262.997 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Uporaba selektivnih membran za pripravo proteinskih vzorcev krvne plazme za določanje citokinov z masno spektrometrijo
  Zorko Katja:
  UPORABA SELEKTIVNIH MEMBRAN ZA PRIPRAVO PROTEINSKIH VZORCEV KRVNE PLAZME ZA DOLOČANJE CITOKINOV Z MASNO SPEKTROMETRIJO
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Imunski sistem je sistem celic, kemičnih signalov in bioloških procesov, ki ščitijo organizem pred tujimi antigeni, kot so mikrobi, virusi, rakave celice in toksini. Prirojena imunost je obrambni mehaniz
 • Razvoj otrokovega pojmovanja o osebni higieni
  Čater Tiffany:
  RAZVOJ OTROKOVEGA POJMOVANJA O OSEBNI HIGIENI
  Pedagoška fakulteta

  Z diplomsko nalogo smo raziskovali napredek otrok v razvoju pojmovanja osebne higiene. V ta namen smo načrtovali tedenske dejavnosti, v katere je bilo vključenih 16 otrok, starih 3 do 4 leta. Z aktivnimi načini dela, kot so izvedba eksperimentov, uporaba modela, ogled fotografij ter uporaba konkre
 • Didaktični pripomočki pri učenju plavanja otrok
  Kos Veronika:
  DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI PRI UČENJU PLAVANJA OTROK
  Pedagoška fakulteta

  Diplomsko delo z naslovom, Didaktični pripomočki pri učenju plavanja otrok, je bilo zastavljeno z namenom raziskati pogostost in načine uporabe didaktičnih pripomočkov za učenje plavanja iz različnih vidikov. Cilj diplomskega dela je z anketami preveriti, katerih didaktičnih pripomočkov se trener
 • Planiranje osebnih financ
  Komplet Tina:
  PLANIRANJE OSEBNIH FINANC
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Planiranje osebnih financ je dandanes za posameznika nuja, saj živimo v obdobju, ko ljudje ne znajo razpolagati s svojimi prihodki in premoženjem. Zavedamo se pomembnosti področja osebnih financ in razpolaganja z njimi, zato se vedno več ljudi ukvarja z upravljanjem le-teh. Kljub temu, veliko posameznikov ne
 • Financiranje preko spletnih platform
  Vohar Gal:
  FINANCIRANJE PREKO SPLETNIH PLATFORM
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  For a company to be established and survive, it needs financial resources, which it acquires through funding. A company can be funded through equity, debt, or crowdfunding. crowdfunding will be explained in greater detail in the continuation of this project. We will explore the types of crowdfunding a
 • Vloga predhodnih izkušenj ustanoviteljev pri poslovnem načrtovanju
  Verdenik Nina:
  VLOGA PREDHODNIH IZKUŠENJ USTANOVITELJEV PRI POSLOVNEM NAČRTOVANJU
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Pridobivanje izkušenj je del našega vsakdanjega življenja. Izkušnje so tiste, s pomočjo katerih se učimo in iz njih pridobivamo koristne napotke, ki nam lahko pomagajo v nadaljnjem življenju. Prav tako je v podjetništvu. Podjetnik skozi svojo kariero pridobiva različn
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) in Europe
  Nicolescu Valeriu-Norocel, Mason William L., Bastien Jean-Charles, Vor Torsten, Petkova Krasimira, Podrázský Vilém, Đodan Martina, Perić Sanja, La Porta Nicola, Brus Robert:
  DOUGLAS-FIR (PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO) IN EUROPE
  Biotehniška fakulteta

  Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), one of the most commercially important tree species in western North
 • The Application of neural networks to modular arrangements of predetermined time standards
  Basitere Emmanuel, Daniyan Ilesanmi, Mpofu Khumbulani, Adeodu Adefemi:
  THE APPLICATION OF NEURAL NETWORKS TO MODULAR ARRANGEMENTS OF PREDETERMINED TIME STANDARDS
  Fakulteta za strojništvo

