;vizualizacija;GIS;obdelava podatkov;prostorsko urejanje;urejanje krajine;
Izdelava vizualizacije cestnega telesa za potrebe prostorske preveritve se največkrat uporablja pred izgradno večjih daljinskih objektov in za izdelavo presoje vplivov na okolje. Dobro izdelana vizualizacija nam lahko da več odgovorov in idej za izgradnjo ceste in pripadajočih objektov. Če hočemo iz ...
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: kataster komunalnih naprav;geodezija;
Izdelava in vzdrževanje katastra komunalnih naprav : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeno dovoljenje;pridobivanje gradbenega dovoljenja;zemljiški kataster;
V uvodu projektne naloge smo predstavili razvoj zemljiškega katastra skozi zgodovino. Jedro naloge predstavlja postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt. Postopek gradbenega dovoljenja se začne z nakupom zemljišča. Po nakupu sledi vpis v zemljiško knjigo. Sledi urejanje projek ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Št. zadetkov: 110
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:

Jezik: