235.351 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Proces kadrovanja v podjetju x
  Kahrimanović Ermin:
  PROCES KADROVANJA V PODJETJU X
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Cilj magistrske naloge je bil predstaviti teoretična izhodišča o procesu izbire kadrov, preučiti in spoznati različne pristope in metode izbire kandidatov ter prikazati pomembnost izbire primernih kandidatov v proizvodnem podjetju, ki deluje na mednarodnem trgu. V nadaljevanju smo na konkretnem pri
 • Uvedba mobilne aplikacije za uporabo storitev v železniškem prometu
  Žičkar Tilen:
  UVEDBA MOBILNE APLIKACIJE ZA UPORABO STORITEV V ŽELEZNIŠKEM PROMETU
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Spletno nakupovanje je trenutno eden od največjih svetovnih trendov, zato ga v magistrski nalogi želimo povezati z vse večjim problemom ekološke preobremenjenosti okolja, v katerem živimo. Z uvedbo mobilne aplikacije za uporabo storitev v železniškem prometu in s tem
 • Urbani hibrid v modernističnem mestu Velenje
  Rošer Tjaša:
  URBANI HIBRID V MODERNISTIČNEM MESTU VELENJE
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Tema magistrskega dela izhaja iz problematike umeščanja stanovanjske novogradnje v mestu Velenje, katerega centralni del je zaščiten kot kulturna dediščina. Vzdevek »mesto moderne« je Velenje dobilo zaradi urbanističnega koncepta iz leta 1957. Po veljavnem O
 • Organizirana kriminaliteta v Republiki Hrvaški
  Krznar Maja:
  ORGANIZIRANA KRIMINALITETA V REPUBLIKI HRVAŠKI
  Fakulteta za varnostne vede

  Tema tega magistrskega dela je organizirana kriminaliteta v Republiki Hrvaški. Na začetku je opisana organizirana kriminaliteta na svetovni ravni, in sicer zgodovina organizirane kriminalitete po svetu, najpomembnejše organizirane kriminalne skupina na svetu ter nekatere institucije in agen
 • Arhitektura kot/za kulturo: muzej industrijske dediščine Maribora in kulturno-kreativni center Tezno
  Čelebić Maša:
  ARHITEKTURA KOT/ZA KULTURO: MUZEJ INDUSTRIJSKE DEDIŠČINE MARIBORA IN KULTURNO-KREATIVNI CENTER TEZNO
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  The concept of the Maribor Industrial Heritage Trail, as a form of revitalization of the Maribor industrial zones and the development of the city's cultural content, is being proposed in this master's
 • Prepognjen park za mlade v Rogaški Slatini
  Pavić Malika:
  PREPOGNJEN PARK ZA MLADE V ROGAŠKI SLATINI
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Namen magistrske naloge je zasnovati mladinski center z navezavo na obstoječi hotel Trst. Obravnavano območje je locirano v center mesta Rogaška Slatina, ki smo ga v uvodnem delu magistrske naloge podrobno opisali in predstavili. Za razumevanje postavitve arh
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Razgradnja različnih tipov plastike z izbranimi ekstremofilnimi glivami osamljenimi iz gospodinjskih naprav
  Blaznik Neža:
  RAZGRADNJA RAZLIČNIH TIPOV PLASTIKE Z IZBRANIMI EKSTREMOFILNIMI GLIVAMI OSAMLJENIMI IZ GOSPODINJSKIH NAPRAV
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Plastika je v današnjem svetu nepogrešljiv sintetični polimer. Recikliranje plastike poteka le v manjši meri, fizikalna ter kemijska obdelava pa sta energijsko potratni ter neugodni za okolje. Fizikalno-kemijska
 • Varnostni vidik dela v manjši betonarni
  Volarić Niko:
  VARNOSTNI VIDIK DELA V MANJŠI BETONARNI
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  V diplomski nalogi je predstavljen delovni proces v betonarni Pristava, podjetja GIC gradnje d.o.o. Večja pozornost je posvečena prepoznavanju nevarnosti in tveganj z vidika varnosti in zdravja pri delu, pri tem pa smo se še posebej osredotočili na hrup in opravili tudi okvirne m
 • Pool boiling performance of water and self-rewetting fluids on hybrid functionalized aluminum surfaces
  Može Matic, Vajc Viktor, Zupančič Matevž, Šulc Radek, Golobič Iztok:
  POOL BOILING PERFORMANCE OF WATER AND SELF-REWETTING FLUIDS ON HYBRID FUNCTIONALIZED ALUMINUM SURFACES
  Fakulteta za strojništvo

  The boiling performance of functionalized hybrid aluminum surfaces was experimentally investigated for water and self-rewetting mixtures of water and 1-butanol. Firstly, microstruc
 • Vodenje sistema žoga na plošči s slikovnim senzorjem in razvojno tiskanino Arduino Uno
  VARGA MATIC:
  VODENJE SISTEMA ŽOGA NA PLOŠČI S SLIKOVNIM SENZORJEM IN RAZVOJNO TISKANINO ARDUINO UNO
  Fakulteta za elektrotehniko

  V diplomskem delu je opisan zagon in delovanje sistema žoga na plošči (angleško ball on plate system), ki je voden z mikrokrmilnikom Arduinom Uno in pametno kamero pixy. Namen diplomskega dela je predstavitev delovanja PID-regulatorja (proporcinalno-i
 • Testiranje modulov transportnega sistema pomivalnih strojev medicinskih pripomočkov - WA290
  ŠTRUBELJ NEJC:
  TESTIRANJE MODULOV TRANSPORTNEGA SISTEMA POMIVALNIH STROJEV MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV - WA290
  Fakulteta za elektrotehniko

  Diplomska naloga opisuje postopek zasnove in izvedbe testne naprave za testiranje transportnih sistemov WA290 za pomivalno dezinfekcijske medicinske stroje, ki so produkt podjetja Belimed. Testno napravo sestavljata glavna elektro omara A02 in
 • Nadzor dostopa z razpoznavo obraza s pomočjo kamere ESP-32 in senzorja VL53L1X
  KOROŠEC MATEJ:
  NADZOR DOSTOPA Z RAZPOZNAVO OBRAZA S POMOČJO KAMERE ESP-32 IN SENZORJA VL53L1X
  Fakulteta za elektrotehniko

  Dandanes so nadzorni sistemi vse pogosteje v uporabi. Uporabljajo se za preprečevanje materialne ali kakršne koli drugačne škode. Sistem nadzorovanja z razpoznavo obraza je idealna rešitev za marsikatero aplikacijo. Največkrat se razpoznava obraza uporablja
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (100382)
 2. Magistrsko delo (33232)
 3. Izvirni znanstveni članek (32471)
 4. Video in druga učna gradiva (22321)
 5. Ni določena (11283)
 6. Strokovni članek (4890)
 7. Doktorska disertacija (4386)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3124)
 9. Pregledni znanstveni članek (2942)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2660)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2404)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1765)
 13. Drugi članki ali sestavki (1429)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1358)
 15. Elaborat, predštudija, študija (910)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (744)
 17. Specialistično delo (723)
 18. Kratki znanstveni prispevek (665)
 19. Poljudni članek (645)
 20. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (574)
 21. Predgovor, spremna beseda (550)
 22. Raziskovalni podatki (538)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (534)
 24. Znanstvena monografija (482)
 25. Radijski ali TV dogodek (387)
 26. Intervju (351)
 27. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (320)
 28. Strokovna monografija (298)
 29. Polemika, diskusijski prispevek (285)
 30. Druga izvedena dela (260)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (235)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (230)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (220)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (194)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (182)
 36. Predavanje na tuji univerzi (156)
 37. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (150)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (150)
 39. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (147)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (101)
 41. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (88)
 42. Radijska ali televizijska oddaja (85)
 43. Razstava (78)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (75)
 45. Programska oprema (66)
 46. Bibliografija, kazalo ipd. (51)
 47. Umetniško delo (43)
 48. Umetniški sestavek (28)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 50. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (22)
 51. Katalog razstave (21)
 52. Patent (18)
 53. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (18)
 54. Umetniška poustvaritev (16)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Bibliografija (5)
 58. Patentna prijava (4)
 59. Druga dela (2)
 60. (1)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse