261.180 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Vloga policijskega starešine v postopkih uporabe prisilnih sredstev
  Hancman Janez:
  VLOGA POLICIJSKEGA STAREŠINE V POSTOPKIH UPORABE PRISILNIH SREDSTEV
  Fakulteta za varnostne vede

  Namen diplomskega dela je opozoriti na napake v sistemu, ki policista v postopkih uporabe prisilnih sredstev postavljajo v izredno težki položaj. Policist je tisti, ki je največkrat poklican na kraj, ko se konfliktna situacije ne more več rešiti brez tretje osebe. Pol
 • Primerjava odnosa učiteljev razrednega pouka do šolanja otrok priseljencev v Angliji in Sloveniji
  Ješovnik Tamara:
  PRIMERJAVA ODNOSA UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA DO ŠOLANJA OTROK PRISELJENCEV V ANGLIJI IN SLOVENIJI
  Pedagoška fakulteta

  Namen magistrskega dela z naslovom Primerjava odnosa učiteljev razrednega pouka do šolanja otrok priseljencev v Angliji in Sloveniji je raziskati odnos učiteljev do otrok priseljencev v osnovni šoli in sprejetost priseljencev v novem okolju v S
 • Didaktična transformacija učne vsebine na razredni stopnji osnovne šole
  Pelc Tanja:
  DIDAKTIČNA TRANSFORMACIJA UČNE VSEBINE NA RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE
  Pedagoška fakulteta

  Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del govori o didaktični transformaciji učne vsebine ter o pripravi učnih vsebin glede na potrebe ter razvojne značilnosti učenca. Učne vsebine pomembno vplivajo na razvoj otroka, njegovo vzgojo in
 • Vpliv glasbenih dejavnosti na otroka z gibalno oviranostjo v predšolskem obdobju
  Balažic Nuša:
  VPLIV GLASBENIH DEJAVNOSTI NA OTROKA Z GIBALNO OVIRANOSTJO V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
  Pedagoška fakulteta

  V prvem delu magistrskega dela so podrobneje opisani vzroki, stopnje in definicija gibalne oviranosti, ki jih je v pedagoškem delu dobro poznati, če imajo strokovni delavci v skupini oz. oddelku otroka z gibalno oviranostjo. Teoretični del se poleg podrobnega opis
 • Pedagoški proces bolnišnične šole in vrtca
  Zupanc Barbika:
  PEDAGOŠKI PROCES BOLNIŠNIČNE ŠOLE IN VRTCA
  Pedagoška fakulteta

  Vedno več je otrok, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo. Včasih so te bile dolgotrajne, zdaj pa so otroci v bolnišnicah hospitalizirani krajši čas. Čeprav je zdravljenje v bolnišnici kratkotrajno, so starši ob malčkih vseeno obremenjeni, pri šolskih otrocih pa zaskrbljeni, zato sta vzgojiteljica in
 • Koroško svatovsko izročilo in analiza izbranih priredb ljudskih svatovskih pesmi Ziljske doline
  Ban Mojca:
  KOROŠKO SVATOVSKO IZROČILO IN ANALIZA IZBRANIH PRIREDB LJUDSKIH SVATOVSKIH PESMI ZILJSKE DOLINE
  Pedagoška fakulteta

  Pomembna naloga vsakega naroda je ohranjanje kulturne dediščine iz roda v rod. Ljudska glasbila, pesmi, plesi ter običaji ob maternem jeziku budijo, utrjujejo in ohranjajo narodno zavest. Magistrska naloga z naslovom Koroško svatovsko izročilo in an
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (110977)
 2. Magistrsko delo (40730)
 3. Izvirni znanstveni članek (36356)
 4. Video in druga učna gradiva (22390)
 5. Ni določena (11244)
 6. Strokovni članek (5158)
 7. Doktorska disertacija (5134)
 8. Pregledni znanstveni članek (3325)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3217)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3013)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2502)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1857)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1588)
 14. Drugi članki ali sestavki (1441)
 15. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1053)
 16. Elaborat, predštudija, študija (977)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (928)
 18. Kratki znanstveni prispevek (755)
 19. Specialistično delo (723)
 20. Poljudni članek (713)
 21. Predgovor, spremna beseda (631)
 22. Druge monografije in druga zaključena dela (628)
 23. Znanstvena monografija (600)
 24. Radijski ali TV dogodek (412)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (385)
 26. Intervju (377)
 27. Strokovna monografija (346)
 28. Polemika, diskusijski prispevek (327)
 29. Raziskovalni podatki (315)
 30. Druga izvedena dela (307)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (301)
 32. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (243)
 33. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (242)
 34. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (206)
 35. Predavanje na tuji univerzi (195)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (193)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (181)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (158)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (149)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (114)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (110)
 42. Razstava (99)
 43. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (98)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (97)
 45. Programska oprema (66)
 46. Umetniško delo (55)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 48. Umetniški sestavek (30)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 50. Katalog razstave (26)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (20)
 53. Umetniška poustvaritev (20)
 54. Patent (18)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. (11)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Druga dela (5)
 59. Patentna prijava (5)
 60. Bibliografija (5)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse