280.161 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Izdelava in nadzor navideznega procesa pretoka vode v rezervoarju z uporabo factory i/o in vizualizacije preko zaslona hmi
  Kmetec Jan:
  IZDELAVA IN NADZOR NAVIDEZNEGA PROCESA PRETOKA VODE V REZERVOARJU Z UPORABO FACTORY I/O IN VIZUALIZACIJE PREKO ZASLONA HMI
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Diplomska naloga obravnava izdelavo in nadzor navideznega procesa pretoka vode v rezervoarju. Glavni cilj diplomske naloge je izdelati proces pretoka vode v rezervoarju v programskem oko
 • Digitalizacija javnih naročil in korupcijska tveganja
  Arnšek Tjaša:
  DIGITALIZACIJA JAVNIH NAROČIL IN KORUPCIJSKA TVEGANJA
  Fakulteta za varnostne vede

  V sodobnem svetu se dogajajo hitre in neprestane spremembe, katerih ključna sestavina je pogosto digitalizacija. Družba se je preoblikovala v digitalno obliko, kjer binarna niza 0 in 1 omogočata shranjevanje, urejanje in deljenje podatkov. Proces digitalizacije vključuje preoblikova
 • Postopek zaznave sprememb rabe zemljišč s časovno analizo podatkov daljinskega zaznavanja
  Ivič Sašo:
  POSTOPEK ZAZNAVE SPREMEMB RABE ZEMLJIŠČ S ČASOVNO ANALIZO PODATKOV DALJINSKEGA ZAZNAVANJA
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Daljinsko zaznavanje je pridobivanje informacij brez fizičnega stika. S pomočjo satelita Sentinel-2, lahko z odbojem elektromagnetnega valovanja pridobimo informacije o površju Zemlje. Preko platforme Copernicus Open Acc
 • Zasnova senzorskega omrežja za zaznavanje aktivnosti dnevnega življenja
  Cokan Jan:
  ZASNOVA SENZORSKEGA OMREŽJA ZA ZAZNAVANJE AKTIVNOSTI DNEVNEGA ŽIVLJENJA
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V magistrskem delu smo opisali čedalje večjo problematiko glede ohranjanja zdravja in kakovosti življenja starejših oseb ter predstavili potrebo po zaznavanju aktivnosti dnevnega življenja. V ta namen smo zasnovali dva različna sistema se
 • Uporaba steganografije slik na spletu
  Gradišnik Nikolaj:
  UPORABA STEGANOGRAFIJE SLIK NA SPLETU
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Steganografija je postopek skrivanja sporočil v različne medije. V diplomski nalogi smo predstavili primere uporabe slikovne steganografije s poudarkom na metodi najmanj pomembnega bita (LSB) in na metodi diskretne kosinusne transformacije (DCT). Izvedli smo skriv
 • Razvoj IIoT vmesnikov za procesno avtomatizacijo
  Bajec Dominik:
  RAZVOJ IIOT VMESNIKOV ZA PROCESNO AVTOMATIZACIJO
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Zaradi naraščajoče potrebe po upravljanju procesov na daljavo in prilagajanju ali spreminjanju obstoječih regulatorjev smo razvili vmesnik IIoT za procesno avtomatizacijo. Vmesnik IIoT je sestavljen iz strojne naprave IIoT, ki jo povežemo s senzorjem in akt
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • Contribution of black carbon and desert dust to aerosol absorption in the atmosphere of the Eastern Arabian Peninsula
  Mahfouz Mohamed M. K., Skok Gregor, Sciare Jean, Pikridas Michael, Alfarra M. R., Moosakutty Shamjad, Alföldy Bálint, Ivančič Matic, Rigler Martin, Gregorič Asta, Podlipec Rok, Močnik Griša:
  CONTRIBUTION OF BLACK CARBON AND DESERT DUST TO AEROSOL ABSORPTION IN THE ATMOSPHERE OF THE EASTERN ARABIAN PENINSULA
  Univerza v Novi Gorici

  Discriminating the absorption coefficients of a
 • Marketinški načrt vstopa vinarstva Marko Sirk na nemški in italijanski trg
  Sirk Miha:
  MARKETINŠKI NAČRT VSTOPA VINARSTVA MARKO SIRK NA NEMŠKI IN ITALIJANSKI TRG
  Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

  V svojem diplomskem delu sem raziskoval, kaj je ključnega pomena za vstop našega vinarstva (vina Marko Sirk) na italijanski in nemški vinski trg. Kot mlada blagovna znamka smo zaenkrat prisotni samo na slovenskem trgu, v Italiji pa sodelujemo le z
 • Evidentials and interrogatives
  Lim Dong Sik:
  EVIDENTIALS AND INTERROGATIVES
  Univerza v Novi Gorici
 • Performance analysis of high-spectral-resolution lidar with/without laser seeding technique for measuring aerosol optical properties
  Gao Fengjia, Gao Fei, Li Gaipan, Yang Fan, Wang Li, Yuehui Song, Hua Dengxin, Stanič Samo:
  PERFORMANCE ANALYSIS OF HIGH-SPECTRAL-RESOLUTION LIDAR WITH/WITHOUT LASER SEEDING TECHNIQUE FOR MEASURING AEROSOL OPTICAL PROPERTIES
  Univerza v Novi Gorici

  High-spectral-resolution lidar (HSRL) is a powerful tool for aerosol measurements. With/without laser seeding technique in the trans
 • Pošta Slovenije kot prodajni kanal za trgovsko blago
  Maček Janez:
  POŠTA SLOVENIJE KOT PRODAJNI KANAL ZA TRGOVSKO BLAGO
  Poslovno-tehniška fakulteta

  V časih, ko je konkurenca na trgu vse večja in pogoji poslovanja vse bolj zahtevni, je treba spremljati in prilagajati poslovanje z namenom doseganja čim boljših poslovnih rezultatov. Podjetja iščejo najboljše poslovne partnerje, ki jim na tej poti lahko najbolj pomagajo. Če razumemo
 • Motivacija zaposlenih in njena povezanost z organizacijsko klimo
  Kurdumanović Marija:
  MOTIVACIJA ZAPOSLENIH IN NJENA POVEZANOST Z ORGANIZACIJSKO KLIMO
  Poslovno-tehniška fakulteta

  Motivacija zaposlenih ima ključno vlogo pri povečanju produktivnosti, zadovoljstva pri delu in splošnem uspehu organizacije. Tesno je povezana z organizacijsko klimo, ki se nanaša na delovno okolje, kulturo in prakse znotraj organizacije. Namen diplomskega dela je
 1. Diplomsko delo (117447)
 2. Magistrsko delo (46333)
 3. Izvirni znanstveni članek (39416)
 4. Video in druga učna gradiva (22448)
 5. Ni določena (11483)
 6. Strokovni članek (5465)
 7. Doktorska disertacija (5398)
 8. Pregledni znanstveni članek (3648)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3586)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3270)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2542)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1905)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1771)
 14. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1517)
 15. Drugi članki ali sestavki (1470)
 16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1251)
 17. Elaborat, predštudija, študija (1053)
 18. Kratki znanstveni prispevek (827)
 19. Poljudni članek (760)
 20. Predgovor, spremna beseda (726)
 21. Specialistično delo (723)
 22. Druge monografije in druga zaključena dela (700)
 23. Znanstvena monografija (695)
 24. Radijski ali TV dogodek (418)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (398)
 26. Strokovna monografija (381)
 27. Intervju (380)
 28. Prispevek na konferenci brez natisa (347)
 29. Druga izvedena dela (340)
 30. Polemika, diskusijski prispevek (334)
 31. Raziskovalni podatki (327)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (314)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (259)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (234)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (223)
 36. Predavanje na tuji univerzi (220)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (205)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (173)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (149)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (132)
 41. Razstava (122)
 42. Radijska ali televizijska oddaja (120)
 43. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (116)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (103)
 45. Programska oprema (68)
 46. Umetniško delo (61)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (49)
 48. Katalog razstave (45)
 49. Umetniški sestavek (40)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 51. Umetniška poustvaritev (24)
 52. Patent (23)
 53. (20)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (19)
 55. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 56. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (12)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Druga dela (6)
 59. Bibliografija (5)
 60. Patentna prijava (5)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse