Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 538
Raziskovalni podatki
Oznake:
SprichWort Datenbank
Leto: 2013 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Raziskovalni podatki
Oznake: migrations;immigrants;integration policies;multiculturality;mobility;intolerance;Slovenija;
Goal of the project is to analyze existent Slovenian Integration Policy (which includes fields of economic, cultural, political and social integration) with detailed dealing with individual sectoral policies (education, employment, residential, language, minority/ethnic policy etc.). In accordance w ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Raziskovalni podatki
Oznake: stališča;skrb za otroke;vzgoja otrok;razveza;družinska odgovornost;družine dveh karier;družina;družinsko življenje;struktura družine;spol;vloge med spoloma;gospodinjsko delo;poroka;javno mnenje;zaposlenost matere;zaposlenost žensk;
Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja. Skupina, osnovana leta 1983, razvija različne raziskovalne module, ki se dotikajo pomembnih družbenih vprašanj in katerih namen je dopolniti nacionalne ankete. Vprašanja zastavljena v tokratni anketi (tretji modul ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Raziskovalni podatki
Oznake: pripadnost družbeni skupini;teritorialna pripadnost;nacionalna identiteta;nacionalni ponos;mednarodni odnosi;stališče o zunanji trgovini;odnos do manjšin;odnos do priseljencev;država prednikov;odnos do rasnih in etničničnih skupin;reševanje mednarodnih problemov;stališča o pridobivanju državljanstva;državljanske pravice;poznavanje evropske unije;prednosti članstva v eu;govorni jezik v domačem okolju;referendum o vstopu v eu;
Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja. Skupina, osnovana leta 1983, razvija različne raziskovalne module, ki se dotikajo pomembnih družbenih vprašanj in katerih namen je dodati medkulturno perspektivo. Vprašanja zastavljena v tokratni anketi (drugi mod ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Raziskovalni podatki
Oznake: kvaliteta podatkov;veljavnost;zanesljivost;učinek metode;popolno socialno omrežje;socialna opora;materialna opora;informacijska opora;emocionalna opora;druženje;merske lestvice;tehnike zbiranja podatkov;dajanje in prejemanje socialne opore;čas med zaporednimi ponovitvami meritev;
Na osnovi teoretičnih in empiričnih spoznanj je bil oblikovan omrežni generatorji za merjenje teoretično utemeljene dimenzije socialne opore - vsebina omrežnega generatorja za merjenje informacijske opore je bila prilagojena značilnostim eksperimentalne skupine - članom študentske vlade Univerze v L ...
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Raziskovalni podatki
Oznake: migracije;delo v tujini;stanovanjske razmere;zdravstveno stanje;družinske razmere;vertikalna mobilnost;zaposlitev;faktorji vertikalne mobilnosti;življenjski standard;opremljenost gospodinjstva;zaslužek;socialna mreža;mednacionalni odnosi;investicije prihrankov;Sociologija;Demografija, prebivalstvo, statistika prebivalstva in popisi - selitve;Slovenci.;
Projekt sociološkega proučevanja migracij Slovencev v Nemčiji je obsegal raziskavo Zdomcev leta 1974, njim ustrezajočih Parov državljanov Slovenije, ki se niso preselili v Nemčijo in skupine Povratnikov v domovino leta 1976. V prvi fazi raziskave Zdomci so raziskovalci zbrali podatke o vzrokih za od ...
Leto: 1999 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Raziskovalni podatki
Oznake: ocena življenjskih razmer;ocena materialnega stanja družine;zadovoljstvo z delovanjem demokracije;ocena ekonomske situacije v sloveniji;zadovoljstvo z delovanjem vlade;odgovornost vlade;podpora strankam;strankarske preference;spremljanje tiskanih in elektronskih medijev;volilni sistem;stališče glede položaja slovenije v evropi;spol;starost;izobrazba;regija;
Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi.
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Raziskovalni podatki
Oznake: zadovoljstvo z demokracijo;ocena razmer v gospodarstvu;ocena razširjenosti korupcije;izkušnje s korupcijo;ravnanje ob namigu na korupcijo;mnenje o vzrokih za korupcijo;zaupanje v institucije;namera prijave primera korupcije;ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji;mnenje o pričakovanju podkupovanj;mnenje o krivdi za podkupovanje;spremljanje informativnih oddaj;branje dnevnih časopisov;strankarske preference;demografija;Nadzor;Javne službe;Kriminal;Preprečevanje korupcije;Korupcijske navade;Pričakovanje korupcije;Kriminologija;Pravo, kriminal in pravni sistemi - kriminal;Slovenija;
Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njenih vzrokih in sprejemanjem le-te med državljankami in državljani. Vprašanja se nanašajo na problemska področja kot so: javne službe, izkušnje s korupcijo, nadzorom, pregonom in zakonodajo, ki ureja to področje. Vprašalnik je sestavljen iz tr ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Raziskovalni podatki
Oznake: zadovoljstvo z demokracijo;zadovoljstvo z materialnimi razmerami v družini;ocena slovenskega gospodarstva;ocena političnih in upravnih elit;ocena javnih zavodov in uslužnostnih dejavnosti;ocene delovanja državnih institucij in upravnih enot;evropska unija;nato in vojaške akcije zaveznikov;volilne preference in referendum;privatizacija bank;vatikanski sporazum;ne-oporečnost mesa v sloveniji;ocena uspešnosti delovanja policije;povojni poboji;politične orientacije;ocena uspešnosti delovanja zdravnikov;priviligiranost določenih regij in mest;napad na zda in terorizem;cerkev in denacionalizacija;pomembni obiski v zadnjem letu;pomembnost dneva državnosti;umetna oploditev;gledanost informativnih oddaj;branje časopisov in revij;uporaba petard;varuh človekovih pravic in begunci;odnosi s sosednjimi državami;
Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Združena datoteka podatkov raziskav politbarometer od januarja 2001 do decembra 2001.
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Raziskovalni podatki
Oznake: zadovoljstvo z razvojem demokracije v sloveniji;zadovoljstvo z materialnimi razmerami;zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu;podpora vladi dr. janeza drnovška;ocena uspešnosti delovanja državnih organov;podpora vstopu slovenije v evropsko unijo;podpora vstopu slovenije v nato;informiranost o procesu vključevanja v eu;informiranost o procesu vključevanja v nato;poznavanje evropskih držav, članic nata;spremljanje razprave o vključevanju slovenije v eu;seznanjenost s pristopnimi pogajanji med slovenijo in eu;zaupanje v institucije;ocena delovanja ministrstev;levo-desno samoopredeljevanje;strankarske preference;poznavanje uspešnih slovenskih podjetij;podpora zdravniški stavki;uporaba jezika v pogovoru s tujcem;stališče o poznavanju slovenščine za tujce, ki želijo živeti in delati v sloveniji;ocena odnosov med slovenijo in sosednjimi državami;primerjava življenjskega standarda slovenije in sosednjih držav;pogostost obiskovanja sosednjih držav;razlogi za obisk sosednjih držav;dopustniške navade;koristnost članstva v ozn za slovenijo;mnenje o mednarodnem ugledu slovenije;ocena zadnjega desetletja v sloveniji;ocena "drnovškovega" desetletja;ocena stanja v slovenski družbi;navedba zaupanja vrednih oseb iz političnega življenja slovenije;stališče o izobešanju slovenske zastave ob državnih praznikih;stališče do spreminjanja obstoječih državnih simbolov;mnenje o e-volitvah;spremljanje diplomatske dejavnosti rs;ocena dela slovenske diplomacije;ocena uspešnosti slovenske zunanje politike;mnenje o udeleževanju referendumov, volitev;volilne namere glede predsedniških in lokalnih volitev;mnenje o ponovni izvolitvi dosedanjega župana;mnenje o temah v programih županov in občinskih svetnikov;najprimernejši kandidat za predsednika države;najprimernejši kandidat za slovenskega mandatarja;mnenje o temah v programih predsedniških kandidatov;spremljanje predvolilnih oddaj;spremljanje predvolilnega dogajanja;spremljanje rezultatov predvolilnih anket;pogovor o volilni tematiki;ocena lastnosti kandidata, pomembne pri izbiri;podpora kandidatu za predsednika republike na preteklih volitvah;namera udeležbe na volitvah;ocena dela dosedanjega predsednika rs milana kučana;odobravanje delovanja urada bivšega predsednika rs;podpora kandidatu v drugem krogu predsedniških volitev;zadovoljstvo z izvolitvijo dr. janeza drnovška za predsednika rs;Ostala aktualna dogajanja;Volitve;Nato;Eu;Aktualne politične razmere;Notranja politika;Politične in upravne vede;Politika - množične politične navade, stališča in mnenje;Slovenija;
Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO, v EU ter strankarske preference. Mesečne raziskave vključujejo aktualna vprašanja ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 538
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:
Jezik: