265.854 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Seznanitev predšolskih otrok s poklici, povezanimi z glasbo
  Repenšek Katarina:
  SEZNANITEV PREDŠOLSKIH OTROK S POKLICI, POVEZANIMI Z GLASBO
  Pedagoška fakulteta

  Namen diplomskega dela je predšolske otroke seznaniti z glasbenimi poklici operni pevec, inštrumentalist, dirigent in skladatelj. V vrtcu smo izvedli in posneli načrtovane dejavnosti, nato pa na osnovi posnetka opravili analizo glede na načrtovane cilje, vsebino in metode dela te
 • Dejavniki razvoja glasbenega talenta na področju narodnozabavne glasbe
  Bek Davorin:
  DEJAVNIKI RAZVOJA GLASBENEGA TALENTA NA PODROČJU NARODNOZABAVNE GLASBE
  Pedagoška fakulteta

  Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. Teoretični del obravnava teoretično podlago s področja nadarjenosti, ki je lahko specifična ali pa splošna, ter razvojne modele nadarjenosti, razvite v okviru raziskovanja talenta in nadarjenosti. Med njimi izstop
 • Sodobna tehnologija pri prilagajanju likovne umetnosti slepim in slabovidnim osebam v muzejih in galerijah
  Matko Lea:
  SODOBNA TEHNOLOGIJA PRI PRILAGAJANJU LIKOVNE UMETNOSTI SLEPIM IN SLABOVIDNIM OSEBAM V MUZEJIH IN GALERIJAH
  Pedagoška fakulteta

  Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Najprej smo v nalogi opredelili področje slepih in slabovidnih. Ob spoznavanju sveta slepih in slabovidnih smo največji del besedila posvetili spoznavanju različnih načinov
 • Odzivi vzgojiteljev na stiske otrok v vrtcu
  Smolar Špela:
  ODZIVI VZGOJITELJEV NA STISKE OTROK V VRTCU
  Pedagoška fakulteta

  Od čustev je odvisno človekovo preživetje. Otroci vsakodnevno doživljajo zelo raznolika čustva in tudi stiske so del njihovega vsakdanjega življenja. Otroku je potrebno pomagati razumeti, kaj doživlja, se pogovoriti o občutkih ter poudarjati, da smo tukaj zanje. Namen magistrskega dela je bil raziska
 • Delo s pevskim zborom predšolskih otrok
  Studen Ana:
  DELO S PEVSKIM ZBOROM PREDŠOLSKIH OTROK
  Pedagoška fakulteta

  V diplomskem delu smo obravnavali glasbeni razvoj predšolskih otrok, pri čemer smo se osredotočili na vodenje pevskega zbora v vrtcu in spremljali zanimanje otrok za sodelovanje v njem. V teoretičnem delu smo podrobneje opisali glasbeni razvoj otrok, potek in pomen glasbenih dejavnosti v vrtcu ter vlogo pe
 • Medkulturni glasbeni pouk kot sredstvo za izboljšanje razredne klime v večkulturnem razredu – študija primera
  Roškar Nuša:
  MEDKULTURNI GLASBENI POUK KOT SREDSTVO ZA IZBOLJŠANJE RAZREDNE KLIME V VEČKULTURNEM RAZREDU – ŠTUDIJA PRIMERA
  Pedagoška fakulteta

  V slovenske šole se vsako leto vpisujejo učenci priseljenci. Kljub precejšnji formalni podlagi, ki opredeljuje njihovo šolanje, večkulturni razredi še vedno predstavljajo velik izziv vsem vključenim v slovenski vzgojno-izobraževalni sis
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Topic analysis of Slovenian news and social media
  HLADNIK JUŠ:
  TOPIC ANALYSIS OF SLOVENIAN NEWS AND SOCIAL MEDIA
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Topic modeling is an unsupervised machine learning technique that aims to discover hidden semantic structures within large collections of text documents, thus facilitating the exploration and understanding of vast textual data. We conduct a comprehensive comparison of four
 • A comparison of click-through rate prediction models in real-time-bidding
  Alič Anže:
  A COMPARISON OF CLICK-THROUGH RATE PREDICTION MODELS IN REAL-TIME-BIDDING
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Accurately predicting user clicks is crucial for the success of online advertising in the real-time bidding industry. In this thesis, our goal is to conduct a thorough comparison and evaluation of click-through rate prediction models commonly used in p
 • Napovedovanje hitrostnih profilov za dvofazni sistem v mikrokanalu za segmentiran tok z uporabo metode končnih elementov
  Vuzem Marko:
  NAPOVEDOVANJE HITROSTNIH PROFILOV ZA DVOFAZNI SISTEM V MIKROKANALU ZA SEGMENTIRAN TOK Z UPORABO METODE KONČNIH ELEMENTOV
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  V uvodnem delu magistrskega dela predstavljamo segmentirani tok na področju mikrofluidike, ki ponuja številne prednosti pred drugimi tokovnimi režimi, predvsem zaradi visokega koeficienta masnega tran
 • A robust multi-residue method for the monitoring of 25 endocrine disruptors at ultra-trace levels in surface waters by SPE-LC-MS/MS
  Grobin Andrej, Roškar Robert, Trontelj Jurij:
  A ROBUST MULTI-RESIDUE METHOD FOR THE MONITORING OF 25 ENDOCRINE DISRUPTORS AT ULTRA-TRACE LEVELS IN SURFACE WATERS BY SPE-LC-MS/MS
  Fakulteta za farmacijo

  Estrogenic endocrine disruptors are one of the biggest ecotoxicological threats in water that pose a significant ecological burden and health-risk for humans due to their high b
 • Prostor med krajem in nekrajem; Intermedijska interpretacija gradbišča
  Požlep Lana:
  PROSTOR MED KRAJEM IN NEKRAJEM; INTERMEDIJSKA INTERPRETACIJA GRADBIŠČA
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  V diplomski nalogi sem raziskovala in razčlenjevala prostor gradbišča. Ukvarjala sem se z neantropološkim delom prostora, ki znotraj sebe ne opredeljuje človeka in njegovih odnosov (nekraj), hkrati pa sem razčlenjevala prav ta antropološki del prosto
 • Cenovno predatorstvo – določanje obstoja in racionalnost strategije
  Cerjak Žana:
  CENOVNO PREDATORSTVO – DOLOČANJE OBSTOJA IN RACIONALNOST STRATEGIJE
  Pravna fakulteta

  Magistrsko diplomsko delo obravnava vsebino in razvoj instituta cenovnega predatorstva kot kršitve konkurenčnega prava v pravnem sistemu Evropske unije in Združenih držav Amerike. Gre za primer prepovedi zlorabe prevladujočega položaja oziroma prepovedi monopolizacije, saj lahko
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (112382)
 2. Magistrsko delo (42425)
 3. Izvirni znanstveni članek (37139)
 4. Video in druga učna gradiva (22411)
 5. Ni določena (11291)
 6. Strokovni članek (5182)
 7. Doktorska disertacija (5059)
 8. Pregledni znanstveni članek (3396)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3240)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3140)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2519)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1869)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1625)
 14. Drugi članki ali sestavki (1451)
 15. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1082)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1009)
 17. Elaborat, predštudija, študija (1001)
 18. Kratki znanstveni prispevek (776)
 19. Poljudni članek (747)
 20. Specialistično delo (723)
 21. Predgovor, spremna beseda (663)
 22. Znanstvena monografija (653)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (650)
 24. Radijski ali TV dogodek (413)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (384)
 26. Intervju (383)
 27. Strokovna monografija (348)
 28. Polemika, diskusijski prispevek (332)
 29. Raziskovalni podatki (320)
 30. Druga izvedena dela (316)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (307)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (259)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (253)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (230)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (206)
 36. Predavanje na tuji univerzi (203)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (189)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (165)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (149)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (117)
 41. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (113)
 42. Razstava (112)
 43. Radijska ali televizijska oddaja (111)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (99)
 45. Programska oprema (67)
 46. Umetniško delo (55)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 48. Umetniški sestavek (40)
 49. Katalog razstave (37)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 51. Umetniška poustvaritev (21)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 53. Patent (19)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (19)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (16)
 56. (14)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Druga dela (6)
 59. Patentna prijava (5)
 60. Bibliografija (5)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse