Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 84
Predgovor, spremna beseda
Oznake: geodezija;revija;
Jesen, čas pomembnih odločitev
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Drugi članki ali sestavki
Oznake: geodezija;biografije;
Drago Bandelj - in memoriam
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: Podeželje;Ruralni razvoj;Ruralna sociologija;
Ana Barbič, Izzivi in priložnosti podeželja, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 2005
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: prostorsko načrtovanje;urejanje prostora;podeželski prostor;
Prispevek obravnava problematiko načrtovanja podeželskega prostora, tako z vidika prejšnjih in sedanjih normativnih aktov kot zakonodaje in prakse v drugih državah. Še posebno so obdelane usmeritve Evropske unije podeželje in kmetijstvo, ki jih bo moralo upoštevati načrtovanje prostora. Na koncu so ...
Leto: 2003 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;UNI;podeželje;razvoj;strateški dokumenti;EU;Slovenija;
Razvoj podeželja v strateških dokumentih severno Primorske regije za obdobje 2007-2013
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;deponija odpadkov Vranoviči;preureditev in širitev deponije;ravnanje z odpadki;
Prostorska preureditev deponije odpadkov na primeru Vranovičev
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;deponija;odpadki;prostorsko planiranje;
Postopek umeščanja deponije komunalnih odpadkov v prostor, na primeru Mala Gora
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;evropska unija;razvoj podeželja;programiranje;
Razvoj podeželja v skladu z direktivami Evropske unije
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;kmetijska zemljišča;varstvo kmetijskih zemljišč;sprememba namembnosti;kategorizacija;strategija;prostorski razvoj;
Varstvo kmetijskih zemljišč v strategiji prostorskega razvoja na primeru občine Hrastnik
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Magistrsko delo
Oznake: geodeziaj;magistrska dela;prostorsko planiranje;prostorski razvoj;regionalni razvoj;urejanje prostora;spremljanje stanja v prostoru;prostorski monitoring;kaxalci;ESPON;geodetski podatki;Slovenija;EU;
Sistem kazalcev za spremljanje prostorskega razvoja v Evropski uniji in stanje v Sloveniji
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 84
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: