Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 618
Raziskovalni podatki
Oznake:
SprichWort Datenbank
Leto: 2013 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Raziskovalni podatki
Oznake: informacijska tehnologija;informacijski viri;organizacijski razvoj;učeča se organizacija;uspešnost poslovanja;raziskave;Slovenija;
Cilj raziskave je bil raziskati vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij ter predstaviti in preizkusiti model izboljšanja uspešnosti poslovanjana podlagi vpliva kulture organizacijskega učenja (KOU). Elementi procesa organiza ...
Leto: 2010 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Raziskovalni podatki
Oznake: informacijska tehnologija;informacijski viri;organizacijski razvoj;učeča se organizacija;uspešnost poslovanja;raziskave;Slovenija;
Cilj raziskave je bil raziskati vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologijna organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij ter predstaviti in preizkusiti model izboljšanja uspešnosti poslovanjana podlagi vpliva kulture organizacijskega učenja (KOU). Elementi procesa organizac ...
Leto: 2010 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Raziskovalni podatki
Oznake: informacijska tehnologija;informacijski viri;organizacijski razvoj;učeča se organizacija;uspešnost poslovanja;raziskave;Hrvatska;
Namen raziskave je bil raziskati proces organizacijskega učenja (OU) in njegovo povezavo z uspešnostjo poslovanja (UP), ter ugotoviti, kateri indikatorji uspešnosti poslovanja so najbolj pomembni. V ta namen so bili pridobljeni podatki od 202 hrvaških podjetij, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi.
Leto: 2010 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Raziskovalni podatki
Oznake: informacijska tehnologija;informacijski viri;organizacijski razvoj;učeča se organizacija;uspešnost poslovanja;raziskave;Malezija;
Namen raziskave je bil raziskati proces organizacijskega učenja (OU) in njegovo povezavo z uspešnostjo poslovanja (UP) ter ugotoviti, kateri indikatorji uspešnosti poslovanja so najbolj pomembni. V ta namen so bili pridobljeni podatki 300-tih malezijskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 100 ljudi.
Leto: 2010 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Raziskovalni podatki
Oznake: informacijska tehnologija;informacijski viri;organizacijski razvoj;inovacije;učeča se organizacija;uspešnost poslovanja;raziskave;Španija;
Namen raziskave je bil predstaviti in preizkusiti model izboljšanja inovativnosti na temelju vpliva kulture organizacijskega učenja. Elementi procesa organizacijskega učenja, ki so bili uporabljeni, so pridobivanje informacij, interpretacija informacij ter vedenjske in kognitivne spremembe. Znotraj ...
Leto: 2008 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Raziskovalni podatki
Oznake: informacijska tehnologija;informacijski viri;organizacijski razvoj;inovacije;učeča se organizacija;uspešnost poslovanja;raziskave;Južna Koreja;
Namen raziskave je bil predstaviti in preizkusiti model izboljšnja inovativnosti na temelju vpliva kulture organizacijskega učenja. Elementi procesa organizacijskega učenja, ki so bili uporabljeni, so pridobivanje informacij, interpretacija informacij ter vedenjske in kognitivne spremembe. Znotraj t ...
Leto: 2008 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Raziskovalni podatki
Oznake: informacijska tehnologija;informacijski viri;organizacijski razvoj;inovacije;učeča se organizacija;uspešnost poslovanja;raziskave;Turčija;
Namen raziskave je bil predstaviti in preizkusiti model izboljšanja inovativnosti na temelju vpliva kulture organizacijskega učenja. Koncept kulture organizacijskega učenja je bil predstavljen in definiran kot skupek norm in vrednot o delovanju organizacije (http://adp.fdv.uni-lj.si/opisi/inovtr09/p ...
Leto: 2012 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Raziskovalni podatki
Oznake: informacijska tehnologija;informacijski viri;organizacijski razvoj;inovacije;učeča se organizacija;uspešnost poslovanja;raziskave;Makedonija;
Cilj te raziskave je bil predstaviti in testirati model izboljšanja poslovanja podjetij, ki temelji na vplivu organizacijske kulture učenja. Uporabljeni so bili podatki iz 202 makedonskih podjetij, ki imajo več kot 50 zaposlenih. Ta študija prispeva k posploševanju raziskovalnega modela, ki je že bi ...
Leto: 2012 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Raziskovalni podatki
Oznake: migrations;immigrants;integration policies;multiculturality;mobility;intolerance;Slovenija;
Goal of the project is to analyze existent Slovenian Integration Policy (which includes fields of economic, cultural, political and social integration) with detailed dealing with individual sectoral policies (education, employment, residential, language, minority/ethnic policy etc.). In accordance w ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 618
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:
Jezik: