249.740 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Optimizacija dodeljevanja spodbud pri energetski prenovi objektov
  Rosec Anže:
  OPTIMIZACIJA DODELJEVANJA SPODBUD PRI ENERGETSKI PRENOVI OBJEKTOV
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Magistrsko delo obravnava problem optimizacije dodeljevanja spodbud pri energetski prenovi objektov. Namen dodeljevanja spodbud za izvedbo ukrepov energetske prenove objektov je doseči čim večje zmanjšanje obremenitev okolja, ob razpoložl
 • Organizacija in delo ostrostrelcev v policiji
  Arnšek Nik:
  ORGANIZACIJA IN DELO OSTROSTRELCEV V POLICIJI
  Fakulteta za varnostne vede

  Diplomska naloga predstavlja organiziranost ostrostrelcev, njihovo delo, urjenje, oborožitev, opremo, zgodovino ter zakonsko ureditev. Ostrostrelsvo v policiji je tema, ki po našem mnenju ne dobi dovolj pozornosti, zato smo želeli predstaviti kako pomembni člen so ostrostrelci v policiji in k
 • Usposabljanje specialnih policijskih enot - primerjava s tujino
  Levec Anže:
  USPOSABLJANJE SPECIALNIH POLICIJSKIH ENOT - PRIMERJAVA S TUJINO
  Fakulteta za varnostne vede

  Specialne enote so zaradi povečanja kriminala in terorizma, zelo pomemben člen pri zagotavljanju varnosti po celem svetu, zato je pomembno, da so ustrezno usposobljene in opremljene za takšne situacije. V uvodnem delu diplomske naloge, je predstavljenih nekaj splošnih značil
 • Požari v deževnem gozdu Južne Amerike 2019
  Lesjak Blaž:
  POŽARI V DEŽEVNEM GOZDU JUŽNE AMERIKE 2019
  Fakulteta za varnostne vede

  Deževni gozd Južne Amerike predstavlja »pljuča« sveta. Je dom številnih rastlinskih in živalskih vrst, v njem pa še vedno najdemo staroselska plemena. Ima globalni pomen, saj njegova površina pokriva slabo polovico južnoameriške poloble. V njem rastejo rastline, ki s pomočjo fotosinteze v zelen
 • Poštni ropi v Sloveniji
  Vodopija Davor:
  POŠTNI ROPI V SLOVENIJI
  Fakulteta za varnostne vede

  V diplomskem delu z naslovom Poštni ropi v Sloveniji smo ugotovili, da si roparji za izvršitev kaznivega dejanja izbirajo poštne poslovalnice, ki so slabše tehnično varovane, kar je razvidno iz poštnih ropov v Semedeli ter v Kresnicah. Zaradi tega je morala Pošta Slovenije izboljšati načine, kako varuje svoje
 • Pravna ureditev policijskega pridržanja in ustreznost nadzora nad odrejenimi pridržanji v RS
  Radonjić Milan:
  PRAVNA UREDITEV POLICIJSKEGA PRIDRŽANJA IN USTREZNOST NADZORA NAD ODREJENIMI PRIDRŽANJI V RS
  Fakulteta za varnostne vede

  Pridržanje je policijsko pooblastilo, ki z vidika omejevanja svobode pomeni grob poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine . V diplomskem delu so zbrana in predstavljena policijska pridržanja, ki jih pod določenimi pogoji sme odredi
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Slovenščina, kontinuum
  Stabej Marko:
  SLOVENŠČINA, KONTINUUM
  Filozofska fakulteta

  Posamezni jezik lahko pojmujemo kot celovit kontinuum vseh različnih sporazumevalnih praks, ki potekajo ali vsaj želijo potekati v tem jeziku. Kriterij jezikovne intence nastopi takrat, ko odpovejo drugi, vsaj na videz trdni formalni kriteriji. Pojmovanje jezika kot kontinuuma omogoča celovit, vključujoč pogled na jezi
 • Alternaria mycotoxins in grains from Albania
  Topi Dritan, Tavčar-Kalcher Gabrijela, Pavšič Vrtač Katarina, Babič Janja, Jakovac-Strajn Breda:
  ALTERNARIA MYCOTOXINS IN GRAINS FROM ALBANIA
  Veterinarska fakulteta

  The presence of four Alternaria toxins in maize and wheat harvested in 2014 and 2015 in Albania was investigated. In total, 45 samples of maize and 71 samples of wheat were collected from the country’s main produc
 • Analiza učinkovitosti ogrevanja z elektriko
  KOLEGAR ALEN:
  ANALIZA UČINKOVITOSTI OGREVANJA Z ELEKTRIKO
  Fakulteta za elektrotehniko

  V sodobnem času je čedalje bolj popularno ogrevanje na elektriko, saj ima veliko več prednosti kot slabosti. V diplomski nalogi bo predstavljeno ogrevanje na elektriko, pri tem se bomo seznanili z različnimi grelnimi napravami, prikazali njihove prednosti in pomanjkljivosti oziroma slabosti
 • Slovenščina kot odraz identitete srednješolcev na dvojezičnem slovensko-madžarskem območju
  Pulko Simona, Zemljak Jontes Melita:
  SLOVENŠČINA KOT ODRAZ IDENTITETE SREDNJEŠOLCEV NA DVOJEZIČNEM SLOVENSKO-MADŽARSKEM OBMOČJU
  Filozofska fakulteta

  Prispevek predstavlja vključenost in udejanjanje identitetne vloge socialnozvrstnih različic slovenskega jezika pri pouku slovenščine na podlagi analize ciljev, vsebine in standardov znanja gimnazijskega učnega načrta, dvojezične
 • Mladi priseljenci z drugih območij bivše Jugoslavije v Sloveniji in njihova vključenost na fakultetah Univerze v Ljubljani
  Pongračić Marija:
  MLADI PRISELJENCI Z DRUGIH OBMOČIJ BIVŠE JUGOSLAVIJE V SLOVENIJI IN NJIHOVA VKLJUČENOST NA FAKULTETAH UNIVERZE V LJUBLJANI
  Fakulteta za socialno delo

  V raziskavi za diplomsko delo sem ugotavljala, kako so se študentke in študenti iz drugih držav nekdanje Jugoslavije, ki so se z različnimi razlogi priselili v Slovenijo, počutili v novi družbi, predvsem pa na
 • Psihosocialna podpora in pomoč osebam, ki so v otroštvu prebolele raka.
  Hafner Eva:
  PSIHOSOCIALNA PODPORA IN POMOČ OSEBAM, KI SO V OTROŠTVU PREBOLELE RAKA.
  Fakulteta za socialno delo

  Izkušnja osebe, ki je v otroštvu prebolela raka, je travmatična tako za bolnika kot tudi za njegovo družino. Zahvaljujoč napredni medicini večina (približno 80 %) otrok z rakom ozdravi. Toda ne glede na to, je pot okrevanja dolga in naporna, ''ozdravitev'' namreč ni
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • Real-time characterization and source apportionment of fine particulate matter in the Delhi megacity area during late winter
  Lalchandan Vipul, Kumar Varun, Tobler Anna, Navaneeth M.T., Mishra Suneeti, Slowik J. G., Bhattu Deepika, Rai Pragati, Satish Rangu, Ganguly Dilip, Tiwari Tiwari, Rastogi Neeraj, Sashi Tiwari, Močnik Griša, Prevot Andre S. H., Tripathi Sachchida:
  REAL-TIME CHARACTERIZATION AND SOURCE APPORTIONMENT OF FINE PARTICULATE MATTER IN THE DELHI MEGACITY AREA DURING LATE WINTER
  Univerza v Novi Go
 • Sonic happenings
  SONIC HAPPENINGS
  Univerza v Novi Gorici
 • Embodying data by decolonisation of thinking
  EMBODYING DATA BY DECOLONISATION OF THINKING
  Univerza v Novi Gorici
 • Bivališča Branislave Sušnik
  Pregelj Barbara, Tomsich Francisco:
  BIVALIŠČA BRANISLAVE SUŠNIK
  Univerza v Novi Gorici

  Antropologinja, arheologinja in jezikoslovka Branislava Sušnik (Medvode, Slovenija, 1920 ̶ Asunción, Paraguay, 1996) je eno od najpomembnejših imen intelektualne panorame sodobnega Paragvaja. Njene raziskave s področja zgodovine, jezikov in kultur številnih staroselskih ljudstev z juga Južn
 • Ni več treba tipati v temi!
  Arčon Iztok:
  NI VEČ TREBA TIPATI V TEMI!
  Univerza v Novi Gorici

  Vidna svetloba, ki jo lahko zaznajo naše oči, predstavlja le droben delček v širokem spektru različnih vrst svetlobe, ki jih ponuja narava. V predavanju si bomo ogledali, kako so velika znanstvena odkritja o nenavadnih lastnostih svetlobe odprla pogled neposredno v čarobni svet atomov, omogočila razvoj sodobnih me
 • No autonomous cars without autonomous humans
  NO AUTONOMOUS CARS WITHOUT AUTONOMOUS HUMANS
  Univerza v Novi Gorici
 1. Diplomsko delo (99725)
 2. Izvirni znanstveni članek (39383)
 3. Magistrsko delo (32254)
 4. Video in druga učna gradiva (22594)
 5. Ni določena (13664)
 6. Strokovni članek (6014)
 7. Doktorska disertacija (4276)
 8. Pregledni znanstveni članek (3975)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3387)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3178)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (3005)
 12. Drugi članki ali sestavki (2251)
 13. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1726)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1605)
 15. Elaborat, predštudija, študija (943)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (922)
 17. Kratki znanstveni prispevek (912)
 18. Specialistično delo (730)
 19. Poljudni članek (703)
 20. Predgovor, spremna beseda (622)
 21. Raziskovalni podatki (619)
 22. Znanstvena monografija (557)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (547)
 24. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (545)
 25. Intervju (536)
 26. Radijski ali TV dogodek (527)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (411)
 28. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (382)
 29. Strokovna monografija (354)
 30. Druga izvedena dela (320)
 31. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (317)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (267)
 33. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (264)
 34. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (253)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (216)
 36. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (198)
 37. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (194)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (170)
 39. Predavanje na tuji univerzi (161)
 40. Radijska ali televizijska oddaja (126)
 41. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (114)
 42. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (107)
 43. Bibliografija, kazalo ipd. (105)
 44. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (102)
 45. Programska oprema (88)
 46. Razstava (75)
 47. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (70)
 48. Umetniško delo (41)
 49. Umetniški sestavek (32)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 51. Patent (26)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (24)
 53. Katalog razstave (22)
 54. Patentna prijava (17)
 55. Umetniška poustvaritev (17)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (17)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Druga dela (2)
 60. (1)
 61. Nova sorta (1)
 62. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
Prikaži vse