Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 32
Diplomsko delo
Oznake: seme;kalitev;
V teoretičnem delu diplomske naloge je izpostavljen pomen izvajanja kalitvenih poskusov in katere učne cilje lahko preko njih dosežemo. Potrebno je načrtovati dejavnosti pri katerih učenci samostojno raziskujejo in opazujejo naravo. V empiričnem delu diplomske naloge je bila izvedena krajša raziskav ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: biology;cell biology
V razvoju organov večceličnih organizmov je pomembno usklajeno delovanje različnih mehanizmov rasti – delitve celic, povečevanja celic in tudi programirane celične smrti. Na primeru razvoja semena koruze opisujem delitev in rast celic, katere del je tudi povečevanje količine DNA v jedrih. V razvoju ...
Leto: 2010 Vir: videolectures.net
Doktorska disertacija
Oznake: slikovna citometrija;endoreduplikacija;endopoliploidnost;miniature-1;invertaza;saharoza sintaza;prostornina celic;3-D model;
Citološka analiza razvoja endosperma in koreninske čepice koruze (Zea Mays L.)
Leto: 2003 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: saharozna sintaza;invertaza;imunolokalizacija;in situ hibridizacija;koruza;Zea mays L.;
Lokalizacija genske ekspresije nekaterih encimov sladkornega metabolizma v tkivih koruze (Zea mays L.)
Leto: 1999 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: evropska jamska repata dvoživka;endemit Dinarskega krasa;velikost genoma;vrednost C;slikovna citometrija;
Namen raziskave je bil ugotoviti, ali so krvne celice proteusov (Proteus anguinus) iz arhivske zbirke primeren material za oceno velikosti jedrnega genoma s pomočjo slikovne citometrije. Krvne celice smo vzorčili iz ventrikla srca arhiviranih živali in barvali po Feulgenu s Schiffovim reagentom, ki ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: perforin;mambranes (biology);vesicles;
The cytotoxic cell granule secretory pathway is essential for immune defence. How the pore-forming protein perforin (PFN) facilitates the cytosolic delivery of granule-associated proteases (granzymes) remains enigmatic. Here we show that PFN is able to induce invaginations and formation of complete ...
Leto: 2011 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: etilen;zorenje plodov;imunolokalizacija;
Etilen je majhna plinska molekula, ki so jo raziskovalci odkrili v 19. stoletju in jo kasneje prepoznali kot prvi rastlinski hormon. Njena vloga je najbolj prepoznavna v biologiji rastlin, saj sodeluje v različnih procesih tekom celotnega življenjskega cikla rastline. Ti procesi vključujejo kalitev ...
Leto: 2018 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: rastline krompirja;virus PVY;hibridizacija in situ;lokalizacija virusa;
Lokalizacija virusa PVY[sup]NTN v rastlinah krompirja
Leto: 2007 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: abscission zone;endoreduplication;ethylene;membrane trafficking;tomato;
Endoreduplication preferentially occurs at the proximal side of the abscission zone during abscission of tomato leaf
Leto: 2012 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Magistrsko delo
Oznake: bučke;Cucurbita pepo;ploidnost;žlahtnjenje rastlin;indukcija haploidov;podvajanje genoma;adventivna regeneracija;
Manipuliranje ploidnosti pri bučkah (Cucurbita pepo L.)
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 32
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: