Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 11
Video in druga učna gradiva
Oznake: events
Leto: 2008 Vir: videolectures.net
Doktorska disertacija
Oznake: didaktika;inovativni didaktični pristopi;kompetence;Inovativna pedagogika 1:1;sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija;IKT;disertacije;
Za temelj naloge smo postavili neposredno korelacijo med izobraževalno teorijo in prakso. Predstavljen je izvirni znanstveni prispevek na področju razvoja edukacijske znanosti, s katerim se ukvarjajo vse države članice Evropske unije. Temelj izobraževalni teoriji v nalogi tako predstavljajo pomembni ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Magistrsko delo
Oznake: vzdrževanje;modeliranje;metode diagnosticiranja;večparametrsko odločanje;optimiranje;strategije vzdrževanja;
Maksimiranje profita in varnosti v odvisnosti od tržnih možnosti je običajno osnovni cilj vsake proizvodnje. Preventivno vzdrževanje ima v tej perspektivi vse pomembnejšo vlogo, saj lahko le s strokovnim načrtovanjem in sistemskimi ukrepi bistveno vplivamo na izbiro optimalnega časa preventivne zame ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: e-competent school;e-competent teacher;e-textbooks;innovative 1:1 pedagogy;
Since the methods of teaching and learning are currently changing, Slovenian society is challenged to respond. Ministries responsible for the development of the educational system encourage informatization of education by launching strategically oriented tenders. This research presents three such pr ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Doktorska disertacija
Oznake: funkcionalna pismenost;funkcionalna pismenost na inženirskem področju;funkcionalna pismenost na tehniškem področju;bralno razumevanje;didaktični modeli;osnovnošolsko izobraževanje;disertacije;
Pismenost, še posebej funkcionalna pismenost, postaja v sodobni družbi vse bolj poembna. Ob tem postaja tudi vse večji problem. Danes, ko smo vse bolj odvisni od tehnologij in ko se te vse hitreje spreminjajo, se moramo z njimi seznaniti in jih usvojiti v čim krajšem času. V okviru pouka tehnike in ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;inovacija;inovativnost;ustvarjalnost;tehnike ustvarjalnega mišljenja;načini razmišljanja;inovativne metode;
V magistrskem delu obravnavam inovacije in inovativne metode v izobraževanju. Današnja šola se spreminja iz tradicionalne v sodobno šolo, v kateri je v ospredju učenec, inovativnost, ustvarjalnost in sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija. Temelj celotnega sodobnega šolskega procesa je hol ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;tehnika in tehnologija;otroci s posebnimi potrebami;avtizem;
Učenci se z vsebinami tehnike in tehnologije srečajo že v nižjih razredih osnovne šole pri predmetih spoznavanje okolje ter naravoslovje in tehnika; v šestem razredu pa se pri predmetu tehnika in tehnologija podrobneje seznanijo s posameznimi vsebinami, med katerimi sta tudi les in papir. V magistrs ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Znanstvena monografija
Oznake: osnovnošolsko tehniško izobraževanje;optimizacija pouka;tehnika;tehnologija;
Monografija obravnava sodobne pristope, metode in strategije trajnostnega osnovnošolskega tehniškega izobraževanja. Ponuja vpogled v ključne elemente socialno kognitivne teorije pouka tehnike in tehnologije. Izostri učenčeve kognitivne sposobnosti za doseganje tehnološke pismenosti kot temeljnega iz ...
Leto: 2020 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Znanstvena monografija
Oznake: misel;
Monografija Snovalsko razmišljanje za spodbujanje veščin 21. stoletja obravnava snovalsko razmišljanje kot inovativen izobraževalni pristop za implementacijo od vrtca do fakultetnega tehniškega študija. Snovalsko razmišljanje je usmerjeno na aktualne potrebe, želje in na probleme človeka v njegovem ...
Leto: 2021 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: samoevalvacija;evalvacija;svetovanje vodstvu šol;
Samoevalvacija svetovanj vodstvu šol projekta e-šolstva
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Št. zadetkov: 11
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: