256.212 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Virtualna otroška pornografija in njena problematika
  Kolbl Špela:
  VIRTUALNA OTROŠKA PORNOGRAFIJA IN NJENA PROBLEMATIKA
  Fakulteta za varnostne vede

  Diplomska naloga obravnava področje virtualne otroške pornografije in njene pravne in etične pomisleke. Virtualna otroška pornografija ali simulirana otroška pornografija pomeni, da otrok ni resničen oziroma je na fotografiji virtualen ali simuliran. Gre za eksplicitne slike, ki prika
 • Usposabljanje in ukrepanje policijskih enot pri reševanju amok situacij
  Resnik Petra:
  USPOSABLJANJE IN UKREPANJE POLICIJSKIH ENOT PRI REŠEVANJU AMOK SITUACIJ
  Fakulteta za varnostne vede

  Policijski uslužbenci so v okviru policijskega dela izpostavljeni nevarnim, stresnim in fizično zahtevnim situacijam, na katere morajo biti ves čas dobro pripravljeni. V ta namen imajo vsako leto usposabljanja na več področjih. Pripravljajo se tudi na krizne situac
 • Obravnava žrtev nasilja po modelu Barnahus
  Kotnik Klavdija:
  OBRAVNAVA ŽRTEV NASILJA PO MODELU BARNAHUS
  Fakulteta za varnostne vede

  V magistrskem delu smo raziskovali kako poteka obravnava žrtev nasilja po modelu Barnahus v tujini in v Sloveniji in kako s tem preprečujejo sekundarno viktimizacijo otrok. Ko otrok doživi zlorabo prvič, temu dogodku rečemo primarna viktimizacija, sekundarna viktimizacija pa nastane, če mor
 • DOLOČANJE ANTIOKSIDATIVNEGA POTENCIALA GROZDNEGA SOKA, PEŠK IN PULPE SORTE 'GAMAY' TER ANALIZA MOŽNOSTI UPORABE
  Sever Slavko:
  DOLOČANJE ANTIOKSIDATIVNEGA POTENCIALA GROZDNEGA SOKA, PEŠK IN PULPE SORTE 'GAMAY' TER ANALIZA MOŽNOSTI UPORABE
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  Grozdje predstavlja plod z visoko vsebnostjo bioaktivnih komponent, katerim se pripisuje znatno antioksidativno, protivnetno, antikarcinogeno in kardiprotektivno učinkovanje. Namen magistrske naloge je bil do
 • Določanje komponent v bučnem olju s pomočjo kromatografskih tehnik
  Sterniša Melissa:
  DOLOČANJE KOMPONENT V BUČNEM OLJU S POMOČJO KROMATOGRAFSKIH TEHNIK
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  V diplomskem delu smo predstavili vpliv postopkov izolacije na kakovost bučnega olja, pri čemer smo se osredotočili na vsebnost maščobnih kislin. Olje smo pridobili iz mletih bučnih semen sorte buče Cucurbita pepo s petimi različnimi ekstrakcijskim
 • Izražanja skupine genov DNA-metiltransferaz (DNMT1, DNMT3A in DNMT3B), DNA-demetilaz (TET1, TET2, TET3 in TDG) ter gena RNA-metiltransferaza TRDMT1 v tumorjih bolnic z rakom dojk
  Šadl Nastja:
  IZRAŽANJA SKUPINE GENOV DNA-METILTRANSFERAZ (DNMT1, DNMT3A IN DNMT3B), DNA-DEMETILAZ (TET1, TET2, TET3 IN TDG) TER GENA RNA-METILTRANSFERAZA TRDMT1 V TUMORJIH BOLNIC Z RAKOM DOJK
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  DNA-metiltransferaze DNMT1, DNMT3A in DNMT3B, DNA-demetilaze TET1, TET2, TET3 in TDG ter RNA-metiltransferaza TRDMT1 imajo pomembno vlogo pri
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Primerjava metrik funkcijske konektivnosti
  Bevc Jure:
  PRIMERJAVA METRIK FUNKCIJSKE KONEKTIVNOSTI
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Možgani so najkompleksnejši organ v človeškem telesu, ki ga kljub ogromnem številu raziskav, še vedno zelo slabo razumemo. Funkcijo možganov običajno raziskujemo skozi različne signale, ki jih generirajo možgani. Eden izmed najpogostejših načinov za merjenje teh signalov je magnetna
 • Vpliv SigmaR1 na agregacijo TDP-43 pri nevrodegenerativnih boleznih
  Maklin Ana:
  VPLIV SIGMAR1 NA AGREGACIJO TDP-43 PRI NEVRODEGENERATIVNIH BOLEZNIH
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Nevrodegenerativne bolezni so v današnjem času vedno večji problem zdravstva in družbe. Simptomi nevrodegenerativnih bolezni so posledica progresivne izgube nevronov centralnega ali perifernega živčnega sistema. Ena glavnih značilnosti nevrodegeneracije
 • Analiza internetnega prometa v večjem vzorčnem slovenskem podjetju
  TRPIN MATIC:
  ANALIZA INTERNETNEGA PROMETA V VEČJEM VZORČNEM SLOVENSKEM PODJETJU
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  V diplomski nalogi smo raziskali trende spreminjanja količine internetnega prometa v večjem vzorčnem slovenskem podjetju, ki zaposluje 344 ljudi. Opisali smo merilno okolje, požarni zid FortiGate in uporabljeno orodje za beleženje prometa FortiAnalyzer. Sl
 • Heksafluoridosilikati nekaterih purinskih baz
  Blažič Miha:
  HEKSAFLUORIDOSILIKATI NEKATERIH PURINSKIH BAZ
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Izvedel sem reakcije med različnimi purinskimi bazami in silicijevim dioksidom, raztopljenim v fluorovodikovi kislini. Uporabljene purinske baze so bile ksantin, hipoksantin, teobromin in kofein. Nastalo je več različnih novih spojin, katere sem okarakteriziral z infrard
 • Gender budgeting in Slovenia—approaches, achievements, and complexities
  Stanimirović Tatjana, Klun Maja:
  GENDER BUDGETING IN SLOVENIA—APPROACHES, ACHIEVEMENTS, AND COMPLEXITIES
  Fakulteta za upravo

  Most EU countries design public policies without any systematic consideration of gender equality. Qualitative research in this article evidences Slovenia progress in implementing gender responsive budgeting. The authors' analysis of the Slovenian govern
 • A temporal perspective on staff support in the European Parliament
  Pegan Andreja:
  A TEMPORAL PERSPECTIVE ON STAFF SUPPORT IN THE EUROPEAN PARLIAMENT
  Fakulteta za družbene vede

  This article analyses how the administrative-bureaucratic or staff support structures available to Members of the European Parliament (Secretariat officials, political group advisors and parliamentary assistants) changed in response to the formal development of the Eur
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (109000)
 2. Magistrsko delo (39166)
 3. Izvirni znanstveni članek (35780)
 4. Video in druga učna gradiva (22375)
 5. Ni določena (11258)
 6. Strokovni članek (5048)
 7. Doktorska disertacija (4927)
 8. Pregledni znanstveni članek (3287)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3201)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2939)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2489)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1810)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1552)
 14. Drugi članki ali sestavki (1438)
 15. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (985)
 16. Elaborat, predštudija, študija (964)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (904)
 18. Kratki znanstveni prispevek (732)
 19. Specialistično delo (723)
 20. Poljudni članek (690)
 21. Druge monografije in druga zaključena dela (619)
 22. Predgovor, spremna beseda (601)
 23. Znanstvena monografija (586)
 24. Radijski ali TV dogodek (412)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (380)
 26. Intervju (370)
 27. Strokovna monografija (342)
 28. Polemika, diskusijski prispevek (324)
 29. Raziskovalni podatki (315)
 30. Druga izvedena dela (296)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (286)
 32. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (239)
 33. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (238)
 34. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (202)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (194)
 36. Predavanje na tuji univerzi (186)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (176)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (159)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (150)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (110)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (108)
 42. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (96)
 43. Razstava (92)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (91)
 45. Programska oprema (66)
 46. Umetniško delo (55)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 48. Umetniški sestavek (29)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 50. Katalog razstave (25)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (20)
 53. Umetniška poustvaritev (19)
 54. Patent (18)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Patentna prijava (5)
 58. Bibliografija (5)
 59. (3)
 60. Druga dela (3)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse