Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 14
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;informacijsko-komunikacijska tehnologija;IKT;študije po spolu;education;information and communication technology;ICT;gender studies;
Biology laboratory work can be performed in various ways, even using information and communication technologies (ICT). Whether a teacher incorporates it into laboratory work is related to different factors, but educators can influence students’ beliefs about the value of ICT through their pedagogica ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;biologija;laboratorijsko delo;računalniško podprto laboratorijsko delo;računalniške simulacije;
Iskanje odgovora na vprašanje, kako izboljšati učinke izobratevanja je verjetno staro kot poučevanje samo. V današnjem času je temeljno vprašanje, kako poučevati ljudi, da bi delovali na ustrezen način v situacijah, ki so bile neznane v času njihovega izobratevanja. Pozornost izobratevalcev se mora ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;kurikulum;učni načrti;praktično delo;naravoslovje;srednje šole;education;curriculum;syllabuses;practical work;science;secondary schools;
Syllabi in the science subjects, biology, chemistry and physics at lower and general upper secondary school are compared in the light of their underlying philosophies, goals, objectives and recognized importance in science teaching. Even though all syllabi were prepared within the same framework, gr ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
Oznake: digitalna pismenost;digitalna kompetenca;IKT;naravoslovje;učitelji;
Opredelitev digitalnokompetentnega učitelja in predpogoji izobraževanja učiteljev za razvoj digitalne kompetence
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: biologija;IKT;laboratorijsko delo;računalniško podprto laboratorijsko delo;
Laboratorijsko delo je v naravoslovju ena od ključnih metod za pridobivanje znanja in lažje razumevanje naravnih procesov ter dejstev, ki jih poleg klasične izvedbe dela lahko pridobimo tudi z računalniško podprtim laboratorijem. Metoda laboratorijskega dela za učitelja predstavlja dodatno obremenit ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;biologija;laboratorijsko delo;srednja šola;raba računalnika;IKT;simulacije;education;biology;secondary education;computer-supported laboratory;laboratory work;ICT;simulations;
Computer supported virtual and real laboratories are recognized as tools that can help in raising the quality of biology instruction, and raising development competences in students. Yet biology teachers have been treating the computer as typewriter, as a source of information and as a tool for comm ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;biologija;laboratorijsko delo;srednja šola;srednješolci;education;biology;secondary education;attitudes;laboratory work;students;
Interest in Biology among secondary school students in Slovenia is dropping from year to year. 1,046 secondary school students were surveyed about their preferred number of group mates in the laboratory, their attitudes towards and positive and negative views of laboratory work in Biology. From the ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;poučevanje v času covida-19;metoda dela z besedilom;videometoda;
Med epidemijo covida-19 se je bistveno povečal obseg izobraževanja na daljavo, kar bo najverjetneje pustilo posledice na znanju učencev in njihovi socializaciji, ki je bila v tem času skrajno omejena, a je nujna za razvoj posameznika, zlasti pri osnovnošolskem izobraževanju. Veliko več odgovornosti ...
Leto: 2021 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;biologija;računalniško podprto laboratorijsko delo;simulacije;srednje šole;education;biology;computer-supported laboratory;simulations;secondary schools;
In Science teaching laboratory work is recognized as one of the cornerstones. In school science laboratory work computers can be used as computer supported laboratory (real) and as virtual laboratory. In the first case "real" laboratories involve bench top experiments utilizing data acquisition syst ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;Biopac;Fingerbeeper;osnovne šole;srčni utrip;merilnik;Vernier;športna ura;Po kreativni poti do znanja;fotopletizmografija;pulz;
Danes si pouka brez uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: IKT) skoraj ne znamo več predstavljati. IKT v različnih literaturah različno definirajo, zajema pa vse od računalnikov, e-tablic, interaktivnih tabel, interneta, pametnih telefonov kakor tudi različnih digitalnih m ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 14
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: