Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 33
Strokovni članek
Oznake: izobraževanje;tehnika in tehnologija;konstrukcijske sestavljanke;spretnosti;
Prispevek obravnava nekaj nadrobnih strategij za ustvarjanje novega znanja in globalno-osrednjo strategijo za konstruiranje s sestavljankami. Poudarek je namenjen tudi razvijanju sposobnosti, ki jih lahko razvijamo v okviru izbranih strategij. V tako zastavljeni strategiji je mogoče izkazovanje medp ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Strokovni članek
Oznake: delo vzgojnoizobraževalno;naloge projektne;reševanje problemov;strategije dela
Prispevek obravnava projektno nalogo kot strategijo vzgojno-izobraževalnega dela, ki je organizirana od idejne zasnove prek izdelave prototipa, tehnične in tehnološke dokumentacije, izvedbe serijske proizvodnje do analize dela in ovrednotenja izdelka - projekta. Pri taki nalogi lahko sodelujejo učen ...
Leto: 2002 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Strokovni članek
Oznake: vzgojno-izobraževalno delo;strategija;projektne naloge;informiranje;planiranje;prototip;konstruiranje;serijska proizvodnja;izvajanje;kontrola;vrednotenje;Bloomova taksonomija;stopnje;vednosti;znanja;problemi;reševanja;izkušnje;sposobnosti;divergentno mišljenje;
Prispevek obravnava projektno nalogo kot strategijo vzgojno-izobraževalnega dela, ki je organizirana od idejne zasnove prek izdelave prototipa, tehniške in tehnološke dokumentacije, izvedbe serijske proizvodnje do analize dela in ovrednenja - projekta. Pri taki nalogi lahko sodelujejo učenci več vzp ...
Leto: 2000 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: strategija vzgojno - izobraževalnega dela;planiranje;prototip;vrednotenje;spretnosti;delovne navade;znanja;reševanje problemov;izkušnje;sposobnosti;divergentno mišljenje;akcijsko raziskovanje;
Pri delovno-tehnični vzgoji spoznavajo materiale, orodja, naprave in obdelovalne tehnike. Pri tem ugotavljajo, preizkušajo, sestavljajo, razstavljajo, gradijo, primerjajo in vrednotijo ter si pridobivajo spretnosti, delovne navade, izkušnje in ustvarjalne sposobnosti. Za vse te aktivnosti, pa je pot ...
Leto: 1999 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: okoljska vzgoja;tehnika in tehnologija;ekologija;učne strategije;education;technics and technology;ecology;environmental education;ICT;learning strategies;
Bv planning and selecting the contents of subject technology we must take into account also the contents from environmental education. Combining the different contents are compose from the process of planning, analyzing and/or evaluating achieved result. In the frame of the selected educational stra ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;kurikulum;medpredmetne povezave;tehnika in tehnologija;education;curriculum;cross curricular connection;technics and technology;
This contribution deals with the topic of inter-subject planning and connecting in technique and technology and as a factor of modern school by emphasizing the strategies of training-educational work in technique and technology. In this context the most suitable project task is being regarded as tha ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: predšolska vzgoja;tehnična vzgoja;ustvarjanje;uporabni predmeti;integrirana zaposlitev;igra;diplomska dela;
V teoretičnem delu sem na osnovi analize in interpretacije strokovne literature napisala nekaj o tehniki v predšolskem obdobju in njenih značilnostih. Opisala sem igro in vsako posebej opisala, prav tako sem opisala naloge in strategije vzgojno-izobraževalnega dela, velik poudarek pa je na konstrukc ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: lutke;projektno učno delo;moosgumi;motivacija;izdelki;projekti;diplomska dela;
Lutka zna povedati marsikaj, včasih tudi kaj takega, česar ljudje ne znamo, nas prevzame in kaj kmalu se vanjo vživimo. Za svojo diplomsko delo sem izbrala izdelavo lutke in igro z njo, kajti lutka je tista, s katero se da razsvetliti marsikateri žalosten obraz. V diplomskem delu sem se lotila lutke ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: tehnika;tehniški dnevi;načrtovanje;izvedba;vrednotenje;zanimivosti;tehnologija;gonila;kmetijski stroji;diplomska dela;
Diplomsko delo Načrtovanje, izvedba in vrednotenje tehniškega dneva v okviru spoznavanja tehniških zanimivosti v konkretnem okolju je sestavljena iz treh delov: teoretičnega, empiričnega in praktičnega. V teoretičnem delu je opisano načrtovanje in organizacija tehniških dni ter osnovne značilnosti g ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: tehnika;pouk;tehniški dnevi;varstvo okolja;projektne naloge;skupinsko delo;leseni izdelki;izdelovanje;diplomska dela;
V diplomskem delu želim prikazati dejstvo, da se učenci najbolje in največ naučijo ob lastni dejavnosti. To dosežemo predvsem z dnevi dejavnosti, ki nadgrajujejo poučevanje po predmetih in s svojo med predmetnostjo presegajo pogosto preostro začrtane meje med posameznimi predmeti. Opredelila sem se ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 33
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: