249.372 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Digital transformation of public procurement as an opportunity for the economy
  Krese Nina, Hodošček Katja, Valjavec Lara, Ferk Petra:
  DIGITAL TRANSFORMATION OF PUBLIC PROCUREMENT AS AN OPPORTUNITY FOR THE ECONOMY
  Pravna fakulteta
 • Selective distribution restrictions in the EU competition law
  Kostecka-Jurczyk Daria:
  SELECTIVE DISTRIBUTION RESTRICTIONS IN THE EU COMPETITION LAW
  Pravna fakulteta

  The dynamic development of digital technologies favours the rapid increase the popularity of electronic commerce, but at the same time causes an ever-stronger competitive pressure, prompting manufacturers and wholesalers to use various tools for controlling the sales system,
 • Digital marketing communication in developing countries
  Rrustemi Visar, Podvorica Ganimete, Jusufi Gezim:
  DIGITAL MARKETING COMMUNICATION IN DEVELOPING COUNTRIES
  Pravna fakulteta

  Digital marketing has made significant progress in recent years, in all countries, both developed and developing. Many local and international companies have largely placed their marketing activities in the digital environment. Now, the COVID-19 pandemic h
 • The current status of the preclusive effects of judgments in the federal court system of the United States of America
  Heller Thomas Allan:
  THE CURRENT STATUS OF THE PRECLUSIVE EFFECTS OF JUDGMENTS IN THE FEDERAL COURT SYSTEM OF THE UNITED STATES OF AMERICA
  Pravna fakulteta

  Res judicata law in the United States of America has a long, extensive and complex history. The aim of this paper is to provide at least a working summary of some of the most important aspects of the current res judicata la
 • The cross-border enforcement of court settlements within Brussels Ia Regulation
  Anzenberger Philipp:
  THE CROSS-BORDER ENFORCEMENT OF COURT SETTLEMENTS WITHIN BRUSSELS IA REGULATION
  Pravna fakulteta

  Despite the enormous practical relevance of court settlements, the Brussels Ia Regulation contains only a few explicit provisions for the cross-border enforcement of this legal instrument. This can cause difficulties in borderline cases, for example when it is
 • Provisional security of creditors in cross-border civil and commercial matters
  Pogorelčnik Vogrinc Neža:
  PROVISIONAL SECURITY OF CREDITORS IN CROSS-BORDER CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS
  Pravna fakulteta

  Provisional measures can be of utmost importance to creditors especially in relationships with a cross-border element. The Regulation 1215/2012 is the legal source that provides rules regarding the jurisdiction to issue a provisional measure but also offers
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Vključevanje drugega in drugačnega v slovensko literarno zgodovino
  Hladnik Miran:
  VKLJUČEVANJE DRUGEGA IN DRUGAČNEGA V SLOVENSKO LITERARNO ZGODOVINO
  Filozofska fakulteta

  Pisanje v slovenščini je bilo vse do druge polovice 19. stoletja dojeto kot odločitev za drugačno v razmerju do dominantne in standardne nemščine. Ko pa se je slovenska književnost vzpostavila, je status drugačnosti v slovenskem kulturnem prostoru dobilo nemško pisanje Anast
 • Organizacijski dnevnik
  Kos Urška:
  ORGANIZACIJSKI DNEVNIK
  Naravoslovnotehniška fakulteta

  Cilj diplomske naloge je bil ustvariti organizacijski dnevnik, ki združuje vsebino rokovnika in dnevnika. Vizualno podobo smo želeli pridobiti s pomočjo digitalne ilustracije in kaligrafije. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in eksperimentalni del ter na rezultate z razpravo in zaključek. V teoretičnem
 • Digitalna kolažna fotografija v interakciji s slikarstvom
  Devčić Peter:
  DIGITALNA KOLAŽNA FOTOGRAFIJA V INTERAKCIJI S SLIKARSTVOM
  Naravoslovnotehniška fakulteta

  V diplomskem delu je bil preučen koncept digitalne kolažne fotografije v interakciji s slikarstvom, torej kolaž, njegov nastanek, razvoj skozi zgodovino umetnosti in njegova računalniška aplikacija skozi digitalizacijo slik. Iz raziskave je razvidno, da se je tehnika kolaža
 • Izdelava vsebin za oglaševalsko kampanjo na socialnih omrežjih za podjetje QIQO
  Volkova Anna:
  IZDELAVA VSEBIN ZA OGLAŠEVALSKO KAMPANJO NA SOCIALNIH OMREŽJIH ZA PODJETJE QIQO
  Naravoslovnotehniška fakulteta

  Družbena omrežja so velik del našega življenja. Z oglaševanjem na družbenih omrežjih lahko podjetja dosežejo velik uspeh, saj imajo dostop k širokemu občinstvu in neposrednemu komuniciranju s kupci z manj stroški kot pri tradicionalnem oglaševanju. Ogla
 • SPONTANO PROSTOVOLJSTVO V IZREDNIH RAZMERAH V SLOVENIJI
  Cvetko Ana:
  SPONTANO PROSTOVOLJSTVO V IZREDNIH RAZMERAH V SLOVENIJI
  Fakulteta za socialno delo

  V zadnjem času smo priča naraščanju števila naravnih in drugih nesreč večjih razsežnosti, kar na terenu spodbudi tudi aktivacijo več različnih organizacij, ki se vključijo s svojimi prostovoljci. Ko se zgodijo nepredvidljive situacije, bodisi naravne nesreče, kot so poplave, potresi
 • Lernszenarien im DaF-Unterricht
  Strmečki Mihaela:
  LERNSZENARIEN IM DAF-UNTERRICHT
  Filozofska fakulteta

  Učni scenariji pri pouku nemščine Pouk večinoma poteka v heterogenih razredih, saj se zmožnosti in sposobnosti učencev in učenk v razredu med seboj razlikujejo. Da bi vsi vendarle lahko dosegali zastavljene učne cilje, je v razredu potrebno upoštevati vsakega posameznika. To lahko dosežemo z notranjo difer
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • Growth of MoSe2 electrocatalyst from metallic molybdenum nanoparticles for efficient hydrogen evolution
  Chouki Takwa, Donkova Boriana, Aktarla Burhancan, Stefanov Plamen, Emin Saim:
  GROWTH OF MOSE2 ELECTROCATALYST FROM METALLIC MOLYBDENUM NANOPARTICLES FOR EFFICIENT HYDROGEN EVOLUTION
  Univerza v Novi Gorici

  Molybdenum diselenide (MoSe2) is an emerging alternative to platinum-group-metal electrocatalysts for the hydrogen evolution reaction (HER). Herein, the chemical vapor depos
 • Treatment strategies targeting persister cell formation in bacterial pathogens
  Khan Fazlurrahman, Pham Dung, Tabassum Nazia, Oloketuyi Sandra Folarin, Kim Young-Mog:
  TREATMENT STRATEGIES TARGETING PERSISTER CELL FORMATION IN BACTERIAL PATHOGENS
  Univerza v Novi Gorici

  Persister cells are transiently antibiotic-tolerant and dormant subpopulations that are produced to escape the effects of antibiotics within biofilms or planktonic cell populations. Persiste
 • Molecules involved in motility regulation in Escherichia coli cells: a review
  Khan Fazlurrahman, Tabassum Nazia, :Pham Dung, Oloketuyi Sandra Folarin, Kim Young-Mog:
  MOLECULES INVOLVED IN MOTILITY REGULATION IN ESCHERICHIA COLI CELLS: A REVIEW
  Univerza v Novi Gorici

  The initial colonization of the host organism by commensal, probiotic, and pathogenic Escherichia coli strains is an important step in the development of infections and biofilms. Sensing and
 • Scientific Advancement in Contemporary Society: Interface between Technology, Law and Science
  Aina-Pelemo Adetutu, Patil Ananya, Ejembi Paul, Oloketuyi Sandra Folarin, Aina Iseoluwa:
  SCIENTIFIC ADVANCEMENT IN CONTEMPORARY SOCIETY: INTERFACE BETWEEN TECHNOLOGY, LAW AND SCIENCE
  Univerza v Novi Gorici

  This article is premised on the relation of technology and applied sciences with law. The three subjects are not only interwoven but cannot be protected and regulated withou
 • Chitosan and their derivatives: Antibiofilm drugs against pathogenic bacteria
  Khan Fazlurrahman, Pham Dong, Oloketuyi Sandra Folarin, Manivasagan Panchanathan, Oh Junghwan, Kim Young-Mog:
  CHITOSAN AND THEIR DERIVATIVES: ANTIBIOFILM DRUGS AGAINST PATHOGENIC BACTERIA
  Univerza v Novi Gorici

  Biofilm formed by several pathogenic bacteria results in the development of resistance against antimicrobial compounds. The polymeric materials present in the biofilm a
 • Antimicrobial efficacy and phytochemical screening of Mushrooms, Lenzites betulinus, and Coriolopsis gallica extracts.
  Fakoya Soji, Oloketuyi Sandra Folarin:
  ANTIMICROBIAL EFFICACY AND PHYTOCHEMICAL SCREENING OF MUSHROOMS, LENZITES BETULINUS, AND CORIOLOPSIS GALLICA EXTRACTS.
  Univerza v Novi Gorici

  AIM: The spread of multidrug-resistant strains of bacteria makes it necessary to discover new classes of antibacterial and compounds that inhibit these resistant mechanisms. Hence, this study was c
 1. Diplomsko delo (99592)
 2. Izvirni znanstveni članek (39332)
 3. Magistrsko delo (32108)
 4. Video in druga učna gradiva (22594)
 5. Ni določena (13663)
 6. Strokovni članek (6012)
 7. Doktorska disertacija (4264)
 8. Pregledni znanstveni članek (3972)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3385)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3178)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (3005)
 12. Drugi članki ali sestavki (2251)
 13. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1726)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1604)
 15. Elaborat, predštudija, študija (941)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (921)
 17. Kratki znanstveni prispevek (911)
 18. Specialistično delo (730)
 19. Poljudni članek (703)
 20. Predgovor, spremna beseda (621)
 21. Raziskovalni podatki (619)
 22. Znanstvena monografija (556)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (546)
 24. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (545)
 25. Intervju (536)
 26. Radijski ali TV dogodek (527)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (411)
 28. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (382)
 29. Strokovna monografija (352)
 30. Druga izvedena dela (319)
 31. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (316)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (267)
 33. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (263)
 34. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (253)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (216)
 36. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (198)
 37. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (194)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (170)
 39. Predavanje na tuji univerzi (161)
 40. Radijska ali televizijska oddaja (123)
 41. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (114)
 42. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (107)
 43. Bibliografija, kazalo ipd. (105)
 44. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (102)
 45. Programska oprema (88)
 46. Razstava (75)
 47. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (70)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Umetniški sestavek (31)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 51. Patent (26)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (24)
 53. Katalog razstave (22)
 54. Patentna prijava (17)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (17)
 56. Umetniška poustvaritev (17)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Druga dela (2)
 60. (1)
 61. Nova sorta (1)
 62. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
Prikaži vse