Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 40
Ni določena
Oznake: kmetistvo;agroekologija;trajnost;živinoreja;talna biota;sekvestracija ogljika;biodiverziteta;ekološko kmetijstvo;lokalni trg;
Namen te knjige je ponazoriti, kako temeljna načela agroekologije delujejo v različnih kmetijskih okoljih in kako jih je mogoče uporabiti pri reševanju praktičnih primerov. Prvi del knjige je namenjen bolj teoretičnemu razumevanju razvoja agrekoloških pristopov, prikazu temeljnih načel in različnih ...
Leto: 2021 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Diplomsko delo
Oznake: prehrambeni izdelki;označba kakovosti;trgovske police;trgovci;intervju;
Analiza kakovostnih prehrambenih proizvodov z označbo na trgovskih policah in prepoznavnost teh proizvodov med trgovci
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: družinske kmetije;nasledstvo;socioekonomske in strukturne značilnosti kmetij;Slovenija;
Namen raziskave je ugotavljanje perspektivnosti družinskih kmetij na temelju analize stanja nasledstva na 38 družinskih kmetijah v nekaterih občinah severovzhodne Slovenije ter ugotavljanje razlik med kmetijami z naslednikom in brez njega glede na nekatere značilnosti kmetij. Uporabili smo standardi ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: organic farming;microbial risk;food safety;
Microbial food safety standards in organic farming
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: prehrambeni izdelki;označba kakovosti;trgovske police;trgovci;intervju;
Potrošnik danes poleg varne hrane želi tudi čimbolj kakovostno hrano. Kakovostna hrana je na evropskem nivoju zagotovljena z označbo kvalitete za kmetijske pridelke in živila. V Sloveniji trenutno obstaja 38 kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki so zaščiteni s pomočjo Evropske uredbe (ES) št. 510/2 ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: kartiranje;opuščene kmetije;dinamika obdelovalnih površin na območju južnega Pohorja;
V diplomskem delu smo na območju južnega Pohorja kartirali opuščene kmetije, ki ležijo nad 800 m nadmorske višine. Na podlagi kvalitativnih intervjujev odprtega tipa z domačini in lastnega ogleda smo skušali opredeliti vzroke za opustitev kmetovanja. Ugotovili smo, da so na opuščanje kmetovanja vpli ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: local food;multi-criteria decision model;DEX;SWOT analysis;
A combination of the Multi-criteria approach and SWOT analysis for the identification of shortcomings in the production and marketing of local food
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: gorske kmetije;označbe kakovosti;»gorski proizvod«;
Evropski parlament je leta 2012 sprejel in potrdil novo uredbo, ki se nanaša na pogoje rabe nove sheme kakovosti za prehranske izdelke, pridelane in predelane v gorskem območju, pod imenom »gorski proizvod«. Uredba je bila dopolnjena z delegiranim aktom glede specifičnih pogojev uporabe neobvezne na ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Magistrsko delo
Oznake: Trajnostno kmetijstvo;Kmetijska politika;Kazalci;Indeks trajnostne naravnanosti kmetijstva;
V magistrskem delu je predstavljen model za oceno trajnostne naravnanosti kmetijstva v Sloveniji v obdobju 2000-2013. Prvi cilj magistrskega dela predstavlja oceno trajnostne naravnanosti kmetijstva v ciljih kmetijske politike, ki temelji na uporabi standardnih evalvacijskih metod za vrednotenje agr ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: Evropa;Evropska unija;podeželje;kmetijstvo;trajnostni razvoj;
Rural areas are diverse worldwide but the paradigm of sustainable development and the improving of rural development has become an issue that occupies most of the world’s governments. The global goal is the same everywhere: to improve the well-being of rural people in the broadest possible sense, bu ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 40
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: