239.025 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Analiza logističnih procesov v oddelku interne logistike podjetja sij metal ravne, d.o.o.
  Kadiš Miha:
  ANALIZA LOGISTIČNIH PROCESOV V ODDELKU INTERNE LOGISTIKE PODJETJA SIJ METAL RAVNE, D.O.O.
  Fakulteta za logistiko

  Interna logistika v podjetjih predstavlja zelo pomembno funkcijo, tako je tudi v podjetju SIJ Metal Ravne, d. o. o. Pri napakah in težavah pri delovanju oddelka bi zaradi nedostavljenih materialov, potrebnih za proizvodnjo, lahko trpelo celotno podjetje
 • Oskrba letal z nadomestnimi deli v slovenski vojski
  Resnik Renata:
  OSKRBA LETAL Z NADOMESTNIMI DELI V SLOVENSKI VOJSKI
  Fakulteta za logistiko

  Vzdrževanje materialnih sredstev (MS) je namenjeno ohranjanju zanesljivosti letal in s tem tudi zagotavljanje sposobnosti, da pri predpisanih pogojih uporabe delujejo brezhibno, s čimer se omogoči izvedbo nalog enot SV v okviru mirovnih operacij in v vojnih razmerah. Bistvene naloge s pod
 • Analiza izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v izbranem podjetju
  Ros Monika:
  ANALIZA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH V IZBRANEM PODJETJU
  Fakulteta za logistiko

  V teoretičnem delu diplomskem dela smo predstavili pojme, povezane z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih v podjetju. Opisali smo oblike in metode izobraževanja, cilje in ovire ter navedli glavne motivatorje za izobraževanje. Predstavili smo načine in vrste usposablj
 • Varnostni, časovni, okoljski in stroškovni vidiki uporabe električnih in priključnih vozil v lokalni oskrbovalni verigi
  Lisec Klemen:
  VARNOSTNI, ČASOVNI, OKOLJSKI IN STROŠKOVNI VIDIKI UPORABE ELEKTRIČNIH IN PRIKLJUČNIH VOZIL V LOKALNI OSKRBOVALNI VERIGI
  Fakulteta za logistiko

  V diplomski nalogi smo preučili trenutne možnosti uporabe električnih in hibridnih vozil v lokalni oskrbovalni verigi, pri čemer smo vzeli v ozir varnostni, okoljski in stroškovni vidik električnega oziroma hibridnega vozi
 • Izbira distribucijskega modela v podjetju jöbstl
  Heržič Tilen Joshua:
  IZBIRA DISTRIBUCIJSKEGA MODELA V PODJETJU JÖBSTL
  Fakulteta za logistiko

  Dandanes se tako v logističnih kot v prevoznih podjetjih srečujejo s težavami, kako izbrati način dostave ali prevoz pošiljke. Podjetja poskušajo poslovati čim bolj ekonomično, zaradi česar se poslužujejo različnih načinov dostave oziroma prevoza svojih pošiljk s čim nižjimi stroški. K
 • Zelena logistika in strateško uvajanje okolju prijaznih vozil v podjetju dpd d.o.o.
  Libman Karin:
  ZELENA LOGISTIKA IN STRATEŠKO UVAJANJE OKOLJU PRIJAZNIH VOZIL V PODJETJU DPD D.O.O.
  Fakulteta za logistiko

  Težave in obremenitve, ki jih prinaša promet s hrupom ter svojimi izpuhi škodljivih snovi v zrak in okolje, se zaveda že vsak posameznik med nami. V ospredje in trend prihajajo okolju prijazna prevozna sredstva, ki s svojim izgorevanjem ne povzročajo tolikšn
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Dostopni turizem v Zgornjem Posočju
  Mrak Katjuša:
  DOSTOPNI TURIZEM V ZGORNJEM POSOČJU
  Filozofska fakulteta

  Dostopni turizem je še slabo raziskan pojem, saj gre za mlado področje turizma. Čeprav je turizem postal nepogrešljiva vrednota in del življenjskega sloga ljudi, je ponudbe, ki bi bila prilagojena vsem skupinam oseb s posebnimi potrebami, zelo malo. V magistrski nalogi smo podrobneje raziskali dostopni tur
 • Podoba krožišč občin Novo mesto, Sevnica in Trebnje: identiteta in trženje kraja, podjetij in posameznikov
  Milinković Ivana:
  PODOBA KROŽIŠČ OBČIN NOVO MESTO, SEVNICA IN TREBNJE: IDENTITETA IN TRŽENJE KRAJA, PODJETIJ IN POSAMEZNIKOV
  Filozofska fakulteta

  Raziskava skuša odgovoriti na vprašanje namena in pomena okraševanja krožišč za pobudnike okrasitve kot tudi prebivalce treh slovenskih občin: Novo mesto, Sevnica in Trebnje. Vodilna ideja je, da podobe na sredinskih otokih krožišč
 • Litija med drugo svetovno vojno 1941-1945
  Videc Samo:
  LITIJA MED DRUGO SVETOVNO VOJNO 1941-1945
  Filozofska fakulteta

  LITIJA MED DRUGO SVETOVNO VOJNO 1941-1945 V svojem magistrskem delu, bom skušal pojasniti zakaj sile osi niso bile sposobne zadušiti Osvobodilnega gibanja na področju Litije. V prvem poglavju bom predstavil, kako je potekala Aprilska vojna na področju litijskega okraja in kako, sta okupatorja Nemčija i
 • VPLIV RAVNI ZDRAVSTVENE PISMENOSTI PACIENTA NA POTEK SLADKORNE BOLEZNI TIP II
  Djaković Biljana:
  VPLIV RAVNI ZDRAVSTVENE PISMENOSTI PACIENTA NA POTEK SLADKORNE BOLEZNI TIP II
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Sladkorna bolezen je kronično stanje, ki predstavlja velik globalni problem. Pacienti s sladkorno boleznijo so podvrženi različnim zapletom bolezni, ki se jih ob ustreznem preventivnem vedenju lahko prepreči ali odloži. V procesu zdravstvene vzgoje, ki s
 • Povezovanje turistične ponudbe in ekološkega kmetijstva na kmetijah Goriške statistične regije
  Mozetič Lea:
  POVEZOVANJE TURISTIČNE PONUDBE IN EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA NA KMETIJAH GORIŠKE STATISTIČNE REGIJE
  Filozofska fakulteta

  Magistrsko delo obravnava turistično ponudbo in ekološko kmetijstvo v Goriški statistični regiji. Namen dela je raziskati povezanost turistične ponudbe in ekološkega kmetijstva na izbranih ekoloških kmetijah v Goriški statistični regiji ter podati p
 • VPLIVI NA KARAKTERIZACIJO SHERLOCKA HOLMESA V ADAPTACIJAH SKOZI ČAS
  Hreščak Zala:
  VPLIVI NA KARAKTERIZACIJO SHERLOCKA HOLMESA V ADAPTACIJAH SKOZI ČAS
  Filozofska fakulteta

  Sherlock Holmes je bolj priljubljen kot katerakoli osebnost, resnična ali fiktivna. Adaptirali so ga že v odrske in video igre, anime in seveda za film in televizijo. Od njegovih začetkov do sedaj so se v spomine gledalcev vtisnile nič manj kot štiri interpretacije priljublj
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • Vprašanje o koronavirusu
  Škorjanc Tina:
  VPRAŠANJE O KORONAVIRUSU
  Univerza v Novi Gorici
 • A Search for Ultra-high-energy Neutrinos from TXS 0506+056 Using the Pierre Auger Observatory
  Aab A., Filipčič Andrej, Kukec Mezek Gašper, Stanič Samo, Trini Marta, Vorobiov Serguei, Zavrtanik Danilo, Zavrtanik Marko, Zehrer Lukas:
  A SEARCH FOR ULTRA-HIGH-ENERGY NEUTRINOS FROM TXS 0506+056 USING THE PIERRE AUGER OBSERVATORY
  Univerza v Novi Gorici
 • Temporal and spatial patterns of zinc and iron accumulation during barley (Hordeum vulgare L.) grain development. Journal of agricultural and food chemistry.
  Detterbeck Amelie, Pongrac Paula, Persson Daniel, Vogel-Mikuš Katarina, Kelemen Mitja, Vaupetič Primož, Pelicon Primož, Arčon Iztok, Husted Søren, Shjoerring Jan Kofod, Clemens Stephan:
  TEMPORAL AND SPATIAL PATTERNS OF ZINC AND IRON ACCUMULATION DURING BARLEY (HORDEUM VULGARE L.) GRAIN DEVELOPMENT. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY.
  Univerza v Novi Gorici

  Breeding and
 • MAST, master modul in art, science and technology
  Purg Peter, Teena Lange:
  MAST, MASTER MODUL IN ART, SCIENCE AND TECHNOLOGY
  Univerza v Novi Gorici

  podMAST is a series of open conversations among relevant voices from the crossings of Art, Science and Technology. Springing from an apparent need for (archiving and reflecting) in-depth knowledge about this timely crossover, it shall remain publicaly accessible to incite dialog w
 • Podobe znanja
  Arčon Iztok, Slaček Nina:
  PODOBE ZNANJA
  Univerza v Novi Gorici

  Razvoj novih materialov, nanotehnologije, molekularne biologije in še številnih drugih področij sodobnih znanosti je tesno povezan s podrobnim razumevanjem tega, kaj se dejansko dogaja na molekularnem oziroma atomskem nivoju. Za razvoj denimo novih nanostrukturnih materialov za baterije prihodnosti je nujno videti,
 • Ko šteje vsaka beseda
  Gomboc Andreja:
  KO ŠTEJE VSAKA BESEDA
  Univerza v Novi Gorici
 1. Diplomsko delo (91167)
 2. Izvirni znanstveni članek (33160)
 3. Magistrsko delo (27749)
 4. Ni določena (24735)
 5. Video in druga učna gradiva (22563)
 6. Strokovni članek (5989)
 7. Pregledni znanstveni članek (3930)
 8. Doktorska disertacija (3745)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3297)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3151)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2993)
 12. Drugi članki ali sestavki (2244)
 13. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1724)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1585)
 15. Elaborat, predštudija, študija (928)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (908)
 17. Kratki znanstveni prispevek (892)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Poljudni članek (686)
 20. Predgovor, spremna beseda (603)
 21. Znanstvena monografija (554)
 22. Intervju (532)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (526)
 24. Radijski ali TV dogodek (523)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (409)
 26. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (400)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (379)
 28. Raziskovalni podatki (362)
 29. Strokovna monografija (344)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (315)
 31. Druga izvedena dela (311)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (260)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (248)
 34. Prispevek na konferenci brez natisa (247)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (215)
 36. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (194)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (187)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (170)
 39. Predavanje na tuji univerzi (150)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (111)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (110)
 42. Bibliografija, kazalo ipd. (105)
 43. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (102)
 44. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 45. Programska oprema (88)
 46. Razstava (74)
 47. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (68)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Umetniški sestavek (30)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 51. Patent (26)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (22)
 53. Katalog razstave (22)
 54. Umetniška poustvaritev (17)
 55. Patentna prijava (17)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (13)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
 61. Druga dela (1)
Prikaži vse