238.048 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Priprava projektne dokumentacije za izgradnjo južne ceste v industrijsko cono I-11
  Vidrač Larisa:
  PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO JUŽNE CESTE V INDUSTRIJSKO CONO I-11
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Diplomsko delo prikazuje pripravo projektne dokumentacije. Predstavljeni so zakonodaja, pravilniki in obrazci ter projektna dokumentacija za izgradnjo ceste, ki jo obravnavamo kot javno površino. Diplomska naloga zajem
 • Transformation of »university of corridors« - renovation of Technical Faculties in Maribor
  Vashchenko Yuliia:
  TRANSFORMATION OF »UNIVERSITY OF CORRIDORS« - RENOVATION OF TECHNICAL FACULTIES IN MARIBOR
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  The University of Maribor is one of the main educational institutions in Slovenia. It strives for development, transfer of knowledge, interconnection among studying and research programs, faculties in Slove
 • Oblikovanje in razvoj inovativnega produkta za krepitev prepoznavnosti lastne blagovne znamke
  Bračič Nik:
  OBLIKOVANJE IN RAZVOJ INOVATIVNEGA PRODUKTA ZA KREPITEV PREPOZNAVNOSTI LASTNE BLAGOVNE ZNAMKE
  Fakulteta za strojništvo

  Magistrska naloga se ukvarja z razvojem produkta za krepitev prepoznavnosti lastne blagovne znamke, ki je nastal kot posledica identificiranega problema, ki se pojavlja na trgu. V prvem delu opisuje teoretično ozadje produktnega oblikovanja, razisk
 • Avtomatsko vodena vozila
  Pesek Nejc:
  AVTOMATSKO VODENA VOZILA
  Fakulteta za strojništvo

  Za podjetja je pomembno, da so v stiku z inovacijami in novo tehnologijo, ki jo ponuja trg. Sredstva je potrebno investirati v razvoj. To pripomore k temu, da se v podjetju na vseh delovnih mestih ves čas razvijajo. Med lastniki podjetij je vedno več zavedanja za skrb delavca. Tako se jih vedno več odloča za vlaganj
 • Zasnova in dimenzioniranje orodja za tlačno litje
  Pesek Tomaž:
  ZASNOVA IN DIMENZIONIRANJE ORODJA ZA TLAČNO LITJE
  Fakulteta za strojništvo

  Litje najdemo skoraj v vseh gospodarskih panogah. Največ krat se uporablja za masovno proizvodnjo, ker z njim naredimo veliko serij enakih izdelkov v relativno kratkem časovnem obdobju. Za kakovosten končni izdelek je pomembna pravilna konstrukcija orodja. V diplomski nalogi smo se osredoto
 • Krožno gospodarstvo na kmetijah z različnimi načini pridelave v severovzhodni sloveniji
  Levičnik Helena:
  KROŽNO GOSPODARSTVO NA KMETIJAH Z RAZLIČNIMI NAČINI PRIDELAVE V SEVEROVZHODNI SLOVENIJI
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  Krožno gospodarstvo na kmetijah je osnova za vzpostavitev povezave snovnih in energijskih tokov v družbi. V kmetijstvu se pojavljajo različni načini pridelave. Vsak od načinov kmetovanja upošteva svoja priporočila in smernice zno
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Uporaba akrilnih hidrogelov v biomedicini
  Mastnak Suban Gaja:
  UPORABA AKRILNIH HIDROGELOV V BIOMEDICINI
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Hidrogeli imajo veliko aplikacij v različnih procesih, od industrijskih do bioloških. Obstajajo številni izvirni in pregledni članki, osredotočeni na sintezo, lastnosti in uporabo hidrogelov. V diplomski nalogi so zajete različne aplikacije v biomedicini.
 • Izračun porazdelitve elektrolita med izotropno raztopino in nabito režo
  Zrnić Sanja:
  IZRAČUN PORAZDELITVE ELEKTROLITA MED IZOTROPNO RAZTOPINO IN NABITO REŽO
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Izračun porazdelitve elektrolita med izotropno raztopino in nabito režo
 • Vodena super-resolucija termalnih slik z RGB referencami
  ŠINKOVEC ROK:
  VODENA SUPER-RESOLUCIJA TERMALNIH SLIK Z RGB REFERENCAMI
  Fakulteta za elektrotehniko

  V našem delu predstavljamo metodo s katero rešujemo problematiko vodene super-resolucije termalnih slik. Metoda temelji na pristopih strojnega učenja z uporabo konvolucijskih nevronskih mrež, ki so učene v enovitnem načinu. Model si za pomoč pri rekonstrukciji visokofrekvenčnih d
 • Applicability of differential scanning calorimetry for the determination of drug concentration in lipid nanoparticles
  Treiber Urška:
  APPLICABILITY OF DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY FOR THE DETERMINATION OF DRUG CONCENTRATION IN LIPID NANOPARTICLES
  Fakulteta za farmacijo

  Since many new drug substances are lipophilic and consequently poorly water soluble, it has become more and more necessary to find new solubilization solutions and adequate delivery formulations. Many different colloidal c
 • Sinteza 4,8-dimetilpsoralenskih zaviralcev imunoproteasoma
  Linec Živa:
  SINTEZA 4,8-DIMETILPSORALENSKIH ZAVIRALCEV IMUNOPROTEASOMA
  Fakulteta za farmacijo

  Imunoproteasom je podvrsta multikatalitičnega encima proteasoma, ki deluje preko ubikvitinskega proteaznega sistema. Zagotavlja homeostazo celice z razgradnjo neustreznih in zastarelih proteinov, zaviranje tega encima pa lahko privede celo do celične smrti. Dokazali so, da se povečan
 • Sinteza triptaminskih derivatov s protimikrobnim delovanjem in z zaviralnim delovanjem na bakterijsko glikoziltransferazo
  Jakovac Samo:
  SINTEZA TRIPTAMINSKIH DERIVATOV S PROTIMIKROBNIM DELOVANJEM IN Z ZAVIRALNIM DELOVANJEM NA BAKTERIJSKO GLIKOZILTRANSFERAZO
  Fakulteta za farmacijo

  V današnjem času predstavljajo vedno večji problem rezistentne bakterije, ki resno ogrožajo zdravje ljudi. Razširjenost in neprimerna uporaba antibiotikov je ustvarila močan evolucijski pritisk na nastanek bakterij, ki
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (90486)
 2. Izvirni znanstveni članek (33114)
 3. Magistrsko delo (27406)
 4. Ni določena (24949)
 5. Video in druga učna gradiva (22562)
 6. Strokovni članek (5983)
 7. Pregledni znanstveni članek (3917)
 8. Doktorska disertacija (3721)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3290)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3147)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2992)
 12. Drugi članki ali sestavki (2239)
 13. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1724)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1582)
 15. Elaborat, predštudija, študija (928)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (908)
 17. Kratki znanstveni prispevek (889)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Poljudni članek (683)
 20. Predgovor, spremna beseda (599)
 21. Znanstvena monografija (554)
 22. Intervju (531)
 23. Radijski ali TV dogodek (522)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (519)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (409)
 26. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (382)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (379)
 28. Raziskovalni podatki (362)
 29. Strokovna monografija (343)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (314)
 31. Druga izvedena dela (307)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (260)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (248)
 34. Prispevek na konferenci brez natisa (243)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (215)
 36. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (194)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (186)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (170)
 39. Predavanje na tuji univerzi (149)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (109)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (106)
 42. Bibliografija, kazalo ipd. (105)
 43. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (101)
 44. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 45. Programska oprema (88)
 46. Razstava (73)
 47. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (67)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Umetniški sestavek (30)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 51. Patent (26)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (22)
 53. Katalog razstave (22)
 54. Umetniška poustvaritev (17)
 55. Patentna prijava (17)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (13)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
 61. Druga dela (1)
Prikaži vse