244.366 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Popolna energetska sanacija stanovanjske hiše, zgrajene leta 1986
  Rabuza Klavdija:
  POPOLNA ENERGETSKA SANACIJA STANOVANJSKE HIŠE, ZGRAJENE LETA 1986
  Fakulteta za energetiko

  V diplomi bomo predstavili stavbo, ki jo obravnavano kot enostanovanjsko hišo, ki se nahaja naslovu Hotemež 22 v občini Radeče. Zgrajena je bila leta 1986. Objekt je obravnavan kot enostanovanjska stavba z dvema etažama in garažo, kar se obravnava kot ena cona saj neogr
 • Razvoj tehnološko-ekonomskega modela za oceno investicije v hlev za rejo brojlerjev
  Kolar Veronika:
  RAZVOJ TEHNOLOŠKO-EKONOMSKEGA MODELA ZA OCENO INVESTICIJE V HLEV ZA REJO BROJLERJEV
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  Namen diplomskega dela je analiza reje piščancev (brojlerjev) za meso glede na tehnološko-ekonomske parametre, glede na finančno upravičenost investicije ter glede na povrnitev investicije v izgradnjo novega hleva v 30. letih. S pomoč
 • Eksperimentalna, numerična in analitična določitev izkoristka horizontalne vetrne turbine
  Roger Andraž:
  EKSPERIMENTALNA, NUMERIČNA IN ANALITIČNA DOLOČITEV IZKORISTKA HORIZONTALNE VETRNE TURBINE
  Fakulteta za energetiko

  V magistrskem delu podrobneje pogledamo primerjavo med preračunom z BEM metodo, rezultati pridobljenimi s pomočjo numeričnih simulacij v programu Ansys CFX ter med rezultati meritev karakteristike koeficienta moči v odvisnosti od vrtilne hitrosti trol
 • Potencial uporabe hranilnikov energije z namenom doseganja samooskrbe z električno energijo iz sončnih elektrarn
  Lokar Jan:
  POTENCIAL UPORABE HRANILNIKOV ENERGIJE Z NAMENOM DOSEGANJA SAMOOSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IZ SONČNIH ELEKTRARN
  Fakulteta za energetiko

  Magistrsko delo obravnava uporabo hranilnikov energije za skladiščenje proizvedene energije iz sončnih elektrarn. V tem delu je analizirano obratovanje baterijskega hranilnika energije v kombinaciji s sončno elektrarno na podla
 • Vpliv sanacijskih ukrepov na rabo energije in kazalnike energetske učinkovitosti enostanovanjske hiše
  Prah Aljaž:
  VPLIV SANACIJSKIH UKREPOV NA RABO ENERGIJE IN KAZALNIKE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ENOSTANOVANJSKE HIŠE
  Fakulteta za energetiko

  V diplomskem delu je predstavljena energetska sanacija hiše starejše gradnje. Gre za stavbo, ki je brez toplotne izolacije in je energetsko neučinkovita. Predstavljena je zakonodaja na področju izdaje in izdelave energetskih izkaznic vključn
 • Vpliv epidemije covida-19 na delo šolske svetovalne službe
  Kaučič Marina:
  VPLIV EPIDEMIJE COVIDA-19 NA DELO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE
  Filozofska fakulteta

  V magistrskem delu nas zanima, kako je epidemija covida-19 vplivala na delo šolske svetovalne službe, kakšne so bile prilagoditve šolske svetovalne službe pri delu na daljavo in kako je delo na daljavo vplivalo na kakovost dela. V teoretičnem delu opišemo šolsko svetovalno službo, iz
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Evalvacija sistema za strojno prevajanje predavanj
  Krek Luka:
  EVALVACIJA SISTEMA ZA STROJNO PREVAJANJE PREDAVANJ
  Filozofska fakulteta

  Ob današnjem tehnološkem napredku na področju zagotavljanja jezikovnih in prevajalskih storitev je pomembno, da temu sledi tudi univerzitetno študijsko okolje. Temu je namenjen projekt oz. proces razvoja sistema za strojno prevajanje predavanj Online Notes (ON), ki ga obravnava to magistrsko de
 • Koligativne lastnosti v vsakdanjem življenju
  Horvat Boštjan:
  KOLIGATIVNE LASTNOSTI V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Koligativne lastnosti so lastnosti raztopin, ki so odvisne od števila delcev topljenca v raztopini. Med te prištevamo znižanje parnega tlaka, zvišanje vrelišča, znižanje zmrzišča ter osmotski tlak. Te lastnosti so pomembne karakteristike sistema, ki jih človeštvo vedno bol
 • Optimisation of pelvic imaging radiography protocols in plain radiology
  Matjašič Alenka, Mekiš Nejc:
  OPTIMISATION OF PELVIC IMAGING RADIOGRAPHY PROTOCOLS IN PLAIN RADIOLOGY
  Zdravstvena fakulteta

  Introduction: The purpose of this work is to explore which studies have been performed in the field of radiation dose reduction in pelvic x-ray imaging and to determine optimization techniques for dose reduction. Materials and methods: A scoping review w
 • E-novice CRP Gozdno-lesna veriga
  E-NOVICE CRP GOZDNO-LESNA VERIGA
  Biotehniška fakulteta
 • Kemijske pretvorbe aerosolov biogenega izvora
  Pavlica Damjan Jan:
  KEMIJSKE PRETVORBE AEROSOLOV BIOGENEGA IZVORA
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  -
 • Razvoj kromatografskih tehnik procesno analitske tehnologije za določevanje izooblik monoklonskih protiteles
  Stantič Metka:
  RAZVOJ KROMATOGRAFSKIH TEHNIK PROCESNO ANALITSKE TEHNOLOGIJE ZA DOLOČEVANJE IZOOBLIK MONOKLONSKIH PROTITELES
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  -
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (104814)
 2. Magistrsko delo (35959)
 3. Izvirni znanstveni članek (33308)
 4. Video in druga učna gradiva (22327)
 5. Ni določena (11308)
 6. Strokovni članek (4912)
 7. Doktorska disertacija (4598)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3151)
 9. Pregledni znanstveni članek (3017)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2807)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2419)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1773)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1468)
 14. Drugi članki ali sestavki (1426)
 15. Elaborat, predštudija, študija (924)
 16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (876)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (748)
 18. Specialistično delo (723)
 19. Kratki znanstveni prispevek (678)
 20. Poljudni članek (658)
 21. Predgovor, spremna beseda (572)
 22. Druge monografije in druga zaključena dela (566)
 23. Znanstvena monografija (513)
 24. Radijski ali TV dogodek (400)
 25. Intervju (358)
 26. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (334)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (315)
 28. Strokovna monografija (306)
 29. Raziskovalni podatki (305)
 30. Druga izvedena dela (274)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (266)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (237)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (224)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (193)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (184)
 36. Predavanje na tuji univerzi (167)
 37. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (150)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (150)
 39. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (147)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (107)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (93)
 42. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (92)
 43. Razstava (84)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (83)
 45. Programska oprema (66)
 46. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 47. Umetniško delo (45)
 48. Umetniški sestavek (28)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 50. Katalog razstave (22)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Umetniška poustvaritev (18)
 53. Patent (18)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (18)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Bibliografija (5)
 58. Patentna prijava (5)
 59. Druga dela (3)
 60. (1)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse