241.902 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Optimizacija in načrtovanje razmestitve delovne opreme v podjetju uniforest d.o.o.
  Ribič Svit:
  OPTIMIZACIJA IN NAČRTOVANJE RAZMESTITVE DELOVNE OPREME V PODJETJU UNIFOREST D.O.O.
  Fakulteta za strojništvo

  Med slovenskimi in tujimi podjetji lahko pogosto zasledimo veliko razliko v stopnji njihove organizacijske zrelosti in organiziranosti. Številna slovenska podjetja imajo tako precejšnje možnosti izboljšanja na področju organiziranosti. Med tovrstna podjetja l
 • Izboljšava transakcije v programu SAP
  Skok David:
  IZBOLJŠAVA TRANSAKCIJE V PROGRAMU SAP
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  S to nalogo želimo prikazati, kako smo dosegli pohitritev programskih rešitev SAP, ki so bile zaradi vse večjega obsega dela nujno potrebne in niso zadoščale trenutnim programskim rešitvam. Naloge smo se lotili tako, da smo transakcijo v programu SAP izboljšali, saj s
 • Strukturne značilnosti svetovnega trga diamantov
  Baloh Tilen:
  STRUKTURNE ZNAČILNOSTI SVETOVNEGA TRGA DIAMANTOV
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  V pričujočem delu smo analizirali strukturne značilnosti svetovnega trga diamantov. Proučili smo, kako je ta bleščeč kamen postal priznan po vsem svetu in kaj še danes žene njegovo popularnost. Razčlenili smo posamezne segmente trga, izpostavili ključne udeležence in obravnavali vrednost
 • Sistem za zaznavo in nadzor orientacije nanosatelita na osnovi magnetnega navora
  Gonzales Lorenzo:
  SISTEM ZA ZAZNAVO IN NADZOR ORIENTACIJE NANOSATELITA NA OSNOVI MAGNETNEGA NAVORA
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V okvirju zaključnega dela je predstavljen sistem za zaznavo in nadzor orientacije nanosatelita primarno razvit za misijo TRISAT-R, ki za orientiranje uporablja magnetne navornike. V sklopu dela so predstavljeni postopki
 • Input parameter analysis for electrified powertrain configurator
  Čučko Tilen Antonio:
  INPUT PARAMETER ANALYSIS FOR ELECTRIFIED POWERTRAIN CONFIGURATOR
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  The basis of this thesis is the tool for power train calculation of battery electric vehicles. With the help of extensive tests and analysis, we discovered the room for possible improvements, which allowed us to upgrade the tool with a
 • Zaznava oljnih madežev v multispektralnih satelitskih slikah
  Kužner Marko:
  ZAZNAVA OLJNIH MADEŽEV V MULTISPEKTRALNIH SATELITSKIH SLIKAH
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V tem diplomskem delu predstavljamo analizo metod za zaznavanje oljnih madežev na vodni površini s satelitom TRISAT. Primerjali smo metodo največjega verjetja in nevronsko mrežo. Algoritma smo učili in testirali nad dvema različnima bazama podatk
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Mineralna sestava kamnin in prsti na področju Otočca
  Gabrijel Eva:
  MINERALNA SESTAVA KAMNIN IN PRSTI NA PODROČJU OTOČCA
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Trdne snovi so lahko kristalinične ali amorfne. Amorfne imajo red kratkega dosega, medtem ko je za kristalinične snovi značilen red dolgega dosega. Red dolgega dosega je v pravih kristalih povezan s tem, da njihovo zgradbo lahko opišemo s periodičnim ponavljanjem os
 • Bibliometrijska analiza objavljanja raziskovalnih skupin na področju gozdarstva, lesarstva in papirništva
  Peteh Maja:
  BIBLIOMETRIJSKA ANALIZA OBJAVLJANJA RAZISKOVALNIH SKUPIN NA PODROČJU GOZDARSTVA, LESARSTVA IN PAPIRNIŠTVA
  Biotehniška fakulteta

  Doktorska naloga ugotavlja značilnosti objavljanja na področju gozdarstva, lesarstva in papirništva. Vsa tri področja so v šifrantu ARRS del biotehniških ved. Značilnosti so bile analizirane na podlagi objav vseh trenutno aktivnih razisko
 • Odnos med državo in Katoliško cerkvijo v Sloveniji med letoma 1966 in 1991 v luči arhiva republiške verske komisije
  Pacek Dejan:
  ODNOS MED DRŽAVO IN KATOLIŠKO CERKVIJO V SLOVENIJI MED LETOMA 1966 IN 1991 V LUČI ARHIVA REPUBLIŠKE VERSKE KOMISIJE
  Teološka fakulteta

  Doktorsko delo obravnava ključna torišča odnosa med državo in Cerkvijo v Sloveniji v obdobju 1966–1991, s čimer zapolnjuje obstoječo vrzel v slovenski historiografiji. Avtor v njem razčlenjuje taktike slovenske komunistične oblast
 • Assessing the effectiveness of video-based interviewing
  Lobe Bojana, Morgan David L.:
  ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF VIDEO-BASED INTERVIEWING
  Fakulteta za družbene vede

  The article introduces a systematic comparison of video-based dyadic interviews and focus groups using newly developed tools for evaluating the success of one way of doing focus groups over another. We conducted a series of online discussions using a video conferen
 • Rešitev dogodkovnega prehoda pri večstopenjskih aplikacijah v oblaku
  VEHOVAR NEŽA:
  REŠITEV DOGODKOVNEGA PREHODA PRI VEČSTOPENJSKIH APLIKACIJAH V OBLAKU
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Oblačni ponudniki za razvoj aplikacij v oblaku ponujajo neodvisne strukturirane storitve, ki jih imenujemo mikro storitve. Mikro storitve lahko med seboj komunicirajo s pomočjo dogodkov in se povezujejo v aplikacije, ki jim rečemo večstopenjske aplikacij
 • Okrevanje žensk po izkušnji nasilja v partnerskem razmerju
  Kovačec Doris:
  OKREVANJE ŽENSK PO IZKUŠNJI NASILJA V PARTNERSKEM RAZMERJU
  Fakulteta za socialno delo

  V diplomskem delu predstavljam okrevanje žensk po izkušnji nasilja v partnerskem razmerju. V teoretičnem delu sem predstavila nasilje v partnerskem razmerju, posledice, ki jih na preživelih pusti nasilje, in proces okrevanja, v raziskavi pa sem se osredinila na dinamiko prehod
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (97971)
 2. Izvirni znanstveni članek (33285)
 3. Magistrsko delo (31144)
 4. Video in druga učna gradiva (22567)
 5. Ni določena (15378)
 6. Strokovni članek (6001)
 7. Doktorska disertacija (4176)
 8. Pregledni znanstveni članek (3941)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3301)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3169)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2994)
 12. Drugi članki ali sestavki (2243)
 13. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1724)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1586)
 15. Elaborat, predštudija, študija (928)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (909)
 17. Kratki znanstveni prispevek (901)
 18. Specialistično delo (729)
 19. Poljudni članek (689)
 20. Raziskovalni podatki (611)
 21. Predgovor, spremna beseda (607)
 22. Znanstvena monografija (556)
 23. Intervju (532)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (528)
 25. Radijski ali TV dogodek (523)
 26. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (463)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (411)
 28. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (379)
 29. Strokovna monografija (347)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (315)
 31. Druga izvedena dela (312)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (263)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (249)
 34. Prispevek na konferenci brez natisa (248)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (215)
 36. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (194)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (187)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (170)
 39. Predavanje na tuji univerzi (156)
 40. Radijska ali televizijska oddaja (114)
 41. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (111)
 42. Bibliografija, kazalo ipd. (105)
 43. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (103)
 44. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 45. Programska oprema (88)
 46. Razstava (74)
 47. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (68)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Umetniški sestavek (30)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 51. Patent (26)
 52. Katalog razstave (22)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (22)
 54. Patentna prijava (17)
 55. Umetniška poustvaritev (17)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (13)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Nova sorta (1)
 60. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 61. Druga dela (1)
 62. (1)
Prikaži vse