249.638 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (106217)
 2. Magistrsko delo (37433)
 3. Izvirni znanstveni članek (34686)
 4. Video in druga učna gradiva (22349)
 5. Ni določena (11354)
 6. Strokovni članek (4944)
 7. Doktorska disertacija (4740)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3196)
 9. Pregledni znanstveni članek (3179)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2909)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2487)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1812)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1485)
 14. Drugi članki ali sestavki (1429)
 15. Elaborat, predštudija, študija (947)
 16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (894)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (783)
 18. Specialistično delo (723)
 19. Kratki znanstveni prispevek (696)
 20. Poljudni članek (675)
 21. Predgovor, spremna beseda (594)
 22. Druge monografije in druga zaključena dela (582)
 23. Znanstvena monografija (543)
 24. Radijski ali TV dogodek (411)
 25. Intervju (366)
 26. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (354)
 27. Strokovna monografija (321)
 28. Polemika, diskusijski prispevek (318)
 29. Raziskovalni podatki (308)
 30. Druga izvedena dela (288)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (276)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (237)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (235)
 34. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (194)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (193)
 36. Predavanje na tuji univerzi (179)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (165)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (152)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (151)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (107)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (100)
 42. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (95)
 43. Razstava (86)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (85)
 45. Programska oprema (66)
 46. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 47. Umetniško delo (47)
 48. Umetniški sestavek (29)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 50. Katalog razstave (23)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (22)
 52. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (20)
 53. Umetniška poustvaritev (18)
 54. Patent (18)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Patentna prijava (5)
 58. Bibliografija (5)
 59. Druga dela (3)
 60. (1)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse