237.312 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Stabilnost lizocima pri ekstremnih pogojih
  Dolinšek Lucija:
  STABILNOST LIZOCIMA PRI EKSTREMNIH POGOJIH
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  V diplomskem delu smo preučevali vpliv SC CO2 na aktivnost prostega in imobiliziranega encima lizocim ob spreminjanju različnih parametrov, kot so tlak, temperatura in čas izpostavitve. Za primerjavo smo proučili tudi vpliv temperature in časa izpostavitve na stabilnost obeh
 • Pogledi na slovenščino kot neprvi jezik v zgodnjem izobraževanju
  POGLEDI NA SLOVENŠČINO KOT NEPRVI JEZIK V ZGODNJEM IZOBRAŽEVANJU
  Pedagoška fakulteta

  Znanstvena monografija o poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika (DTJ) za otroke priseljence, ki so zaradi svojih jezikovnih in kulturoloških posebnosti v neugodnem položaju v primerjavi z vrstniki, je zasnovana transdisciplinarno in prinaša razprave s področja humanistike, družboslovja
 • Pogledi na slovenščino kot neprvi jezik v zgodnjem izobraževanju
  POGLEDI NA SLOVENŠČINO KOT NEPRVI JEZIK V ZGODNJEM IZOBRAŽEVANJU
  Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

  Znanstvena monografija o poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika (DTJ) za otroke priseljence, ki so zaradi svojih jezikovnih in kulturoloških posebnosti v neugodnem položaju v primerjavi z vrstniki, je zasnovana transdisciplinarno in prinaša razprave s področja hum
 • Vpliv različnih rokov setve in razpleveljanja na rast in razvoj ter pridelek sončnic (Helianthus annuus L.)
  Zemljak Petra:
  VPLIV RAZLIČNIH ROKOV SETVE IN RAZPLEVELJANJA NA RAST IN RAZVOJ TER PRIDELEK SONČNIC (HELIANTHUS ANNUUS L.)
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  V poljskem mikroposkusu (2008, Mihovci pri Veliki Nedelji) so bili s hibridom sončnice 'PR64A63' (Helianthus annuus L.) proučevani vplivi različnih rokov setve in stopnje zapleveljenosti na rast, razvoj in pride
 • Neločljivost štirih svoboščin notranjega trga kot načelo prava EU
  Kotnik Maja:
  NELOČLJIVOST ŠTIRIH SVOBOŠČIN NOTRANJEGA TRGA KOT NAČELO PRAVA EU
  Pravna fakulteta

  Magistrska naloga obravnava neločljivost notranjega trga, ki je kot temeljni cilj in ključni element EU vzpostavljen na podlagi dolgoletnih prizadevanj po povezovanju nacionalnih trgov. Gre tako za ekonomski projekt s ciljem učinkovitega razvoja in rasti gospodarstva v želji do
 • Immunity of Heads of State and High-Ranking State Officials for International Crimes
  Muratović Admir:
  IMMUNITY OF HEADS OF STATE AND HIGH-RANKING STATE OFFICIALS FOR INTERNATIONAL CRIMES
  Pravna fakulteta

  The present thesis is devoted to the immunity of Heads of State and high-ranking State officials, generally meaning the Heads of Government, and the Foreign Ministers, before the national and international courts, for international crimes as codified in the Ro
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Viral protein Nef is detected in plasma of half of HIV-infected adults with undetectable plasma HIV RNA
  Ferdin Jana, Goričar Katja, Dolžan Vita, Plemenitaš Ana, Martin Jeffrey, Peterlin Matija Boris, Deeks Steven G, Lenassi Metka:
  VIRAL PROTEIN NEF IS DETECTED IN PLASMA OF HALF OF HIV-INFECTED ADULTS WITH UNDETECTABLE PLASMA HIV RNA
  Medicinska fakulteta

  Objective To address the role of translationally active HIV reservoir in chronic inflammation and non-AIDS related disorders,
 • Intrahost norovirus evolution in chronic infection over 5 years of shedding in a kidney transplant recipient
  Steyer Andrej, Konte Tilen, Sagadin Martin, Kolenc Marko, Škoberne Andrej, Germ Julija, Dovč Tadeja, Arnol Miha, Poljšak-Prijatelj Mateja:
  INTRAHOST NOROVIRUS EVOLUTION IN CHRONIC INFECTION OVER 5 YEARS OF SHEDDING IN A KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENT
  Medicinska fakulteta

  Noroviruses are the leading cause of acute gastroenteritis, and they can affect humans of all age groups. In
 • Relationship between circulating vascular endothelial growth factor and its soluble receptor in patients with hemorrhagic fever with renal syndrome
  Pal Emil, Korva Miša, Resman Rus Katarina, Kejžar Nataša, Bogovič Petra, Strle Franc, Avšič-Županc Tatjana:
  RELATIONSHIP BETWEEN CIRCULATING VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR AND ITS SOLUBLE RECEPTOR IN PATIENTS WITH HEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL SYNDROME
  Medicinska fakulteta

  Hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) is characterized by endothelial dysfunction with capilla
 • LiverSex computational model
  Cvitanović Tomaš Tanja, Urlep Žiga, Moškon Miha, Mraz Miha, Rozman Damjana:
  LIVERSEX COMPUTATIONAL MODEL
  Medicinska fakulteta

  The liver is to date the best example of a sexually dimorphic non-reproductive organ. Over 1000 genes are differentially expressed between sexes indicating that female and male livers are two metabolically distinct organs. The spectrum of liver disease
 • LiverSex computational model
  Cvitanović Tomaš Tanja, Urlep Žiga, Moškon Miha, Mraz Miha, Rozman Damjana:
  LIVERSEX COMPUTATIONAL MODEL
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  The liver is to date the best example of a sexually dimorphic non-reproductive organ. Over 1000 genes are differentially expressed between sexes indicating that female and male livers are two metabolically distinct organs. The spect
 • Matrične potence
  Ostrež Aljaž:
  MATRIČNE POTENCE
  Fakulteta za matematiko in fiziko

  V delu diplomskega seminarja obravnavamo matrične potence in zaporedja matričnih potenc. Sprva navedemo motivacijska zgleda in naredimo pregled pojmov iz linearne algebre, potrebnih za razumevanje besedila. Nato pogledamo matrične polinome in funkcije ter navedemo nekaj osnovnih pojmov iz spektralne teorije. V o
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (101246)
 2. Magistrsko delo (33858)
 3. Izvirni znanstveni članek (32660)
 4. Video in druga učna gradiva (22308)
 5. Ni določena (11292)
 6. Strokovni članek (4887)
 7. Doktorska disertacija (4495)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3124)
 9. Pregledni znanstveni članek (2955)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2760)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2401)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1761)
 13. Drugi članki ali sestavki (1415)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1361)
 15. Elaborat, predštudija, študija (909)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (739)
 17. Specialistično delo (723)
 18. Kratki znanstveni prispevek (669)
 19. Poljudni članek (646)
 20. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (615)
 21. Predgovor, spremna beseda (556)
 22. Raziskovalni podatki (538)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (536)
 24. Znanstvena monografija (486)
 25. Radijski ali TV dogodek (385)
 26. Intervju (353)
 27. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (327)
 28. Strokovna monografija (300)
 29. Polemika, diskusijski prispevek (289)
 30. Druga izvedena dela (260)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (235)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (222)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (194)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (184)
 36. Predavanje na tuji univerzi (156)
 37. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (150)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (150)
 39. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (145)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (104)
 41. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (90)
 42. Radijska ali televizijska oddaja (86)
 43. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (81)
 44. Razstava (79)
 45. Programska oprema (66)
 46. Bibliografija, kazalo ipd. (51)
 47. Umetniško delo (43)
 48. Umetniški sestavek (27)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 50. Katalog razstave (21)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Patent (18)
 53. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (18)
 54. Umetniška poustvaritev (16)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Bibliografija (5)
 58. Patentna prijava (5)
 59. Druga dela (2)
 60. Nova sorta (1)
 61. (1)
Prikaži vse