Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 7
Magistrsko delo
Oznake: potencialno strupene kovine (PSK);etilendiamintetraocetna kislina (EDTA);remediacija tal;encimska aktivnost;
Dolgoletna rudarska in železarska industrija v Mežiški dolini je vodila v onesnaženje tal s potencialno strupenimi kovinami (PSK), kot so Cd, Zn in Pb. Skozi leta so se tla na onesnaženje prilagodila, koncentracija kovin v tleh pa se je kopičila. Del mobilnih kovin se je akumuliral v vrtninah, ki so ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Doktorska disertacija
Oznake: mikrobna ekologija;minimalna obdelava tal;glive;arheje;bakterije;oksidatorji amonijaka;cikel dušika;sušni stres;
Vpliv ohranitvene obdelave na lastnosti tal in strukturo mikrobnih združb v dveh pedo-klimatskih okoljih
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: molekularna genetika;biotehnologija;mikrosatelitni markerji;genetska variabilnost;glive;Verticillium;
Razvoj in uporaba novih mikrosatelitnih markerjev za analizo genetske variabilnosti fitopatogenih gliv rodu Verticillium
Leto: 2011 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: čiščenje tal;pranje tal;talni encimi;talni mikroorganizmi;vrtnine;remediacija;očiščena tla;biološke lastnosti tal;arbuskularna mikoriza;težke kovine;svinec;cink;kadmij;kemična sestava;varna hrana;
In this study, we evaluated the impact of washing of Pb, Zn and Cd contaminated soil using EDTA-based technology (ReSoil®) on soil biological properties by measuring some of the most commonly used/sensitive biological indicators of soil perturbation. We estimated the temporal dynamics of the soil re ...
Leto: 2021 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: čiščenje tal;pranje tal;EDTA;vrtnine;remediacija;očiščena tla;fizikalne lastnosti tal;elementi v sledovih;težke kovine;svinec;cink;kadmij;kemična sestava;varna hrana;
In previous reports large-scale EDTA-based soil washing using ReSoil® technology was demonstrated. In the current study, we established a vegetable garden with nine raised beds (4 × 1 × 0.5 m), three with original (contaminated) soil, three with remediated soil, and three with remediated soil vitali ...
Leto: 2021 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: čiščenje tal;pranje tal;EDTA;vrtnine;remediacija;očiščena tla;fizikalne lastnosti tal;elementi v sledovih;težke kovine;svinec;cink;kadmij;kemična sestava;varna hrana;
The viable chelator-based soil washing has yet to be demonstrated on a larger scale. Soil containing 1850, 3830 and 21 mg kg−1 Pb, Zn and Cd, respectively, was washed with 100 mmol EDTA kg−1 in a series of 16 batches (1 ton soil/batch) using the new ReSoil® technology. The ReSoil® recycled the proce ...
Leto: 2021 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: hydrodynamic cavitation;waste activated sludge;sludge characteristics;microbial damage;potentially toxic metals;microplastics;
Wastewater treatment plants, the last barrier between ever-increasing human activities and the environment, produce huge amounts, of unwanted semi-solid by-product - waste activated sludge. Anaerobic digestion can be used to reduce the amount of sludge. However, the process needs extensive modernisa ...
Leto: 2022 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 7
Ključne besede:

Leto izdaje:Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:


Jezik: