261.358 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Analiza oskrbovalnih mrež hotelov
  Kralj Bogataj Maj:
  ANALIZA OSKRBOVALNIH MREŽ HOTELOV
  Fakulteta za organizacijske vede

  Oskrbovalne mreže hotelov so kompleksen proces, za katerega je ključno, da je narejena podrobna analiza. V zaključnem delu je analizirana oskrbovalna veriga hotelov in poudarjeni ključni dejavniki, ki pri tem sodelujejo. V naši raziskavi je sodelovalo 19 hotelov, ki so razdeljeni glede na šte
 • Digitalizacija proizvodnega procesa
  Čadež Gorazd:
  DIGITALIZACIJA PROIZVODNEGA PROCESA
  Fakulteta za organizacijske vede

  V diplomskem delu je predstavljena rešitev za digitalno zbiranje podatkov iz proizvodnega procesa. Podatki so se pred implementacijo te rešitve zbirali na staromoden način, torej s pisanjem na list papirja. Opisan je celoten razvoj programske opreme. Začetek temelji na kreiranju uporabniškega
 • Problem zaposlovanja žensk v obdobju nosečnosti in materinstva
  Hajdinjak Eva:
  PROBLEM ZAPOSLOVANJA ŽENSK V OBDOBJU NOSEČNOSTI IN MATERINSTVA
  Fakulteta za organizacijske vede

  Diplomsko delo obravnava problematiko zaposlovanja žensk v času nosečnosti in materinstva. V teoretičnem delu smo obravnavali vlogo ženske skozi zgodovino in na trgu dela danes, raziskali smo, kako nosečnost in fizične spremembe privedejo do zdravstvenih težav, ki lah
 • Metode za obravnavanje večjih okvar strojne opreme v podjetju arcont d.d.
  Kocbek Blaž:
  METODE ZA OBRAVNAVANJE VEČJIH OKVAR STROJNE OPREME V PODJETJU ARCONT D.D.
  Fakulteta za strojništvo

  V podjetju Arcont d. d. prevladuje kurativno vzdrževanje, ki ga želijo bistveno pospešiti in razširiti z nekaterimi preventivnimi dejavnostmi. Z analizo nekaterih tipičnih okvar smo kot pilotski primer izločili upogibni stroj LVD 320/40. Za obravnavo odpovedi in okva
 • Upravljanje in obvladovanje gibanja zdravstvenih delavcev med pandemijo
  Levinger Matic:
  UPRAVLJANJE IN OBVLADOVANJE GIBANJA ZDRAVSTVENIH DELAVCEV MED PANDEMIJO
  Fakulteta za organizacijske vede

  V magistrskem delu smo preučevali problematiko upravljanja in obvladovanja gibanja zdravstvenih delavcev med pandemijo nalezljive bolezni. Ukrepa omejitve gibanja, ki ju v Sloveniji predpisuje zakonodaja, sta izolacija in karantena. V teoretičnem delu naloge
 • Promocija zdravja na delu v času epidemije virusa sars-cov-2 v podjetju sumida slovenija d.o.o.
  Jeras Petra:
  PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELU V ČASU EPIDEMIJE VIRUSA SARS-COV-2 V PODJETJU SUMIDA SLOVENIJA D.O.O.
  Fakulteta za organizacijske vede

  Zagotavljanje promocije zdravja na delovnih mestih je ena od pomembnejših nalog, ki jih uvrščamo na področje varnosti in zdravja pri delu. Med epidemijo virusa SARS-COV-2, ki povzroča zelo nalezljivo bolezen covid-19, je bilo veliko orga
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (111052)
 2. Magistrsko delo (40774)
 3. Izvirni znanstveni članek (36374)
 4. Video in druga učna gradiva (22390)
 5. Ni določena (11247)
 6. Strokovni članek (5158)
 7. Doktorska disertacija (5140)
 8. Pregledni znanstveni članek (3328)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3226)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3017)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2502)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1858)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1590)
 14. Drugi članki ali sestavki (1442)
 15. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1054)
 16. Elaborat, predštudija, študija (977)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (929)
 18. Kratki znanstveni prispevek (755)
 19. Specialistično delo (723)
 20. Poljudni članek (713)
 21. Predgovor, spremna beseda (632)
 22. Druge monografije in druga zaključena dela (626)
 23. Znanstvena monografija (601)
 24. Radijski ali TV dogodek (412)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (384)
 26. Intervju (377)
 27. Strokovna monografija (345)
 28. Polemika, diskusijski prispevek (327)
 29. Raziskovalni podatki (315)
 30. Druga izvedena dela (307)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (300)
 32. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (243)
 33. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (242)
 34. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (206)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (205)
 36. Predavanje na tuji univerzi (195)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (182)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (158)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (149)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (114)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (110)
 42. Razstava (99)
 43. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (98)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (98)
 45. Programska oprema (66)
 46. Umetniško delo (55)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 48. Umetniški sestavek (30)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 50. Katalog razstave (25)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Umetniška poustvaritev (20)
 53. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (19)
 54. Patent (18)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. (13)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Patentna prijava (5)
 59. Druga dela (5)
 60. Bibliografija (5)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse