286.558 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Separability of the Dirac equation in the STU black hole spacetime
  Cvetič Mirjam, Stetsko M. M.:
  SEPARABILITY OF THE DIRAC EQUATION IN THE STU BLACK HOLE SPACETIME
  Univerza v Mariboru

  We study the separability of the Dirac equation in the background of four dimensional charged rotating asymptotically flat black hole solution of supergravity and the low energy string theory known as STU black hole. In particular, we analyze in detail the separ
 • Vpliv ultravijoličnih žarkov na transformacijo kanabinoidov
  Horvat Luka:
  VPLIV ULTRAVIJOLIČNIH ŽARKOV NA TRANSFORMACIJO KANABINOIDOV
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Namen diplomske naloge je ugotoviti vpliv ultravijoličnih žarkov na transformacijo neaktivnih oblik kanabinoidov v aktivne in na medsebojno transformacijo aktivnih oblik (THC v CBN) v ekstraktu industrijske konoplje. Kanabinoidi so, zaradi svojih medicinskih las
 • Grafična zasnova in tisk prevodne matrice za izdelavo senzorskih tekstilij
  Kerčmar Taja:
  GRAFIČNA ZASNOVA IN TISK PREVODNE MATRICE ZA IZDELAVO SENZORSKIH TEKSTILIJ
  Fakulteta za strojništvo

  V okviru diplomskega dela smo izdelali fleksibilno mišično opornico, osnovano na fleksibilni pletenini z visoko stopnjo raztezka, katera služi kot nosilni substrat za dva sistema prevodnih matric, ki skupaj tvorita senzorski sistem in prevodne povezave za prenos s
 • Architecture of the health system as an enabler of better wellbeing
  Jagrič Timotej, Bojnec Štefan, Brown Christine Elisabeth, Jagrič Vita:
  ARCHITECTURE OF THE HEALTH SYSTEM AS AN ENABLER OF BETTER WELLBEING
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  ntroduction: Health systems worldwide have heterogenous capacities and financing characteristics. No clear empirical evidence is available on the possible outcomes of these characteristics for population wellbei
 • The role of methylation of host and/or human papillomavirus (HPV) DNA in management of cervical intraepithelial neoplasia grade 2 (CIN2) lesions
  Dovnik Andraž, Poljak Mario:
  THE ROLE OF METHYLATION OF HOST AND/OR HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) DNA IN MANAGEMENT OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA GRADE 2 (CIN2) LESIONS
  Medicinska fakulteta

  Cervical intraepithelial neoplasia grade 2 (CIN2) is an intermediate stage between CIN 1, which is a low-grade lesion, and CIN3, which is the immediate precursor of cervical cancer (CC
 • What has been done in the fight against Varroa destructor
  Gregorc Aleš, Da Costa Domingues Caio Eduardo, Tutun Hidayet, Sevin Sedat:
  WHAT HAS BEEN DONE IN THE FIGHT AGAINST VARROA DESTRUCTOR
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  Bees are the major pollinators in natural ecosystems and in the agricultural production of several crops used for human consumption. However, they are exposed to multiple stressors that are causing a s
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Stališča staršev do bralne značke v vrtcu
  Bedenčič Neža:
  STALIŠČA STARŠEV DO BRALNE ZNAČKE V VRTCU
  Pedagoška fakulteta

  V diplomskem delu sem raziskovala stališča staršev predšolskih otrok do bralne značke v vrtcu. V teoretičnem delu sem najprej opisala začetke bralne značke na Slovenskem in začetke predšolske bralne značke. Opisala sem namen bralne značke, njeno organizacijo in potek projekta bralne značke. Predstavil
 • Razvoj geometrijskega mišljenja v osnovni šoli s pomočjo kognitivnega razumevaja
  Antunović Branka:
  RAZVOJ GEOMETRIJSKEGA MIŠLJENJA V OSNOVNI ŠOLI S POMOČJO KOGNITIVNEGA RAZUMEVAJA
  Pedagoška fakulteta

  Razumevanje in učinkovita uporaba geometrijskih konceptov predstavlja velik izziv za učence ki se ukvarjajo z reševanjem geometrijskih nalog. Ta izziv izhaja iz zapletene koordinacije procesov vizualizacije, konstrukcije in sklepanja med prehodom od zaznavnega
 • Usposobljenost učiteljev za poučevanje otrok z avtističnimi motnjami na slovenskih tržaških osnovnih šolah
  Stulle Lara:
  USPOSOBLJENOST UČITELJEV ZA POUČEVANJE OTROK Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI NA SLOVENSKIH TRŽAŠKIH OSNOVNIH ŠOLAH
  Pedagoška fakulteta

  V magistrskem delu smo preučili usposobljenost učiteljev za poučevanje otrok z avtističnimi motnjami na slovenskih osnovnih šolah na območju tržaške pokrajine. V italijanskih državnih šolah je uveljavljen koncept inkluzivnega izobraževanja
 • Mikrobiološka ustreznost vode v vodovodnem omrežju zobozdravniških stolov
  Erdela Martina:
  MIKROBIOLOŠKA USTREZNOST VODE V VODOVODNEM OMREŽJU ZOBOZDRAVNIŠKIH STOLOV
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Mikrobiološka neustreznost vode v sistemu zobozdravniškega stola je lahko vir okužbe pri zobozdravstveni obravnavi, tako za pacienta kot za zaposlene. Voda v sistemu zobozdravniškega stola v času nedelovanja zastaja v ozkih ceveh, zato imajo mikroorganizmi ide
 • Stališča staršev o načrtovanju dvojne kariere nogometašev
  Jager Aljaž:
  STALIŠČA STARŠEV O NAČRTOVANJU DVOJNE KARIERE NOGOMETAŠEV
  Fakulteta za šport

  Načrtovanje kariere je v sodobnem športu naraščajoč trend, katerega namen je doseči ustreznejšo strukturiranost športne kariere pri otrocih in mladih, tako iz vidika načrtovanja športnega in izobraževalnega dela, kot tudi iz vidika vprašanja o opori trenerjev in agentov oz. tistih, ki n
 • Slovenska kulinarična dediščina skozi model Izvorno slovensko
  Lampreht Tea:
  SLOVENSKA KULINARIČNA DEDIŠČINA SKOZI MODEL IZVORNO SLOVENSKO
  Fakulteta za družbene vede

  Slovenija se ponaša z bogato kulturno dediščino, del katere je tudi kulinarična dediščina. Kljub vplivom moderne kuhinje se še vedno radi zatekamo k tradiciji oziroma sestavinam, ki oblikujejo tradicionalne jedi. Za ohranitev dediščine skrbijo tudi teritorialne blagovne znam
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (118742)
 2. Magistrsko delo (48047)
 3. Izvirni znanstveni članek (41148)
 4. Video in druga učna gradiva (22455)
 5. Ni določena (11569)
 6. Doktorska disertacija (5589)
 7. Strokovni članek (5499)
 8. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3848)
 9. Pregledni znanstveni članek (3834)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3279)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2546)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (2315)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1803)
 14. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1651)
 15. Drugi članki ali sestavki (1478)
 16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1296)
 17. Elaborat, predštudija, študija (1069)
 18. Kratki znanstveni prispevek (861)
 19. Poljudni članek (776)
 20. Predgovor, spremna beseda (770)
 21. Specialistično delo (722)
 22. Znanstvena monografija (719)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (714)
 24. Radijski ali TV dogodek (418)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (413)
 26. Intervju (384)
 27. Strokovna monografija (377)
 28. Prispevek na konferenci brez natisa (354)
 29. Druga izvedena dela (343)
 30. Raziskovalni podatki (336)
 31. Polemika, diskusijski prispevek (335)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (315)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (262)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (249)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (235)
 36. Predavanje na tuji univerzi (229)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (213)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (175)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (153)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (133)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (124)
 42. Razstava (122)
 43. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (117)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (104)
 45. Programska oprema (68)
 46. Umetniško delo (61)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (49)
 48. Katalog razstave (46)
 49. Umetniški sestavek (42)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 51. Umetniška poustvaritev (24)
 52. Patent (23)
 53. (21)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (19)
 55. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (18)
 56. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (12)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Druga dela (6)
 59. Patentna prijava (5)
 60. Bibliografija (5)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse