Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 21
Pregledni znanstveni članek
Oznake:
Pesticidi so snovi, ki jih uporabljamo za zatiranje škodljivcev, plevelov in rastlinskih bolezni. Kljub številnim zakonskim omejitvam je njihova uporaba močno razširjena. Zaradi široke uporabe in dostopnosti so prisotne zastrupitve pri človeku. V prispevku so opisani najpogosteje uporabljeni pestici ...
Leto: 2009 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Strokovni članek
Oznake: obposteljna diagnostika;urgentna medicina;triaža;laktat;kritično bolni;
Laktat je produkt anaerobnega metabolizma, ki ga lahko uporabimo za odkrivanje ogroženih bolnikov. V tem primeru je pomembno hitro odkrivanje, zgodnje ustrezno zdravljenje in kontrola uspešnosti zdravljenja. Če želimo odločanje o poteku zdravljenja podpreti z izvidom laktata, mora biti zdravniku izv ...
Leto: 2014 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Diplomsko delo
Oznake: ventilatorska pljučnica;preprečevanje VAP;ustna nega;subglotična aspiracija;
Ventilatorska pljučnica (VAP) je med najpogostejšimi zapleti pri pacientih, ki ležijo v intenzivni enoti in so priklopljeni na mehanično ventilacijo. VAP podaljša ležalno dobo na intenzivni enoti, pogosto povzroči smrt pacienta in predstavlja velik dodaten strošek za zdravstveni sistem. Namen diplom ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Diplomsko delo
Oznake: terapevtska hipotermija;uravnavanje temperature;kontrolirana normotermija;nevrološke poškodbe;srčni zastoj;srčni infarkt;medicinske sestre;okrevanje;medicinska naprava;
Terapevtska hipotermija pomeni, da namerno in s posebnimi postopki ter pripomočki znižamo temperaturo jedra telesa nižje kot je normalno. Človeška normalna temperatura telesa je okoli 36.5⁰C, ko pa bolnike zdravimo s terapevtsko hipotermijo telesno temperaturo znižamo na 32⁰C do 34⁰C. V diplomskem d ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Magistrsko delo
Oznake: ezofagealna hladilna naprava;terepevtska hipotermija;načini ohlajanja;enota intenzivne terapije;
Uvod: Ciljno uravnavanje telesne temperature z inducirano hipotermijo lahko dosežemo na različne načine. Namen raziskave je bil ugotoviti razlike med ezofagealnim uravnavanjem telesne temperature v primerjavi z drugimi načini ohlajanja v porabi vazopresorjev, nastavitvah mehanske ventilacije, pojav ...
Leto: 2021 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Magistrsko delo
Oznake: srčni zastoj;preživetje;laktacidoza;prašni delci PM10;
Uvod: Na preživetje bolnikov po zunajbolnišničnem srčnem zastoju vplivajo pristopni čas, etiologija srčnega zastoja, izvajanja TPO z uporabo AED, predhodna obolenja, onesnaženost ozračja ter izražena laktacidoza po vzpostavitvi spontane cirkulacije. Metode: V teoretičnem delu smo uporabili deskrip ...
Leto: 2021 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Doktorska disertacija
Oznake: sepsa;verižna reakcija s polimerazo;hemokulture;protimikrobna zdravila;osamitev povzročitelja;Molekularna biologija;Disertacije;Diagnostične metode;Infekcijske bolezni;Sepsa;Zdravljenje;Delovanje zdravil;Komplikacije;
Sepsa je življenje ogrožujoče stanje, ki jo povzroči okužba in za katero je značilen sindrom sistemskega vnetnega odziva. Umrljivost za za septičnim šokom je 40-80%. Ob uvedbi antibiotičnega zdravljenja povzročitelja sepse večinoma ne poznamo in je začetna izbira antibiotika večinoma izkustvena. Ker ...
Leto: 2016 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: cardiac arrest;intravenous infusion;therapeutic hypothermia;
Cold fluid infusions can be used to induce mild therapeutic hypothermia after cardiac arrest. Fluid temperature higher than 4°C can increase the volume of fluid needed, prolong the induction phase of hypothermia and thus contribute to complications. We performed a laboratory experiment with two obje ...
Leto: 2015 Vir: Medicinska fakulteta (UM MF)
Magistrsko delo
Oznake: srčni zastoj;terapevtska hipotermija;načini ohlajanja pacienta;enota intenzivne terapije;medicinske sestre;
S terapevtsko hipotermijo oziroma ciljnim uravnavanjem telesne temperature skušamo pri pacientih po srčnem zastoju preprečiti ishemično možgansko okvaro in tako posledično vplivati na kvaliteto življenja po srčnem zastoju. Namen raziskave je bil ugotoviti učinkovitost uravnavanja telesne temperatur ...
Leto: 2019 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Aortic Valve Stenosis;Aortna zaklopka, stenoza;Balloon Dilation;Balonska dilatacija;Heart Failure;Srčna odpoved;therapy;Zdravljenje
Namen: V razvitih državah se zaradi staranja prebivalstva povečuje število starostnikov s hudo aortno stenozo. Tveganje za zaplete je pri kirurški zamenjavi aortne zaklopke, ki je standarden način zdravljenja, pri tej skupini bolnikov visoko. Za zdravljenje omenjene skupine starostnikov razvijajo pe ...
Leto: 2011 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Št. zadetkov: 21
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:

Jezik: