Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 16
Video in druga učna gradiva
Oznake: social sciences;education;biology;biological education
Evolucija ima osrednje mesto v sodobni biološki znanosti, saj predstavlja ključ za razumevanje delovanja živih sistemov. Evolucija pridobiva osrednje mesto tudi pri pouku biologije kot koncept, ki razumevanje različnih tem biologije povezuje v celoto. Pri pouku lahko uporabimo galapaške želve kot pr ...
Leto: 2009 Vir: videolectures.net
Diplomsko delo
Oznake: čebula;genotoksičnost;kromosomske aberacije;kovine;etilmetansulfonat;test mikrojeder;
Leto: 2007 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Doktorska disertacija
Oznake: toksikologija;genotoksičnost;poškodbe DNA;biotesti;kometni test;test mikrojeder;test somatskih mutacij;kovine;svinec;Pb;kadmij;Cd;cink;Zn;ekstrakti tal;onesnaženost;rastline;
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: evolucija;naravni izbor;poučevanje;analiza učbenikov;
Za razumevanje in ne zgolj poznavanje živega sveta je znanje evolucijske teorije bistvenega pomena. Kakovostno biološko znanje postaja dandanes v vsakdanjem življenju vse bolj potrebno za pravilno odločanje o sodobnih problemih človeštva. Raziskal sem zahteve glede poučevanja evolucijske teorije v o ...
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: velikost genoma;slikovna citometrija;tanini;kakovost meritve;Pisum sativum;Quercus robur;
Razvoj metode za meritev velikosti genoma v rastlinskem materialu, nabranem na terenu
Leto: 2007 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: čebula;genotoksičnost;kromosomske aberacije;kovine;etilmetansulfonat;test mikrojeder;
Uporaba testa mikrojeder pri proučevanju vpliva kovin na rastline
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Doktorska disertacija
Oznake: toksikologija;genotoksičnost;poškodbe DNA;biotesti;kometni test;test mikrojeder;test somatskih mutacij;kovine;svinec;Pb;kadmij;Cd;cink;Zn;ekstrakti tal;onesnaženost;rastline;
Vrednotenje genotoksičnosti kovin z rastlinskimi biotesti
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: biology;biological education
Ob velikem napredku biološke znanosti v zadnjih desetletjih postaja biološko znanje vse pomembnejše pri sprejemanju osebnih in družbenih odločitev (npr. v zvezi z genetskim inženiringom, varstvom narave in okolja ter trajnostnim razvojem). V Sloveniji svetovnim premikom na področju biologije ne sled ...
Leto: 2007 Vir: videolectures.net
Video in druga učna gradiva
Oznake: biology;ecology;ecosystems
Posodobitev biološkega izobraževanja temelji na premiku od opisovanja pojavov in učenja pretežno nepovezanih podatkov na pamet proti celostnemu razumevanju delovanja narave, ki ga je treba pri učencih začeti razvijati že zgodaj v procesu izobraževanja in nato postopno nadgrajevati. Ta premik od učit ...
Leto: 2008 Vir: videolectures.net
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Science goes to school: a new model for introduction of modern biology teaching strategies to Slovene schools
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 16
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:Jezik: