248.200 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Eksperimentalna analiza superhidrofobnega betona
  Jazbec Alen:
  EKSPERIMENTALNA ANALIZA SUPERHIDROFOBNEGA BETONA
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Zaključno delo zajema eksperimentalno analizo superhidrofobnega betona. Superhidrofobni materiali imajo kontaktne kote, večje od 150°, njihove površine so samočistilne, so korozijsko odporni in imajo visoko odpornost proti zmrzovanju. Kontaktne kote smo
 • Biovarnost pri reji prašičev
  Cencič Jernej:
  BIOVARNOST PRI REJI PRAŠIČEV
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  V delu so proučeni in pregledani biovarnostni ukrepi pri reji prašičev, vpliv takšnih ukrepov na vnos povzročiteljev bolezni v rejo, kako prenos preprečiti oziroma zmanjšati verjetnost, da bi povzročitelj bolezni lahko bil vnesen v rejo, ter ukrepi, s katerimi se omeji širjenje patogena, k
 • Medonosne in divje čebele v ekološkem nasadu jablan
  Slanič Štefka:
  MEDONOSNE IN DIVJE ČEBELE V EKOLOŠKEM NASADU JABLAN
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  Raziskovalno delo je potekalo leta 2019 v ekološkem nasadu jablan (Malus domestica B.) Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerze v Mariboru. Nasad sorte 'Topaz' je posajen na lokaciji Log v bližini Maribora. Pestrost opraševalcev na cvetovih jablane smo
 • Pestrost opraševalcev v ekološkem nasadu jablan
  Štuhec Ana:
  PESTROST OPRAŠEVALCEV V EKOLOŠKEM NASADU JABLAN
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  V raziskovalnem delu smo aprila 2019 raziskovali pestrost čebel v ekološkem nasadu jablan (Malus domestica B.) Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor na sorti 'Topaz'. Ob ugotavljanju pestrosti smo merili še številčnost čebel in njihovo aktivnost v neposredni
 • Primernost rži (Secale cereale L.) in njenih mešanic za prezimno ozelenitev tal
  Tušak Mateja:
  PRIMERNOST RŽI (SECALE CEREALE L.) IN NJENIH MEŠANIC ZA PREZIMNO OZELENITEV TAL
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  Na poskusnem polju Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede smo leta 2012 posejali rž, mnogocvetno ljuljko, Landsberško mešanico, mešanici rži in ozimne grašice ter rži in krmnega graha. Cilj diplomskega dela je bil primerjati pridelke
 • Uporaba metode MSA na sistemu za preizkušanje uderne žilavost
  Rus Žiga:
  UPORABA METODE MSA NA SISTEMU ZA PREIZKUŠANJE UDERNE ŽILAVOST
  Fakulteta za strojništvo

  V magistrskem delu je obravnavana analiza merilnega sistema (MSA) za preizkušanje udarne žilavosti. Na začetku so predstavljena teoretična izhodišča, katera so potrebna za razumevanje tematike. Na kratko je opisan postopek analize merilnega sistema, pri katerem se merjenec med merj
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Pravica do odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas
  Levstik Teja:
  PRAVICA DO ODPRAVNINE V PRIMERU ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA IN PRENEHANJA POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS
  Pravna fakulteta

  Pravica do odpravnine, ki je določena z Zakonom o delovnih razmerjih, predstavlja pravico delavca, da v določenih primerih prenehanja pogodbe o zaposlitvi prejme denarni znesek, ki delavcu zagotovi minimalno socia
 • Obravnava otrok z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti z vidika delovne terapije
  Rojko Eva:
  OBRAVNAVA OTROK Z MOTNJO POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOSTI Z VIDIKA DELOVNE TERAPIJE
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Motnja pozornosti in hiperaktivnosti spada v skupino vedenjskih in čustvenih motenj. Najpogostejši simptomi so slaba pozornost, hiperaktivno vedenje, impulzivnost ali slaba organiziranost, kar negativno vpliva na reševanje vsakodnevnih problemov in uravnavan
 • Vpliv tipa stopala in obutve na uspešnost pri športnem strelstvu
  Smolič Klara:
  VPLIV TIPA STOPALA IN OBUTVE NA USPEŠNOST PRI ŠPORTNEM STRELSTVU
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Strelstvo je dejavnost, ki jo ljudje poznajo že zelo dolgo. Deli se na borbeno, lovsko in športno streljanje. Pri športnem strelstvu je pomembna osredotočenost, čim boljša točnost in preciznost ter dobra stabilnost. Pri večini položajev streljanja so stopala edini del te
 • Spremembe fiziološke telesne drže v nosečnosti in opravljene meritve telesne drže
  Vovko Eva:
  SPREMEMBE FIZIOLOŠKE TELESNE DRŽE V NOSEČNOSTI IN OPRAVLJENE MERITVE TELESNE DRŽE
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Nosečnost vodi v številne fiziološke spremembe, ki lahko vplivajo na mišično skeletni sistem in pojav mišično-skeletnih motenj. Med njimi je še posebej pogosta sprememba telesne drže, ki lahko povzroči prekomerno obremenjevanje segmentov telesa, kar pogosto
 • Ponovljivost in zanesljivost trigonometričnih meritev aktivnega obsega gibljivosti kolenskega sklepa
  Slana Aja:
  PONOVLJIVOST IN ZANESLJIVOST TRIGONOMETRIČNIH MERITEV AKTIVNEGA OBSEGA GIBLJIVOSTI KOLENSKEGA SKLEPA
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Najpogostejsˇi nacˇin merjenja gibljivosti sklepov so goniometricˇne meritve. Nekatere obsege gibljivosti lahko merimo tudi ali pa samo s centimetrskim trakom. Iz linearnih meritev pa lahko izračunamo obseg gibljivosti s pomočjo trigonome
 • Učinki preventivnih programov na primerno telesno držo osnovnošolcev - pregled literature
  Savić Sonja:
  UČINKI PREVENTIVNIH PROGRAMOV NA PRIMERNO TELESNO DRŽO OSNOVNOŠOLCEV - PREGLED LITERATURE
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Otroku se način življenja spremeni z vstopom v šolo, ko se nenadno povečajo sedeče dejavnosti, povezane s hipokinezijo, kar se z začetkom najobčutljivejšega obdobja v psihofizičnem razvoju velikokrat izrazi na telesni drži. Trajna neustrezna teles
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (100016)
 2. Izvirni znanstveni članek (38715)
 3. Magistrsko delo (32642)
 4. Video in druga učna gradiva (22568)
 5. Ni določena (13241)
 6. Strokovni članek (5981)
 7. Doktorska disertacija (4324)
 8. Pregledni znanstveni članek (3917)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3163)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3139)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2939)
 12. Drugi članki ali sestavki (2088)
 13. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1712)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1542)
 15. Elaborat, predštudija, študija (935)
 16. Kratki znanstveni prispevek (893)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (789)
 18. Specialistično delo (730)
 19. Poljudni članek (694)
 20. Raziskovalni podatki (618)
 21. Predgovor, spremna beseda (610)
 22. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (549)
 23. Znanstvena monografija (545)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (539)
 25. Intervju (495)
 26. Radijski ali TV dogodek (465)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (404)
 28. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (357)
 29. Strokovna monografija (352)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (314)
 31. Druga izvedena dela (309)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (255)
 33. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (253)
 34. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (251)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (207)
 36. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (195)
 37. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (190)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (167)
 39. Predavanje na tuji univerzi (159)
 40. Radijska ali televizijska oddaja (129)
 41. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (114)
 42. Bibliografija, kazalo ipd. (103)
 43. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (98)
 44. Programska oprema (84)
 45. Razstava (76)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (70)
 47. Umetniško delo (42)
 48. Umetniški sestavek (32)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (28)
 50. Patent (26)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (22)
 52. Katalog razstave (21)
 53. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (20)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (18)
 55. Patentna prijava (17)
 56. Umetniška poustvaritev (17)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Druga dela (2)
 60. (1)
 61. Nova sorta (1)
 62. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
Prikaži vse