  Modular arrangements of predetermined time standards (MODAPTS) is an effective and efficient method to measure work and the activities associated with it. The time standard is used all over t
 • VREDNOTENJE KAKOVOSTI EPRUVET ZA VAKUUMSKI ODVZEM KRVI ZA KOAGULACIJSKE DOLOČITVE
  Klobučar Tadej:
  VREDNOTENJE KAKOVOSTI EPRUVET ZA VAKUUMSKI ODVZEM KRVI ZA KOAGULACIJSKE DOLOČITVE
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Prenizka ali previsoka koncentracija antikoagulanta v epruvetah za vakuumski odvzem krvi lahko povzroči odstopanje rezultata in posledično vodi v napačno interpretacijo krvne slike. Zaradi tega je pomembno, da so koncentracije antikoagu
 • Samodejno beleženje statistike lige NBA preko prenosa v živo
  Veršnik Anže:
  SAMODEJNO BELEŽENJE STATISTIKE LIGE NBA PREKO PRENOSA V ŽIVO
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Ljudje pogosto delamo napake, zato vedno bolj stremimo k avtomatizaciji vseh aspektov življena. Tudi področje športnih panog ni izjema. Več kot desetletje nazaj so tekme analizirali ljudje, sedaj za ekipe to počne umetna inteligenca. Zaradi njenega hitrega razvo
 • Sustainable hybrid manufacturing of AlSi5 alloy turbine blade prototype by robotic direct energy layered deposition and subsequent milling
  Dugar Jaka, Ikram Awais, Klobčar Damjan, Pušavec Franci:
  SUSTAINABLE HYBRID MANUFACTURING OF ALSI5 ALLOY TURBINE BLADE PROTOTYPE BY ROBOTIC DIRECT ENERGY LAYERED DEPOSITION AND SUBSEQUENT MILLING
  Fakulteta za strojništvo

  Additive technologies enable the flexible production through scalable layer-by-layer fabrication of simple to intricate geometries. The existing 3D-printing
 • Influence of the side branch structure pattern of the imitation cat’s claw function on the vibration and noise of tires
  Wang Guolin, Zhu Kexin, Wang Lei, Yang Jian, Bo Lin:
  INFLUENCE OF THE SIDE BRANCH STRUCTURE PATTERN OF THE IMITATION CAT’S CLAW FUNCTION ON THE VIBRATION AND NOISE OF TIRES
  Fakulteta za strojništvo

  To study the method of reducing the low-frequency vibration noise of tires, a passenger car tire (205/55R16) is taken as the research object. The dynamic grounding characteristics
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (111595)
 2. Magistrsko delo (41220)
 3. Izvirni znanstveni članek (36654)
 4. Video in druga učna gradiva (22405)
 5. Ni določena (11258)
 6. Doktorska disertacija (5196)
 7. Strokovni članek (5168)
 8. Pregledni znanstveni članek (3369)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3236)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3064)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2512)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1866)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1609)
 14. Drugi članki ali sestavki (1450)
 15. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1056)
 16. Elaborat, predštudija, študija (996)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (941)
 18. Kratki znanstveni prispevek (767)
 19. Poljudni članek (731)
 20. Specialistično delo (723)
 21. Predgovor, spremna beseda (643)
 22. Druge monografije in druga zaključena dela (631)
 23. Znanstvena monografija (607)
 24. Radijski ali TV dogodek (412)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (383)
 26. Intervju (378)
 27. Strokovna monografija (345)
 28. Polemika, diskusijski prispevek (329)
 29. Raziskovalni podatki (318)
 30. Druga izvedena dela (308)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (302)
 32. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (246)
 33. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (243)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (227)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (206)
 36. Predavanje na tuji univerzi (199)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (184)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (159)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (149)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (116)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (110)
 42. Razstava (102)
 43. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (98)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (98)
 45. Programska oprema (66)
 46. Umetniško delo (55)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 48. Umetniški sestavek (31)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 50. Katalog razstave (25)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Umetniška poustvaritev (21)
 53. Patent (19)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (19)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. (13)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Druga dela (6)
 59. Patentna prijava (5)
 60. Bibliografija (5)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse