Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 109
Strokovni članek
Oznake: lov;lovstvo;divjad;upravljanje z divjado;nelovne površine;škoda;konflikt;
Divjad na nelovnih površinah
Leto: 2020 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;naravoslovje;pouk biologije;računalniško podprto učenje;education;science;biology teaching;computer-supported learning;
K zajištění maximálního efektu využívání moderních technologií ve výuce je třeba vést budoucí učitele při formování komplexních znalostí k tomu, jak smysluplně integrovat vyučovaný obsah, didaktiku a technologie, což se v poslední době označuje termínem Technologicko-didaktická znalost obsahu (TPCK) ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;naravoslovje;ustvarjalnosti;inovacije;strategije;Slovenija;education;science;creativity;inovation;strategies;Slovenia;
Creativity is regarded as one of the cornerstones for economic and social progress in every society. There are two possible ways to get creative people to work for an enterprise or community. The first is by attracting creative employees by good working conditions - a solution for those who can affo ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: ptice;ornitologija;sove;Slovenija;
Leto: 1991 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: ornitologija;ptice;pegasta sova;prehrana;Dravsko polje;
Leto: 1992 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;pouk biologije;računalniško podprt laboratorij;laboratorijsko delo;IKT;Slovenija;education;biology teaching;computer-supported laboratory;laboratory work;ICT;Slovenia;
This article describes a six-step approach used for the introduction of computer-supported laboratory exercises in Biology teaching. Following the model students will be guided from recognizing a problem question to the end report in a series of active tasks. The model was named APACER as an acronym ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Video in druga učna gradiva
Oznake: biology;earth sciences;paleontology
Sodobna tehnologija omogoča, da si z njo pridobimo informacije o živalih, rastlinah, mineralih in kamninah. Pomanjkljivost te iste tehnologije pa je, da ne omogoča pridobivanja predstav o številnih lastnostih predmetov ali organizmov. Na zaslonu računalnika so zato vsi objekti dvodimenzionalni ter e ...
Leto: 2018 Vir: videolectures.net
Diplomsko delo
Oznake: biologija;učni predmeti;osnovnošolci;srednješolci;odnos;didaktika;diplomska dela;
Zadnja leta v Sloveniji in po svetu osnovnošolski in srednješolski učitelji opažajo zmanjšano zanimanje učencev za naravoslovne predmete. Posledice tega trenda zaznamo kot pomanjkanje kadra z naravoslovno izobrazbo. Tako se lahko zmanjša kakovost znanstvenega in strokovnega dela, kar ima negativen v ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: biologija;zoologija;dvoživke;devetletka;ogroženost;zaščita;stališča;poznavanje;diplomska dela;
Dvoživke so izredno raznolika in hkrati tudi zelo ogrožena skupina živali. Če želimo pripomoči k njihovi ohranitvi in varovanju, moramo takoj ukrepati. Kot učitelji imamo nalogo učence vzgajati in izobraževati. V okviru prvega jim pomagamo izoblikovati stališča in vrednote, v okviru drugega pa jim p ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: biologija;laboratorijske vaje;računalniške simulacije;vrenje;alkohol;dihanje;srčni utrip;učinek tople grede;osmoza;diplomska dela;
V diplomskem delu smo predstavili nekaj interaktivnih računalniških simulacij, namenjenih poučevanju biologije. Podrobneje smo prikazali naslednje simulacije: a) alkoholno vrenje, v katerem je hitrost procesa grafično ponazorjena kot povezava med temperaturo in sproščanjem ogljikovega dioksida; b) d ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 109
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:

Jezik: