243.987 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Analiza športnega turizma in potencial za nadaljnji razvoj soboškega jezera
  Jančar Žan:
  ANALIZA ŠPORTNEGA TURIZMA IN POTENCIAL ZA NADALJNJI RAZVOJ SOBOŠKEGA JEZERA
  Fakulteta za turizem

  Šport in turizem sta med seboj zelo povezani panogi, ki močno vplivata drug na drugega. V sodobnem svetu ima športni turizem pomemben vpliv na človeka, ki s ponudbo športnih aktivnosti, objektov in prireditvami sokroji turizem. Zato je pomembno, da se športni turizem ra
 • Analiza turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji in raziskava samooskrbe turističnih kmetij v Slovenskih goricah
  Golob Sara:
  ANALIZA TURIZMA KOT DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI IN RAZISKAVA SAMOOSKRBE TURISTIČNIH KMETIJ V SLOVENSKIH GORICAH
  Fakulteta za turizem

  Podeželski turizem postaja ena izmed najpomembnejših vrst slovenskega turizma. Diplomsko delo je sestavljeno iz empiričnega in teoretičnega dela, v katerem smo s strokovno in znanstveno literature opredelili teoretična izhodišča
 • Premik slovenskih kontingentov na mednarodno operacijo in misijo eFP Latvija
  Strehar Andrej:
  PREMIK SLOVENSKIH KONTINGENTOV NA MEDNARODNO OPERACIJO IN MISIJO EFP LATVIJA
  Fakulteta za logistiko

  V diplomskem delu smo obravnavali premik kontingenta Slovenske vojske na mednarodno operacijo in misijo eFP – enhanced Forward Presence v Latvijo. V prvem delu diplomskega dela, teoretičnih osnovah, smo opredelili vojaško logistiko, razpoložljive transportne mo
 • Ureditev logističnih površin v podjetju Maksim Hudinja, d.o.o.
  Bibič Tadej:
  UREDITEV LOGISTIČNIH POVRŠIN V PODJETJU MAKSIM HUDINJA, D.O.O.
  Fakulteta za logistiko

  Podjetje Maksim Hudinja se ukvarja z oddajanjem poslovnih, skladiščnih, parkirnih in ostalih prostorov ter z izvajanjem logističnih storitev. Želijo si postati vodilno podjetje na Štajerskem oz. na severovzhodnem delu Slovenije v svoji panogi, zato si prizadevajo izboljšati ured
 • Preprečevanje izgub paketov na pošti slovenije
  Dular Sara:
  PREPREČEVANJE IZGUB PAKETOV NA POŠTI SLOVENIJE
  Fakulteta za logistiko

  V zadnjem času je moč zaznati, da prihaja do povečane spletne prodaje in posledično do večjega števila izgub paketov. V diplomskem delu prikazujemo, kako ta problem preprečiti oziroma ga zmanjšati. Diplomsko delo začnemo s teorijo o paketih in standardu GS1, nato analiziramo posnetek obstoječega
 • Kompetence zaposlenih v prodaji proučevanega telekomunikacijskega podjetja
  Zagode Ana Maria:
  KOMPETENCE ZAPOSLENIH V PRODAJI PROUČEVANEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA PODJETJA
  Fakulteta za logistiko

  V gospodarstvu, ki temelji na znanju, je uspeh organizacij odvisen predvsem od kakovosti njihovih človeških virov. Organizacije se zanašajo na svoje usposobljene zaposlene kot na glavni vir. Danes je zaradi hitrih sprememb pridobivanje kompetentnih zaposlenih p
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Investigation of Spatial and Temporal Variability of Hydrological Drought in Slovenia Using the Standardised Streamflow Index (SSI)
  Zalokar Lenka, Kobold Mira, Šraj Mojca:
  INVESTIGATION OF SPATIAL AND TEMPORAL VARIABILITY OF HYDROLOGICAL DROUGHT IN SLOVENIA USING THE STANDARDISED STREAMFLOW INDEX (SSI)
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  Drought is a complex phenomenon with high spatial and temporal variability. Water scarcity has become a growing problem in Slovenia in recent decades. Therefore, the s
 • New Bouguer anomaly map for the territory of the Slovenia
  Medved Klemen, Odalović Oleg R., Koler Božo:
  NEW BOUGUER ANOMALY MAP FOR THE TERRITORY OF THE SLOVENIA
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  The existing Bouguer anomaly map, which covers the territory of the Republic of Slovenia is a few decades old. Since then, quite a few new gravimetric measurements (data) for the territory of Slovenia as well as high quality digital ter
 • A framework for addressing circularity challenges in cities with nature-based solutions
  Langergraber Günter, Castellar Joana A. C., Pucher Bernhard, Baganz Gösta F. M., Milošević Dragan, Andreucci Maria-Beatrice, Kearney Katharina, Pineda-Martos Rocío, Atanasova Nataša:
  A FRAMEWORK FOR ADDRESSING CIRCULARITY CHALLENGES IN CITIES WITH NATURE-BASED SOLUTIONS
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  A novel framework is presented that aims to guide practitioners and
 • Učinek vadbe proti uporu na mineralno kostno gostoto pri ženskah v postmenopavzalnem obdobju
  Lekše Tamara:
  UČINEK VADBE PROTI UPORU NA MINERALNO KOSTNO GOSTOTO PRI ŽENSKAH V POSTMENOPAVZALNEM OBDOBJU
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Osteoporoza je kronična bolezen, ki povzroči krhkost kosti. Osebe z osteoporozo so bolj dovzetne za zlome kosti, zlasti v predelu kolka, nadlahtnice, zapestja in vretenc. Izvajanje redne telesne dejavnosti je pomemben preventivni ukrep za prep
 • Validating circular performance indicatorss
  Nika Chrysanthi-Elisabeth, Exposito Alfonso, Kisser Johannes, Bertino Gaetano, Oral Hasan Volkan, Dehghanian Kaveh, Vasilaki Vasileia, Iacovidou Eleni, Fatone Francesco, Atanasova Nataša, Katsou Evina:
  VALIDATING CIRCULAR PERFORMANCE INDICATORSS
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  The development and application of appropriate Circular Economy indicators is an issue that c
 • Integrated flood management based on "hazard analysis critical control point" approach
  Škerjanec Mateja, Steinman Franci, Rak Gašper:
  INTEGRATED FLOOD MANAGEMENT BASED ON "HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT" APPROACH
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  This study proposes to adopt the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) approach and its seven principles to assist integrated flood management and transboundary cooperation in river basins, extend
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (104691)
 2. Magistrsko delo (35862)
 3. Izvirni znanstveni članek (33199)
 4. Video in druga učna gradiva (22323)
 5. Ni določena (11306)
 6. Strokovni članek (4912)
 7. Doktorska disertacija (4590)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3151)
 9. Pregledni znanstveni članek (3006)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2804)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2419)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1773)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1463)
 14. Drugi članki ali sestavki (1426)
 15. Elaborat, predštudija, študija (923)
 16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (873)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (747)
 18. Specialistično delo (723)
 19. Kratki znanstveni prispevek (677)
 20. Poljudni članek (658)
 21. Predgovor, spremna beseda (572)
 22. Druge monografije in druga zaključena dela (564)
 23. Znanstvena monografija (512)
 24. Radijski ali TV dogodek (400)
 25. Intervju (358)
 26. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (334)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (315)
 28. Strokovna monografija (305)
 29. Raziskovalni podatki (305)
 30. Druga izvedena dela (273)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (264)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (237)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (223)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (193)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (184)
 36. Predavanje na tuji univerzi (167)
 37. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (150)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (150)
 39. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (147)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (107)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (93)
 42. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (91)
 43. Razstava (83)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (82)
 45. Programska oprema (66)
 46. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 47. Umetniško delo (45)
 48. Umetniški sestavek (28)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 50. Katalog razstave (22)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Umetniška poustvaritev (18)
 53. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (18)
 54. Patent (18)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Bibliografija (5)
 58. Patentna prijava (5)
 59. Druga dela (3)
 60. (1)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse