282.255 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Fluorescence based dopamine detection
  Sliesarenko Valeriia V., Bren Urban, Lobnik Aleksandra:
  FLUORESCENCE BASED DOPAMINE DETECTION
  Fakulteta za strojništvo

  Dopamine is an important hormone and neurotransmitter, and its levels in human fluids can indicate stress, depression, and various mental disorders. Food products, as well as medications, affect its level in the human body greatly. Therefore, dopamine monitori
 • Machine learning partners in criminal networks
  Lopes Diego D., Cunha Bruno R. da, Martins Alvaro F., Gonçalves Sebastián, Lenzi Ervin K., Hanley Quentin S., Perc Matjaž, Ribeiro Haroldo V.:
  MACHINE LEARNING PARTNERS IN CRIMINAL NETWORKS
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  Recent research has shown that criminal networks have complex organizational structures, but whether this can be used to predict static and dynamic p
 • Machine learning partners in criminal networks
  Lopes Diego D., Cunha Bruno R. da, Martins Alvaro F., Gonçalves Sebastián, Lenzi Ervin K., Hanley Quentin S., Perc Matjaž, Ribeiro Haroldo V.:
  MACHINE LEARNING PARTNERS IN CRIMINAL NETWORKS
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  Recent research has shown that criminal networks have complex organizational structures, but whether this can be used to predict static and dynamic p
 • Interlayer and intralayer synchronization in multiplex fractional-order neuronal networks
  Yan Bo, Parastesh Fatemeh, He Shaobo, Rajagopal Karthikeyan, Jafari Sajad, Perc Matjaž:
  INTERLAYER AND INTRALAYER SYNCHRONIZATION IN MULTIPLEX FRACTIONAL-ORDER NEURONAL NETWORKS
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  Fractional-order models describing neuronal dynamics often exhibit better compatibility with diverse neuronal firing patterns that can be observed experimentally
 • Razvoj in vodenje športnih kadrov v profesionalnih ekipah
  Lotrič Tim:
  RAZVOJ IN VODENJE ŠPORTNIH KADROV V PROFESIONALNIH EKIPAH
  Fakulteta za organizacijske vede

  V dinamičnem svetu profesionalnega športa je ključno razumeti kompleksnost razvoja in vodenja športnih kadrov za doseganje vrhunskih rezultatov. Znotraj tega konteksta se osredotočamo na identifikacijo in razvoj športnih talentov ter pomembnost psiholoških vidikov, vključno z
 • 37th Bled eConference - Resilience Through Digital Innovation: Enabling the Twin Transition
  37TH BLED ECONFERENCE - RESILIENCE THROUGH DIGITAL INNOVATION: ENABLING THE TWIN TRANSITION
  Fakulteta za organizacijske vede

  The Bled eConference, organised by the University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, has been shaping electronic interactions since 1988. The theme of the 37th conference is "Resilience through digital innovation: enabling the twin transitio
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Changes in the balance between ascorbic and dehydroascorbic acid during freezing and thawing in strawberry fruit
  Šimkova Kristyna, Jakopič Jerneja:
  CHANGES IN THE BALANCE BETWEEN ASCORBIC AND DEHYDROASCORBIC ACID DURING FREEZING AND THAWING IN STRAWBERRY FRUIT
  Biotehniška fakulteta

  Vitamin C consists of both ascorbic and dehydroascorbic acid, as both of these acids exhibit biological activity. However, most studies focus only on ascorbic acid content during freezing and thawing. This st
 • Quantification and distribution of primary and secondary metabolites in the inner and outer part of strawberry fruit
  Šimkova Kristyna, Veberič Robert, Hudina Metka, Cvelbar Weber Nika, Smrke Tina, Grohar Mariana Cecilia, Ivančič Tea, Pelacci Massimiliano, Medič Aljaž, Jakopič Jerneja:
  QUANTIFICATION AND DISTRIBUTION OF PRIMARY AND SECONDARY METABOLITES IN THE INNER AND OUTER PART OF STRAWBERRY FRUIT
  Biotehniška fakulteta

  The distribution of primary and secondary metabolites within the fruit
 • Planning ports in proximity
  Valinger Sluga Martin, Ažman Momirski Lučka:
  PLANNING PORTS IN PROXIMITY
  Fakulteta za arhitekturo

  This study examines the port planning dynamics of the neighbouring ports of Koper (Slovenia) and Trieste (Italy) since the Second World War. Through an analysis of port-related planning documents, it offers insights into how geographical proximity, divergent geopolitical circumst
 • Exploring attitudes towards extending lifecycle of wood products by cascading
  Kitek Kuzman Manja, Glavonjić Branko, Pirc Barčić Andreja, Obućina Murčo, Haviarova Eva, Grošelj Petra:
  EXPLORING ATTITUDES TOWARDS EXTENDING LIFECYCLE OF WOOD PRODUCTS BY CASCADING
  Biotehniška fakulteta

  This study explores attitudes toward sustainable-timber resource management and climate-change mitigation by extending the life cycles of wood products and their cascading in
 • Sklepanje v naravnem jeziku s pomočjo zdravorazumske baze
  Gospodarič Jakob:
  SKLEPANJE V NARAVNEM JEZIKU S POMOČJO ZDRAVORAZUMSKE BAZE
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  V tej diplomski nalogi bomo raziskovali izboljšanje zmožnosti zdravorazumskega sklepanja jezikovnih modelov ChatGPT in SloBERTa z integracijo zdravorazumskega znanja iz baze SloATOMIC. Na začetku bomo predstavili problemsko domeno in opisali področje. Nato b
 • Addressing gender in early childhood education and care in Slovenia
  Lukan Mojca, Hočevar Andreja, Kovač Šebart Mojca:
  ADDRESSING GENDER IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE IN SLOVENIA
  Filozofska fakulteta

  We present how gender treatment is envisaged in the formal framework that defines early childhood education and care (ECEC) in Slovenia, with special emphasis on the curricular document, which frames the system and concept of ECEC in Slove
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (116643)
 2. Magistrsko delo (47061)
 3. Izvirni znanstveni članek (40452)
 4. Video in druga učna gradiva (22451)
 5. Ni določena (11530)
 6. Strokovni članek (5482)
 7. Doktorska disertacija (5443)
 8. Pregledni znanstveni članek (3778)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3757)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3275)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2545)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (2280)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1797)
 14. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1611)
 15. Drugi članki ali sestavki (1479)
 16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1277)
 17. Elaborat, predštudija, študija (1065)
 18. Kratki znanstveni prispevek (854)
 19. Poljudni članek (770)
 20. Predgovor, spremna beseda (764)
 21. Specialistično delo (723)
 22. Znanstvena monografija (710)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (705)
 24. Radijski ali TV dogodek (419)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (404)
 26. Strokovna monografija (384)
 27. Intervju (381)
 28. Prispevek na konferenci brez natisa (354)
 29. Druga izvedena dela (343)
 30. Polemika, diskusijski prispevek (335)
 31. Raziskovalni podatki (332)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (314)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (261)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (241)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (233)
 36. Predavanje na tuji univerzi (229)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (211)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (175)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (152)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (132)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (123)
 42. Razstava (122)
 43. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (117)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (104)
 45. Programska oprema (68)
 46. Umetniško delo (61)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (49)
 48. Katalog razstave (46)
 49. Umetniški sestavek (42)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 51. Umetniška poustvaritev (24)
 52. Patent (23)
 53. (21)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (19)
 55. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (18)
 56. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (12)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Druga dela (6)
 59. Bibliografija (5)
 60. Patentna prijava (5)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse