Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 24
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Leto: 2010 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake: upravna merila;prostorsko načrtovanje;urejanje prostora;zakonodaja;prostorsko planiranje;
V članku je kratko predstavljena zakonodaja z vidika urejanja naselij in graditve objektov, pri čemer je izhodišče raziskovanja na odnosu prostorskih razvojnih dejavnikov s formalnopravnimi normami in merili. V trenutku, ko so dejavniki že splošno veljavni, se zaradi narave pojma ali predmeta že poj ...
Leto: 2003 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: etnologija;turizem;ekoturizem;Goriška brda;
Leto: 2008 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake: ekonomičnost;prometna infrastruktura;Slovenija;varnost;zakonodaja;Fikfak Alenka;Gabrijelčič Peter;
Prometna infrastruktura pomeni ogrodje prostorske strukture, določa njegove razsežnosti in omejitve. Ker prometna (ne)razvitost hkrati dimenzionira tudi razsežnosti gospodarskega razvoja in rasti, je bilo dokončanje avtocestnega križa v začetku devetdesetih let postavljeno kot prednost v razvoju mla ...
Leto: 2003 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Diplomsko delo
Oznake: diplomske naloge;urbanizem;urbana območja;javne površine;zasebne površine;zelene površine;univerzalna uporaba;
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za arhitekturo (UL FA)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: financiranje;večstanovanjska gradnja;tehnologija večstanovanjske gradnje;stanovanjsko gospodarstvo;stanovanja;
Organizirana večstanovanjska gradnja, ki se je pojavila kmalu po industrijski revoluciji, razmahnila pa v 20. stoletju, obsega velik del stanovanjskega stavbnega fonda. Kot njena prva posledica so bile velike prostorsko neomejene širitve mest in novih naselij na podeželje. V tem smislu je imel preto ...
Leto: 2002 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Strokovna monografija
Oznake: arhitekturne delavnice;
Osredinjenje kraja Brezovica - Urbanistično arhitekturna delavnica
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Magistrsko delo
Oznake: geodezija;magistrska dela;turizem;ekološki turizem;zavarovano območje;podeželje;kmetijstvo;prostorski razvoj turizma;krajinski park;
Zavarovana območja predstavljajo priložnost za razvoj določenega območja, obenem pa tudi omejitev zaradi svoje varovalne komponente. Visok delež zavarovanih območij v Sloveniji vpliva na razvoj vseh dejavnosti v prostoru, še posebej na področje turizma. Magistrsko delo obravnava prostorski razvoj tu ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: funkcija odprtega javnega prostora;storitve splošnega pomena;središča majhnih mest;kakovost bivanja;Slovenija;
Prispevek obravnava fizično pojavnost, pomen in funkcijo odprtega javnega prostora (OJP) v povezavi s storitvami splošnega pomena (SSP) in njihov vpliv na kakovost bivanja za prebivalce majhnih mest v Sloveniji. V raziskavi sta uporabljeni kartografska metoda in anketni vprašalnik. Rezultati so poka ...
Leto: 2021 Vir: Fakulteta za arhitekturo (UL FA)
Magistrsko delo
Oznake: magistrske naloge;arhitektura;grajeni kompleksi;Ljubljana;hibridni kompleksi;Prule;
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za arhitekturo (UL FA)
Št. zadetkov: 24
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:
Jezik: