284.222 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Ustvarjalnost in kreativnost osnovnošolskih učencev na tehniškem področju
  Kojc Ivan:
  USTVARJALNOST IN KREATIVNOST OSNOVNOŠOLSKIH UČENCEV NA TEHNIŠKEM PODROČJU
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  Nadarjeni učenci pri tehniki in tehnologiji potrebujejo dejavnosti, ki jim omogočajo razvijanje tehnične ustvarjalnosti in kreativnosti. Nadarjenost obravnavamo kot lastnost, ki jo učenec ima, ustvarjalnost in kreativnost pa kot dejavnost, skozi katero s
 • Covid-19 in tveganje za zaplete v nosečnosti
  Strelec Sabina:
  COVID-19 IN TVEGANJE ZA ZAPLETE V NOSEČNOSTI
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Uvod: Tveganje za zaplete ob okužbi s SARS-CoV-2 je v nosečnosti večje in bolezen nosečnice prizadene bolj kot splošno populacijo, zato je bil namen raziskati možne zaplete, ki se pojavijo v času nosečnosti pri nosečnicah ob okužbi s SARS-CoV-2. Metode: Izvedli smo pregled znanstvene li
 • A conceptual model for measuring a circular economy of seaports: a case study on Antwerp and Koper ports
  Kovačič Lukman Rebeka, Brglez Kristijan, Krajnc Damjan:
  A CONCEPTUAL MODEL FOR MEASURING A CIRCULAR ECONOMY OF SEAPORTS: A CASE STUDY ON ANTWERP AND KOPER PORTS
  Fakulteta za logistiko

  This paper introduces a conceptual model for evaluating seaports’ acceleration towards the circular economy. The model is based on the identification and definition of circular economy indicators
 • A conceptual model for measuring a circular economy of seaports: a case study on Antwerp and Koper ports
  Kovačič Lukman Rebeka, Brglez Kristijan, Krajnc Damjan:
  A CONCEPTUAL MODEL FOR MEASURING A CIRCULAR ECONOMY OF SEAPORTS: A CASE STUDY ON ANTWERP AND KOPER PORTS
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  This paper introduces a conceptual model for evaluating seaports’ acceleration towards the circular economy. The model is based on the identification and definition of circular e
 • A conceptual model for measuring a circular economy of seaports: a case study on Antwerp and Koper ports
  Kovačič Lukman Rebeka, Brglez Kristijan, Krajnc Damjan:
  A CONCEPTUAL MODEL FOR MEASURING A CIRCULAR ECONOMY OF SEAPORTS: A CASE STUDY ON ANTWERP AND KOPER PORTS
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  This paper introduces a conceptual model for evaluating seaports’ acceleration towards the circular economy. The model is based on the identification and definition of circul
 • Vpliv govoric na kadre znotraj podjetja
  Debeljak Sofija:
  VPLIV GOVORIC NA KADRE ZNOTRAJ PODJETJA
  Fakulteta za organizacijske vede

  V sodobnih organizacijskih okoljih je širjenje govoric med kadri postalo pogost pojav, ki lahko pomembno vpliva na delovno okolje, medosebne odnose ter poslovno uspešnost podjetja. Govorice, kot neformalen način komunikacije, lahko izvirajo iz različnih virov in se lahko dotikajo različni
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Indeks razdaljne neuravnoteženosti grafov
  Uranič Nuša:
  INDEKS RAZDALJNE NEURAVNOTEŽENOSTI GRAFOV
  Pedagoška fakulteta

  V magistrskem delu najprej predstavimo pojem razdaljno uravnoteženega grafa ter si pogledamo nekaj primerov takih grafov in primer družine grafov, kjer noben član ni razdaljno uravnotežen. Nato predstavimo naravno posplošitev tega koncepta ter tako pridemo do l-razdaljno uravnoteženih grafov. Tu si za p
 • Trening matematičnih znanj in veščin pri učencu z učnimi težavami s sopojavljanjem motnje pozornosti s hiperaktivnostjo
  Naumcheski Angela:
  TRENING MATEMATIČNIH ZNANJ IN VEŠČIN PRI UČENCU Z UČNIMI TEŽAVAMI S SOPOJAVLJANJEM MOTNJE POZORNOSTI S HIPERAKTIVNOSTJO
  Pedagoška fakulteta

  Učenci s splošnimi učnimi težavami so heterogena skupina, med katerimi je velik delež učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja pri matematiki s sopojavnimi motnjami. Učne težave pri teh učencih se lahko po
 • Kvaliteta življenja starejših slepih in slabovidnih v dveh domovih starejših občanov
  Mikolič Ajda:
  KVALITETA ŽIVLJENJA STAREJŠIH SLEPIH IN SLABOVIDNIH V DVEH DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV
  Pedagoška fakulteta

  Ko se posameznik spopada z izgubo vida v starosti, se lahko pojavijo številni izzivi, ki vplivajo na starostnikovo samostojnost, mobilnost, socialno vključenost in splošno dobro počutje. V takšnih primerih lahko selitev v dom za starejše predstavlja pomembno r
 • Razvojne značilnosti in doživljanje separacije in individualizacije pri osebah z avtističnimi motnjami
  Rogič Ožek Simona:
  RAZVOJNE ZNAČILNOSTI IN DOŽIVLJANJE SEPARACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE PRI OSEBAH Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI
  Pedagoška fakulteta

  Z namenom krepitve socialnega povezovanja doktorska disertacija proučuje razvojne značilnosti in doživljanje procesa separacije in individualizacije pri osebah z avtističnimi motnjami. Osebe z avtističnimi motnjami se soočajo s primanjkl
 • Teme o rabi šolskega vrta pri pouku v reviji The American Biology Teacher od leta 2010 do 2020
  Štebe Kasandra:
  TEME O RABI ŠOLSKEGA VRTA PRI POUKU V REVIJI THE AMERICAN BIOLOGY TEACHER OD LETA 2010 DO 2020
  Pedagoška fakulteta

  Delo na šolskem vrtu omogoča učencem interdisciplinarno pridobivanje znanja in spretnosti, ki bodo v prihodnosti lahko prispevali k večji kakovosti njihovega življenja. Zaradi številnih pozitivnih učinkov si tako v tujini kot v Sloveniji prizadevam
 • Dejavniki vzgojiteljevega vpeljevanja sprememb v lastno pedagoško delo v vrtcu
  Cigole Petra:
  DEJAVNIKI VZGOJITELJEVEGA VPELJEVANJA SPREMEMB V LASTNO PEDAGOŠKO DELO V VRTCU
  Pedagoška fakulteta

  Današnja družba se zelo hitro spreminja (gospodarsko, tehnološko, kulturno), zato se morata tako posameznik kot tudi organizacija prilagajati, saj prihaja do spreminjanja vlog in nalog, ki jih ima posameznik v organizaciji. To se odraža tudi na področju vzgoje in
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
 • Jezikovne dejavnosti za raven B1 (2. del)
  Villegas Emma Beatriz:
  JEZIKOVNE DEJAVNOSTI ZA RAVEN B1 (2. DEL)
  Fakulteta za humanistične študije

  Pričujoče gradivo predmeta Španščina 4 je predvideno za drugi semester akademskega leta, tako da bodo obdelane preostale vsebine ravni B1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira za učenje, poučevanje in ocenjevanje, ki se je začelo izvajati v prvem semestru. Tudi ta del je ses
 • Jezikovne dejavnosti za raven B1 (1. del)
  Villegas Emma Beatriz:
  JEZIKOVNE DEJAVNOSTI ZA RAVEN B1 (1. DEL)
  Fakulteta za humanistične študije

  Pričujoče gradivo predmeta Španščina 3, uporabljeno v teku prvega semestra akademskega leta ustreza pvemu delu ravni B1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira za učenje, poučevanje in ocenjevanje. Sestavljeno je iz paketov dejavnosti bralnega razumevanja (CL oz. “comprensión d
 • Jezikovne dejavnosti za raven A1
  Villegas Emma Beatriz:
  JEZIKOVNE DEJAVNOSTI ZA RAVEN A1
  Fakulteta za humanistične študije

  Učno gradivo za predmet Španščina Tuj jezik III (moderni jezik), raven A1
 • Jezikovne dejavnosti za raven A2
  Villegas Emma Beatriz:
  JEZIKOVNE DEJAVNOSTI ZA RAVEN A2
  Fakulteta za humanistične študije

  Učno gradivo za predmet Španščina Tuj jezik III (moderni jezik), raven A2
 • Čustveno-vedenjske težave v prvem in drugem triletju osnovnih šol
  Ornik Katja:
  ČUSTVENO-VEDENJSKE TEŽAVE V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU OSNOVNIH ŠOL
  Pedagoška fakulteta
 • Inkluzija v visokem šolstvu
  Papler Lea:
  INKLUZIJA V VISOKEM ŠOLSTVU
  Pedagoška fakulteta
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (118008)
 2. Magistrsko delo (47241)
 3. Izvirni znanstveni članek (40633)
 4. Video in druga učna gradiva (22451)
 5. Ni določena (11537)
 6. Doktorska disertacija (5504)
 7. Strokovni članek (5493)
 8. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3816)
 9. Pregledni znanstveni članek (3794)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3276)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2545)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (2315)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1799)
 14. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1621)
 15. Drugi članki ali sestavki (1479)
 16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1278)
 17. Elaborat, predštudija, študija (1065)
 18. Kratki znanstveni prispevek (857)
 19. Poljudni članek (776)
 20. Predgovor, spremna beseda (767)
 21. Specialistično delo (723)
 22. Druge monografije in druga zaključena dela (711)
 23. Znanstvena monografija (710)
 24. Radijski ali TV dogodek (419)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (413)
 26. Intervju (384)
 27. Strokovna monografija (376)
 28. Prispevek na konferenci brez natisa (354)
 29. Druga izvedena dela (343)
 30. Raziskovalni podatki (336)
 31. Polemika, diskusijski prispevek (335)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (314)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (261)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (252)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (233)
 36. Predavanje na tuji univerzi (229)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (211)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (175)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (153)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (132)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (123)
 42. Razstava (122)
 43. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (117)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (104)
 45. Programska oprema (68)
 46. Umetniško delo (61)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (49)
 48. Katalog razstave (46)
 49. Umetniški sestavek (42)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 51. Umetniška poustvaritev (24)
 52. Patent (23)
 53. (21)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (19)
 55. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (18)
 56. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (12)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Druga dela (6)
 59. Patentna prijava (5)
 60. Bibliografija (5)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse