276.493 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Digitalno okoljsko ozaveščanje o podnebnih spremembah
  Sešlar Naraks Sara:
  DIGITALNO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE O PODNEBNIH SPREMEMBAH
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  Zgodnje izobraževanje mladih o podnebnih spremembah in njihovih posledicah lahko močno spodbudi odgovorno vedenje v odrasli dobi in tako dolgoročno pripomore k rešitvi problematike. Z dobrim razumevanjem vzrokov in posledic podnebnih sprememb bodo otroci razvi
 • Pripoved med fotografijo in filmom
  Pantović Sara:
  PRIPOVED MED FOTOGRAFIJO IN FILMOM
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  V svojem diplomskem delu z naslovom »Pripoved med fotografijo in filmom« bom raziskovala pripoved v fotografiji s posebnim poudarkom na njeni rabi v fotografskih knjigah. Cilj mojega dela je raziskati orodja, ki se uporabljajo pri gradnji pripovedi, in njihovo vlogo pri oblikovanju z
 • Umetnost v boju za okolje / Oglasi prihodnosti
  Batistuta Lara:
  UMETNOST V BOJU ZA OKOLJE / OGLASI PRIHODNOSTI
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  V magistrski nalogi predstavim razvoj umetniške smeri, ki s svojimi deli opozarja in se bori za okolje. V prvem delu naloge raziščem definicijo okoljske umetnosti in zgodovinsko dogajanje, ki je vzbudilo okoljevarstveni aktivizem v umetnosti. V nadaljevanju se srečamo s
 • Proces izdelave taktilne fotografije
  Muck Petja:
  PROCES IZDELAVE TAKTILNE FOTOGRAFIJE
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  V diplomskem delu je predstavljen proces izdelave taktilne fotografije. Dvodimenzionalne fotografije so bile pretvorjene v tridimenzionalne, reliefne objekte, hkrati pa je bila še vedno kot temeljno izhodišče uporabljena izvorna fotografija. Z abstrahiranjem in procesom izdelovanja re
 • Primerjava Avguštinovega in Frančiškovega redovnega vodila
  Ceglar Katja:
  PRIMERJAVA AVGUŠTINOVEGA IN FRANČIŠKOVEGA REDOVNEGA VODILA
  Teološka fakulteta

  Magistrsko delo je razdeljeno na tri poglavja. Prvo poglavje umešča Avguštinovo in Frančiškovo vodilo v lasten zgodovinski kontekst, nekoliko pa tudi v širši kontekst nastajanja redovnih vodil v zahodni Evropi. Prikazuje Avguštinove izkušnje, ki so morda vplivale na njegov odnos do živ
 • Sinteza in protibakterijsko vrednotenje zaviralcev bakterijskih topoizomeraz z naftiridinskim ogrodjem
  Jurič Anita:
  SINTEZA IN PROTIBAKTERIJSKO VREDNOTENJE ZAVIRALCEV BAKTERIJSKIH TOPOIZOMERAZ Z NAFTIRIDINSKIM OGRODJEM
  Fakulteta za farmacijo

  V zadnjem času je zaradi množičnega pojavljanja odpornosti močno narasla potreba po novih antibiotikih, saj nekaterih okužb ni več mogoče zdraviti z razpoložljivimi zdravili. Obetaven razred novih učinkovin so novi zaviralci bakterijskih t
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (116776)
 2. Magistrsko delo (45495)
 3. Izvirni znanstveni članek (38389)
 4. Video in druga učna gradiva (22438)
 5. Ni določena (11396)
 6. Strokovni članek (5347)
 7. Doktorska disertacija (5296)
 8. Pregledni znanstveni članek (3530)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3432)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3249)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2532)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1878)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1721)
 14. Drugi članki ali sestavki (1454)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1388)
 16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1245)
 17. Elaborat, predštudija, študija (1021)
 18. Kratki znanstveni prispevek (803)
 19. Poljudni članek (732)
 20. Specialistično delo (723)
 21. Druge monografije in druga zaključena dela (689)
 22. Znanstvena monografija (685)
 23. Predgovor, spremna beseda (680)
 24. Radijski ali TV dogodek (417)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (385)
 26. Intervju (380)
 27. Strokovna monografija (360)
 28. Druga izvedena dela (338)
 29. Polemika, diskusijski prispevek (334)
 30. Prispevek na konferenci brez natisa (332)
 31. Raziskovalni podatki (324)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (274)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (256)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (232)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (223)
 36. Predavanje na tuji univerzi (215)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (199)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (169)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (148)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (126)
 41. Razstava (118)
 42. Radijska ali televizijska oddaja (117)
 43. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (116)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (101)
 45. Programska oprema (68)
 46. Umetniško delo (61)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (49)
 48. Katalog razstave (45)
 49. Umetniški sestavek (40)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 51. Umetniška poustvaritev (24)
 52. Patent (22)
 53. (20)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (19)
 55. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 56. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (12)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Druga dela (6)
 59. Bibliografija (5)
 60. Patentna prijava (4)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse