248.842 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Slovenija kot književni prostor v slovenski mladinski prozi
  Dolničar Katja:
  SLOVENIJA KOT KNJIŽEVNI PROSTOR V SLOVENSKI MLADINSKI PROZI
  Filozofska fakulteta

  V magistrskem delu je na podlagi zbranih krajših mladinski proznih besedil predstavljena Slovenija in njene statistične regije. Zbrana so dela, katerih književni prostor je celotna Slovenija ali posamezna statistična regija oziroma so se v tem delu Slovenije pripovedovala in ohrani
 • Pogled slovenskih in hrvaških učiteljev ter vzgojiteljev na devetletno osnovno šolo
  Pleh Maša:
  POGLED SLOVENSKIH IN HRVAŠKIH UČITELJEV TER VZGOJITELJEV NA DEVETLETNO OSNOVNO ŠOLO
  Filozofska fakulteta

  Magistrska naloga obravnava devetletno osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji ter izvajanje kurikularne reforme na Hrvaškem, katere del je tudi uvedba devetletnega obveznega izobraževanja. Zaradi bližine Slovenije in Hrvaške ter skupne zgodovine držav so nas zan
 • Nezaposljivost diplomantov v vzgoji in izobraževanju
  Strmšek Jasna:
  NEZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
  Filozofska fakulteta

  V zaključnem delu smo se osredotočili na problem nezaposljivosti diplomantov s področja vzgoje in izobraževanja, ki se umešča v regulirane poklice, ki so zakonsko definirani, prav tako kot tudi pogoji zaposlovanja. Posamezniki, ki se odločijo za študij na področju vzgoje in izobraževanja,
 • Strategije prevajanja naslovov animiranih filmov in grozljivk v slovenskih kinematografih
  Polanec Valentina:
  STRATEGIJE PREVAJANJA NASLOVOV ANIMIRANIH FILMOV IN GROZLJIVK V SLOVENSKIH KINEMATOGRAFIH
  Filozofska fakulteta

  Prevajanje filmskih naslovov ni preprosto, saj gledalci s filmskim naslovom dobimo prvi vtis o filmu. Za ogled filma se velikokrat odločamo samo na podlagi naslova filma, če ta vzbudi dovolj našega zanimanja. Če naslov ni dovolj zanimiv, je manj ver
 • Vloga digitalne kompetence za učitelje in pedagoge
  Špende Lea:
  VLOGA DIGITALNE KOMPETENCE ZA UČITELJE IN PEDAGOGE
  Filozofska fakulteta

  Magistrsko delo obravnava področje digitalne kompetentnosti. V teoretičnem delu so na osnovi pregleda različnih terminoloških definicij predstavljene glavne značilnosti digitalne kompetence, s poudarkom na področju šolstva. Predstavljena je delitev digitalne kompetence, njen razvoj, kako se j
 • Vpliv dela od doma na družinsko življenje
  Sečkar Barbara:
  VPLIV DELA OD DOMA NA DRUŽINSKO ŽIVLJENJE
  Filozofska fakulteta

  Delo od doma postaja kot ena izmed fleksibilnih oblik zaposlitve zaradi napredka na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije vedno bolj razširjena oblika dela. Pogosto se omenja tudi kot družini prijazna organizacija, s katero lahko delavci dosežejo večje ravnovesja med poklicnim in zasebni
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Vizualizacija omrežnega prometa za upravljanje kibernetske varnosti
  HOFFMANN JAKA:
  VIZUALIZACIJA OMREŽNEGA PROMETA ZA UPRAVLJANJE KIBERNETSKE VARNOSTI
  Fakulteta za elektrotehniko

  Izvajanje nadzora nad omrežnim prometom je s pravim orodjem lahko zelo enostavno. Če se uporablja več orodij in več omrežij, ki jih je potrebno nadzorovati, pa lahko tudi z dobrim orodjem pride do težav. Zato se je v Operativnem centru kibernetske varnosti porodila id
 • Preconception health in current society
  Petročnik Petra, Mivšek Ana Polona, Žvanut Boštjan, Pucer Patrik, Prosen Mirko:
  PRECONCEPTION HEALTH IN CURRENT SOCIETY
  Zdravstvena fakulteta

  Statistics from different countries show a growing number of couples are postponing their decision to have children for several reasons. These may lie in career development or other life goals that influence their family planning. In
 • Zagotavljanje pravilnosti odpreme cementa v razsutem tovoru
  PERŠE ALJAŽ:
  ZAGOTAVLJANJE PRAVILNOSTI ODPREME CEMENTA V RAZSUTEM TOVORU
  Fakulteta za elektrotehniko

  Diplomsko delo obravnava izdelavo sistema za zagotavljanje pravilnosti odpreme cementa v razsutem tovoru. Uvodoma so predstavljeni posamezni ključni deli celotnega sistema. Ti sklopi so: generiranje naloga, določevanje tipa cementa v silosih, obdelava vsebine QR kode, priprava
 • Parkinson disease subtypes based on short time series and multi-view clustering
  KRALJEVSKA MELANIJA:
  PARKINSON DISEASE SUBTYPES BASED ON SHORT TIME SERIES AND MULTI-VIEW CLUSTERING
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Parkinson's disease (PD) is a progressive brain disorder which is characterized by movement problems such as tremor, stiffness, slowness of movement and dizziness, as well as non-motor symptoms, which include sleep disorders, constipati
 • Primerjava meritev stanja hidriranosti pacientov s parenteralno prehrano na domu z dvema bioimpedančnima napravama
  Ogrin Jernej:
  PRIMERJAVA MERITEV STANJA HIDRIRANOSTI PACIENTOV S PARENTERALNO PREHRANO NA DOMU Z DVEMA BIOIMPEDANČNIMA NAPRAVAMA
  Biotehniška fakulteta

  Odpoved prebavil je kompleksno bolezensko stanje, ki potrebuje strokovno vodeno prehransko obravnavo in prehransko terapijo. Pri kroničnih oblikah je ključna terapevtska oblika parenteralna prehrana na domu. Bolezenska stanja,
 • Izdelava algoritma za zanesljivo prepoznavo kratkih označevalnih sekvenc DNK ob visoki stopnji napak pri sekvenciranju
  Močivnik Luka:
  IZDELAVA ALGORITMA ZA ZANESLJIVO PREPOZNAVO KRATKIH OZNAČEVALNIH SEKVENC DNK OB VISOKI STOPNJI NAPAK PRI SEKVENCIRANJU
  Biotehniška fakulteta

  Tehnologije sekvenciranja tretje generacije, zlasti tehnologija nanopor, omogočajo hitro sekvenciranje dolgih sekvenc DNA. Njihova slaba lastnost so visoka stopnja napak. V magistrski nalogi predstavljamo bioinformatski c
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (99975)
 2. Izvirni znanstveni članek (38769)
 3. Magistrsko delo (32600)
 4. Video in druga učna gradiva (22575)
 5. Ni določena (13365)
 6. Strokovni članek (6002)
 7. Doktorska disertacija (4307)
 8. Pregledni znanstveni članek (3929)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3223)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3167)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2973)
 12. Drugi članki ali sestavki (2124)
 13. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1713)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1570)
 15. Elaborat, predštudija, študija (940)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (907)
 17. Kratki znanstveni prispevek (901)
 18. Specialistično delo (730)
 19. Poljudni članek (702)
 20. Raziskovalni podatki (618)
 21. Predgovor, spremna beseda (616)
 22. Znanstvena monografija (547)
 23. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (545)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (539)
 25. Intervju (526)
 26. Radijski ali TV dogodek (504)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (405)
 28. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (361)
 29. Strokovna monografija (354)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (315)
 31. Druga izvedena dela (315)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (261)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (257)
 34. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (252)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (210)
 36. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (195)
 37. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (192)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (170)
 39. Predavanje na tuji univerzi (163)
 40. Radijska ali televizijska oddaja (136)
 41. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (114)
 42. Bibliografija, kazalo ipd. (104)
 43. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (104)
 44. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (91)
 45. Programska oprema (85)
 46. Razstava (76)
 47. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (70)
 48. Umetniško delo (42)
 49. Umetniški sestavek (32)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (28)
 51. Patent (26)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (24)
 53. Katalog razstave (21)
 54. Patentna prijava (17)
 55. Umetniška poustvaritev (17)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (17)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Druga dela (2)
 60. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 61. (1)
 62. Nova sorta (1)
Prikaži vse