Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 23
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: filozofija;knjižne ocene;
Leto: 2005 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake:
Gerard A. Hauser: Vernacular voices: the rhetoric of publics and public spheres. Columbia: University of South Carolina, 1999. $45.00, 320 strani (ISBN 1-57003-310-2)
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Drugi članki ali sestavki
Oznake:
Poročilo z mednarodne konference Evropskega inštituta za komuniciranje (EURICOM)
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: demokracija;Latinska Amerika;
Leonardo Avritez Democracy and the public space in Latin America
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: komunikacijska tehnologija;informacijska tehnologija;
Cees J. Hamelink: The ethics of cyberspace
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: javnost;komunikologija;demokracija;
Mnenje je ključen pojem modernih predstav o družbi in vlogi posameznika v njej, pri čemer je tesno povezan z izhodišči razsvetljenske misli (kot na primer pri Tönniesu, Habermasu in drugih). Odsotnost obče sprejetih opredelitev in modelov odpira vprašanje, ali in na kakšen način mnenja še izpolnjuje ...
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake:
Steve Fuller: Kuhn vs. Popper:The struggle for the soul of science
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: javna sfera;publiciteta;množični mediji;civilna družba;
Leto: 2006 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: komuniciranje;množično komuniciranje;
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: varstvo okolja;ekologija;javno mnenje;socialni kapital;postmaterializem;družbeno zaznavanje;Koper;
Skrb za naravno okolje, informiranost in pripravljenost javnosti za delovanje
Leto: 2006 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Št. zadetkov: 23
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:
Jezik: