241.470 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Vpliv moči organizacijske kulture na proces notranjega razvijanja znanja
  Pivec Nataša:
  VPLIV MOČI ORGANIZACIJSKE KULTURE NA PROCES NOTRANJEGA RAZVIJANJA ZNANJA
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  V doktorski disertaciji smo se osredotočili na moč organizacijske kulture, vrednote zaposlenih, proces razvijanja znanja in informacijska učna središča kot eno izmed oblik notranjega razvijanja znanja. Raziskali smo vpliv moči organizacijske kulture na posamezne
 • Analiza delovnih procesov v finančno-računovodski službi Študentskih domov Univerze v Mariboru
  Petek Maja:
  ANALIZA DELOVNIH PROCESOV V FINANČNO-RAČUNOVODSKI SLUŽBI ŠTUDENTSKIH DOMOV UNIVERZE V MARIBORU
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Javni zavodi so posebne vrste organizacij in sodijo med proračunske uporabnike državnega in občinskih proračunov, njihova ustanovitev, delovanje, nadzor in prenehanje je opredeljeno z Zakonom o zavodih. V prvem delu magistrskega dela so teoret
 • Pomembnost države porekla pri nakupnem odločanju odjemalcev
  Camlek Maja:
  POMEMBNOST DRŽAVE POREKLA PRI NAKUPNEM ODLOČANJU ODJEMALCEV
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Namen magistrskega dela je raziskovanje nakupnih navad odjemalcev. Na nakupno odločanje vpliva več različnih dejavnikov. Različni ponudniki izdelkov in storitev se trudijo spoznati in razumeti naše nakupno vedenje. V tem delu smo raziskovali pomembnost države porekla izdelka.
 • Spremljanje gibalnega razvoja predšolskih otrok
  Mavrin Mateja:
  SPREMLJANJE GIBALNEGA RAZVOJA PREDŠOLSKIH OTROK
  Pedagoška fakulteta

  V diplomskem delu z naslovom Spremljanje gibalnega razvoja predšolskih otrok, smo skozi daljše časovno obdobje in s pomočjo motoričnih testov spremljali gibalni razvoj predšolskih otrok. V prvem delu diplomskega dela smo s pomočjo literature želeli predstaviti, kakšen je pomen gibalnih dejavnost
 • Identificiranje podjetja na spletu
  Gorjup Aleš:
  IDENTIFICIRANJE PODJETJA NA SPLETU
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Z nenehno rastjo spleta in števila informacij, ki se na spletu pojavljajo, smo večkrat postavljeni pred vprašanje, ali bomo na spletu našli to kar iščemo. Pomoč pri tem nam nudijo spletni iskalniki, katere bomo opredelili in opisali njihovo delovanje. Cilj magistrskega dela je podrobneje raziskati,
 • Integracija interneta stvari in ERP rešitve
  Podgrajšek Anže:
  INTEGRACIJA INTERNETA STVARI IN ERP REŠITVE
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Internet stvari (angl. Internet of Things, v nadaljevanju IoT) je trend, ki je v trenutnem informacijskem svetu izjemno priljubljen. Vsak izmed nas vsakodnevno uporablja vsaj eno napravo, povezano s spletom, in to je pametni mobilni telefon. Zavedati se moramo, da bo prisotnost IoT naprav
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Epoxy-bonded La-Fe-Co-Si magnetocaloric plates
  Pulko Barbara, Tušek Jaka, Moore James D., Weise Bruno, Skokov Konstantin, Mityashkin Oleg, Kitanovski Andrej, Favero Chiara, Fajfar Peter, Gutfleisch Oliver, Waske Anja, Poredoš Alojz:
  EPOXY-BONDED LA-FE-CO-SI MAGNETOCALORIC PLATES
  Fakulteta za strojništvo

  We report the processing, analysis and testing of magnetocaloric composite materials consisting of La-Fe-Co-Si particles
 • Bulk relaxor ferroelectric ceramics as a working body for an electrocaloric cooling device
  Plaznik Uroš, Kitanovski Andrej, Rožič Brigita, Malič Barbara, Uršič Hana, Drnovšek Silvo, Cilenšek Jena, Vrabelj Marko, Poredoš Alojz, Kutnjak Zdravko:
  BULK RELAXOR FERROELECTRIC CERAMICS AS A WORKING BODY FOR AN ELECTROCALORIC COOLING DEVICE
  Fakulteta za strojništvo

  The electrocaloric effect (ECE), i.e., the conversion of the electric into the thermal energy has recently be
 • Primary energy factor of a district cooling system
  Duh Čož Tjaša, Kitanovski Andrej, Poredoš Alojz:
  PRIMARY ENERGY FACTOR OF A DISTRICT COOLING SYSTEM
  Fakulteta za strojništvo

  The primary energy efficiency for various energy-related processes can be calculated using the primary energy factor (PEF). In this paper, the PEFs of district cooling systems (PEF DC) for different types of cold production are derived. These concern co
 • Life-cycle assessment of hydrogen technologies with the focus on EU critical raw materials and end-of-life strategies
  Lotrič Andrej, Sekavčnik Mihael, Kuštrin Igor, Mori Mitja:
  LIFE-CYCLE ASSESSMENT OF HYDROGEN TECHNOLOGIES WITH THE FOCUS ON EU CRITICAL RAW MATERIALS AND END-OF-LIFE STRATEGIES
  Fakulteta za strojništvo

  We present the results of a life-cycle assessment (LCA) for the manufacturing and end-oflife (EoL) phases of the following fuel-cell and hydrogen (FCH) technologies: alkaline w
 • Observation of laser-induced elastic waves in agar skin phantoms using a high-speed camera and a laser-beam-deflection probe
  Laloš Jernej, Gregorčič Peter, Jezeršek Matija:
  OBSERVATION OF LASER-INDUCED ELASTIC WAVES IN AGAR SKIN PHANTOMS USING A HIGH-SPEED CAMERA AND A LASER-BEAM-DEFLECTION PROBE
  Fakulteta za strojništvo

  We present an optical study of elastic wave propagation inside skin phantoms consisting of agar gel as induced by an Er:YAG (wavelength of 2.94 [micro]m) laser pulse. A laser-beam-
 • Dinamika razvoja mladovja v sestojnih vrzelih gospodarskih jelovo-bukovih gozdov na območju Kočevskega Roga
  Oštir Rok:
  DINAMIKA RAZVOJA MLADOVJA V SESTOJNIH VRZELIH GOSPODARSKIH JELOVO-BUKOVIH GOZDOV NA OBMOČJU KOČEVSKEGA ROGA
  Biotehniška fakulteta

  Raziskava je potekala na območju Kočevskega Roga, ki predstavlja del Dinarskega gorovja v južni Sloveniji. Raziskovalne objekte so obsegale tri, leta 2001 izsekane vrzeli z razporeditvijo vzorčnih ploskev v mreži 5 x 5 m, na katerih smo
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (100269)
 2. Izvirni znanstveni članek (35377)
 3. Magistrsko delo (32971)
 4. Video in druga učna gradiva (22366)
 5. Ni določena (12475)
 6. Strokovni članek (5288)
 7. Doktorska disertacija (4364)
 8. Pregledni znanstveni članek (3398)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3152)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2974)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2709)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1700)
 13. Drugi članki ali sestavki (1587)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1478)
 15. Elaborat, predštudija, študija (920)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (727)
 17. Specialistično delo (725)
 18. Kratki znanstveni prispevek (707)
 19. Poljudni članek (656)
 20. Raziskovalni podatki (630)
 21. Predgovor, spremna beseda (572)
 22. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (556)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (533)
 24. Znanstvena monografija (511)
 25. Intervju (425)
 26. Radijski ali TV dogodek (402)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (339)
 28. Strokovna monografija (331)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (315)
 30. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (300)
 31. Druga izvedena dela (284)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (245)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (242)
 34. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (234)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (203)
 36. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (183)
 37. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (165)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (162)
 39. Predavanje na tuji univerzi (155)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (107)
 41. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (91)
 42. Bibliografija, kazalo ipd. (89)
 43. Radijska ali televizijska oddaja (86)
 44. Razstava (76)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (70)
 46. Programska oprema (69)
 47. Umetniško delo (43)
 48. Umetniški sestavek (29)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 50. Patent (26)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (22)
 52. Katalog razstave (20)
 53. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (17)
 54. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (17)
 55. Umetniška poustvaritev (16)
 56. Patentna prijava (16)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (5)
 59. Druga dela (2)
 60. (1)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse