273.607 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Razumevanje izbranih pregovorov pri 5 in 6 let starih otrocih
  Pezdevšek Sanja:
  RAZUMEVANJE IZBRANIH PREGOVOROV PRI 5 IN 6 LET STARIH OTROCIH
  Pedagoška fakulteta

  V diplomski nalogi z naslovom Razumevanje izbranih pregovorov pri 5 in 6 let starih otrocih, smo v začetnih poglavjih, ki zajemajo teoretični del naloge podrobneje predstavili frazeologijo in paremiologijo. Predstavili smo pregovore, njihove značilnosti, kako so jih obravnavali s
 • Primerne dejavnosti mešanja barv pri likovnem izražanju predšolskih otrok
  Miklič Manja:
  PRIMERNE DEJAVNOSTI MEŠANJA BARV PRI LIKOVNEM IZRAŽANJU PREDŠOLSKIH OTROK
  Pedagoška fakulteta

  V diplomskem delu z naslovom Primerne dejavnosti mešanja barv pri likovnem izražanju predšolskih otrok smo predstavili šest dejavnosti za postopno navajanje otrok na mešanj barv. Dejavnosti smo izvedli z otroki, starimi 5–6 let. Pri dejavnostih smo svetlili in temnil
 • A comparison of analytical techniques for the determination and monitoring of charge variants in therapeutic proteins
  Kropušek Eva:
  A COMPARISON OF ANALYTICAL TECHNIQUES FOR THE DETERMINATION AND MONITORING OF CHARGE VARIANTS IN THERAPEUTIC PROTEINS
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Charge variants of therapeutic proteins are considered to be drug product variants and process-related impurities. To monitor charge heterogeneity, the development of a new analytical method is needed. I
 • Analiza uporabe rešitev time & space v podjetju iskra mehanizmi d. o. o.
  Zupan Luka:
  ANALIZA UPORABE REŠITEV TIME & SPACE V PODJETJU ISKRA MEHANIZMI D. O. O.
  Fakulteta za organizacijske vede

  Diplomsko delo temelji na poglobljeni analizi implementacije rešitev Time&Space v podjetju Iskra Mehanizmi. Osredotočili se bomo na celovito razumevanje produktov, ki sestavljajo to rešitev, in njihovo vlogo v celotni organizaciji. Poglobili se bomo v njiho
 • Značilnosti dobrega vodje v športu
  Čakš Urban:
  ZNAČILNOSTI DOBREGA VODJE V ŠPORTU
  Fakulteta za organizacijske vede

  Vodenje je pojem s katerim se srečujemo vsak dan. Nekateri se z vodenjem srečujejo v službi, drugi doma spet tretji morda pri kateri drugi panogi kot je na primer šport. Pri športu vsako ekipo in vsakeega posameznika zanima uspeh, dosega ciljev. Zaradi takih ali drugačnih ciljev se osebe odločijo u
 • Situacijsko preprečevanje kriminalitete z videonadzorom v domu starejših
  Pavlin Bor Bojo:
  SITUACIJSKO PREPREČEVANJE KRIMINALITETE Z VIDEONADZOROM V DOMU STAREJŠIH
  Fakulteta za varnostne vede

  Pri izdelavi diplomskega dela je bila uporabljena obstoječa literatura, na podlagi katere je bil narejen splošen pregled preprečevanja kriminala s situacijsko prevencijo s pomočjo videonadzora. V diplomskem delu predstavimo preprečevanje kriminalitete s situac
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Animal Science Days
  ANIMAL SCIENCE DAYS
  Biotehniška fakulteta
 • JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI
  Rožman Sašo:
  JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI
  Fakulteta za upravo

  Magistrsko delo se osredotoča na primere javno-zasebnih partnerstev v Sloveniji in Evropski uniji. Javno-zasebna partnerstva predstavljajo široko paleto dejavnosti in struktur. Ta koncept je bil sprejet in uveljavljen v številnih državah po svetu kot dolgoletni pristop k spodbujanju sodel
 • Primerjava metod za napovedovanje vrednosti delniških indeksov
  KRANJEC GREGA:
  PRIMERJAVA METOD ZA NAPOVEDOVANJE VREDNOSTI DELNIŠKIH INDEKSOV
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Diplomsko delo obravnava primerjavo treh metod za napovedovanje vrednosti delniških indeksov. Dve metodi za napovedovanje sta uporabljali izključno strojno učenje, ena pa je slonela na statistični analizi. Cilj dela je bil ugotoviti, če se vrednosti delnišk
 • Doktrina četrte instance in nedovoljenost dokazov v presoji Evropskega sodišča za človekove pravice
  Pejić Ana:
  DOKTRINA ČETRTE INSTANCE IN NEDOVOLJENOST DOKAZOV V PRESOJI EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
  Pravna fakulteta

  Magistrsko diplomsko delo obravnava pristop Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) do nedovoljenih (oz. nezakonitih) dokazov. Slednji temelji na spoštovanju načela subsidiarnosti in iz njega izvirajoče doktrine četrte instance, zaradi česar E
 • PRAVICE UPNIKOV V RAZMERJU DO PRAVIC OSTALIH UDELEŽENCEV STEČAJNEGA POSTOPKA
  Tičar Daša:
  PRAVICE UPNIKOV V RAZMERJU DO PRAVIC OSTALIH UDELEŽENCEV STEČAJNEGA POSTOPKA
  Pravna fakulteta

  Tema dela je pregled pravic upnikov v stečajnem postopku pravne osebe in razmerje teh pravic glede na pravice preostalih udeležencev. Bistvena načela stečajnega postopka, relevantna za delo, so načelo enakega obravnavanja upnikov (46. člen ZFPPIPP), načelo zagotavljanja n
 • Predlog za konserviranje-restavriranje slike Riharda Jakopiča Počitek
  Štorgel Sara:
  PREDLOG ZA KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE SLIKE RIHARDA JAKOPIČA POČITEK
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  Magistrska naloga predstavlja konservatorsko-restavratorski predlog za poseg na sliki Riharda Jakopiča z naslovom Počitek. Delo je bilo ustvarjeno z oljnimi barvami na konopljinem platnu brez podloge. Uvodni del obravnava konservatorsko-restavrators
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (115740)
 2. Magistrsko delo (44604)
 3. Izvirni znanstveni članek (38072)
 4. Video in druga učna gradiva (22428)
 5. Ni določena (11382)
 6. Strokovni članek (5330)
 7. Doktorska disertacija (5199)
 8. Pregledni znanstveni članek (3483)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3253)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3243)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2535)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1871)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1661)
 14. Drugi članki ali sestavki (1457)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1360)
 16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1179)
 17. Elaborat, predštudija, študija (1011)
 18. Kratki znanstveni prispevek (801)
 19. Specialistično delo (723)
 20. Poljudni članek (716)
 21. Predgovor, spremna beseda (686)
 22. Druge monografije in druga zaključena dela (664)
 23. Znanstvena monografija (663)
 24. Radijski ali TV dogodek (416)
 25. Intervju (388)
 26. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (385)
 27. Strokovna monografija (356)
 28. Druga izvedena dela (336)
 29. Polemika, diskusijski prispevek (336)
 30. Raziskovalni podatki (324)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (321)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (268)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (255)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (232)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (217)
 36. Predavanje na tuji univerzi (212)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (196)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (165)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (148)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (119)
 41. Razstava (115)
 42. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 43. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (113)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (101)
 45. Programska oprema (68)
 46. Umetniško delo (60)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 48. Katalog razstave (45)
 49. Umetniški sestavek (40)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 51. Umetniška poustvaritev (24)
 52. Patent (20)
 53. (20)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (19)
 55. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 56. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (12)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Druga dela (6)
 59. Bibliografija (5)
 60. Patentna prijava (4)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse