Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 37
Znanstvena monografija
Oznake: interaktivno učenje;interaktivni učbeniki;
Slovenski i-učbeniki
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: matematika;računalništvo;programski jeziki;JavaScript;polinomi;operacije;izraz;drevesa;diplomska dela;
V diplomskem delu je s pomočjo osnovnih lastnosti polinomov in konvencionalne strukture algebraičnega izraza opisan postopek prepoznave polinoma v programskem jeziku JavaScript. Polinom je predstavitev s poljem, v katerem je vsak člen polinoma $a_ix^i$ predstavljen s števcem in imenovalcem koeficien ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: matematika;diferencialne enačbe;parcialne enačbe;numerično reševanje;numerične metode;diplomska dela;
V diplomskem delu je predstavljeno numerično reševanje parcialnih diferencialnih enačb. Na začetku so razloženi pojmi diferencialne enačbe in parcialne diferencialne enačbe. Predstavljeni so tudi različni tipi navadnih diferencialnih enačb in pripadajoča eksistenčna izreka. V nadaljevanju so op ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: grafi;retrakti;matematika;diplomska dela;
V diplomskem delu so obravnavani retrakti krepkih grafovskih produktov ter krepkih grafovskih svežnjev, ki so osrednja tema tega diplomskega dela. Obravnavan je tudi pojem kanonične retrakcije, tako krepkih grafovskih produktov kot tudi krepkih grafovskih svežnjev. Uvodno poglavje je namenjeno spozn ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: teorija iger;matrične igre;diplomska dela;
V diplomski nalogi smo poskušali najti zmagovalne strategije namizne igre Pylos. Pomagali smo si s teorijo iger in to povezali z nekaj znanja o teoriji grafov. Prvo in drugo poglavje diplomske naloge obravnava teorijo iger. Seznanili smo se z nastan- kom in razvojem teorije iger, omenili znane ma ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: complexity;eigenvalue;algorithm;encoding lenght;polynomial time complexity;Turing machine;numerical methods;
Leto: 1993 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Ni določena
Oznake: matematika;teorija grafov;kartezični produkt grafov;kromatično število;popolno kromatično število;Vizingova domneva;mathematics;graph theory;Cartesian graph product;chromatic number;total chromatic number;Vizing conjecture;
Dokazali smo naslednji izrek: Če Behzad-Vizingova domneva velja za grafa ▫$G$▫ in ▫$H$▫, potem velja tudi za kartezični produkt ▫$G \Box H$▫.
Leto: 2000 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Ni določena
Oznake: matematika;teorija grafov;grafovski svežnji;kartezični produkt grafov;uteženi digrafi;polkonveksnost;mathematics;graph theory;graph bundles;Cartesian graph product;weighted digraphs;half-convexity;
Predstavljena je posplošitev prepoznavanja kartezičnih grafovskih svežnjev za utežene usmerjene grafe. Osrednji rezultat predstavlja algoritem, ki vrne množice degeneriranih vektorjev vseh predstavitev usmerjenih grafov v obliki uteženih usmerjenih kartezičnih grafovskih svežnjev nad baznimi grafi b ...
Leto: 2000 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Ni določena
Oznake: matematika;teorija grafov;Wienerjevo število;szegedsko število;kaktus;linearni algoritem;mathematics;graph theory;Wiener number;Szeged number;weighted cactus;linear algorithm;
Kaktus je graf, kjer vsaka povezava leži največ na enam ciklu. Podan je linearni algoritem za izračun uteženega Wienerjevega in Szededovega števila uteženih kaktusov.
Leto: 2002 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Ni določena
Oznake: matematika;teorija grafov;problem rekonstrukcije;šibka rekonstrukcija;krepki produkt grafov;mathematics;graph theory;reconstruction problem;strong product;composite graphs;
We prove that any nontrivial connected strong product graph can be uniquely reconstructed from each of its one vertex deleted subgraphs.
Leto: 2002 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Št. zadetkov: 37
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: