Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 29
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: varnost v železniškem prometu;transportni sistemi;cestno-železniška križanja;sistemska analiza;tveganje;safety;transport system;railway-road crossings;system analysis;risk;
The paper presents an approach to the problem of railway-road level crossings. The goal is to improve safety in the transport system network, which includes a considerable number of "inadequately protected" crossings. The single crossing, in its abstract sense, is considered to be a system consistin ...
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: železniški promet;železniške nesreče;železniški prehodi;nivojski prehodi;prometna varnost;vozniki;profil voznika;povzročitelji nesreč;
Diplomsko delo predstavlja nesreče in prikazuje ukrepe za večjo varnost na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo. Poudarek je predvsem na vozniku povzročitelju nesreče na nivojskem prehodu ceste preko železniške proge. Varnost je neko stanje, ko smo zavarovani pred nevarnostjo oziroma ko žel ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: železniški promet;prepustnost;prazni tek;infrastruktura;
Ukrepi za izboljšanje infrastrukture glede na razmere v tovornem prometu na železniški progi Celje-Velenje : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: železniški promet;glavne proge;vodenje prometa;signalnovarnostne naprave;center vodenja prometa;avtomatsko vodenje vlakov;
Daljinsko vodenje prometa na Slovenskih železnicah : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: promet;prometna infrastruktura;optična infrastruktura;komunikacije;optični multipleks;DWDM;CWDM;varnost;zanesljivost;optični kabli;traffic;traffic infrastructure;optical infrastructure;communications;optical multiplex;security;reliability;optical cables;
Over the past few years we have been witnessing a rapid development of communication technology. The aim of this article is to find a technical solution for increasing the existent optical cable capacities. The purpose is not to replace the existing cables but to use advanced technology and to impro ...
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: sistemi vodenja;regulacija;regulatorji;PID regulator;mikrokrmilniki;Arduino Uno;diplomske naloge;
V diplomskem delu sem opisala delovanje regulatorjev. Opredelila sem razliko med krmiljenjem in regulacijo procesov. Opisala sem enostavni dvopoložajni regulator in nadaljevala z razlago o zahtevnejših zveznih regulatorjih. V tem delu sem razložila delovanje P, I, PI, PD in PID regulatorjev, katerem ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: premazna sredstva;dvokomponentni poliuretani;matirna sredstva;amorfni silikagel;sijaj;trdota;diplomske naloge;
Matirna sredstva predstavljajo pomemben aditiv pri premazih. Poleg estetskega vpliva vplivajo tudi na fizikalno kemijske lastnosti. Ker so lahko osnovani na drugačen princip, so tudi sami vplivi različni. Cilj diplomske naloge je odkriti ustrezno matirno sredstvo oziroma mešanico matirnih sredstev, ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: morska voda;desalinacija;reverzna osmoza;parametri reverzne osmoze;masna bilanca;koncentracija soli;odpornost na sol;diplomske naloge;
Diplomsko delo opisuje najpogostejše načine desalinacije morske vode. Procesi, ki se uporabljajo, so destilacija in reverzna osmoza. Delo opisuje proces reverzne osmoze in njenih prednosti in slabosti. Opisan je potek osmoze in reverzne osmoze, ter prikazani izračuni parametrov za normalno delovanj ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: relativna vlažnost;merjenje vlažnosti;načini merjenja vlažnosti;farmacija;farmacevtska industrija;diplomske naloge;
V diplomskem delu sem raziskal pomen vlažnosti v farmacevtski industriji. Opisal sem naprave za merjenje vlažnosti ter s tem povezane GMP zahteve. V raziskovalnem delu diplomske naloge sem ugotavljal, kakšen je sistem merjenja relativne vlažnosti in temperature v farmacevtski industriji, in sicer v ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: nivojski prehodi;izvennivojski prehodi;varnost v železniškem prometu;varnostne naprave;
Diplomsko delo podaja informacije o nivojskih cestno-železniških križanjih v občini Rogaška Slatina. Tako lahko v začetku najdemo podatke o splošnih značilnostih nivojskih prehodov, vrstah nivojskih prehodov, cestišču na prehodih, gradbenih zahtevah za ureditev nivojskih prehodov in tehničnih pogoji ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Št. zadetkov: 29
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:
Jezik: