259.158 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Stanovanjske razmere med mladimi v Sloveniji
  Sever Samantha:
  STANOVANJSKE RAZMERE MED MLADIMI V SLOVENIJI
  Filozofska fakulteta

  Eno izmed ključnih točk osamosvajanja mladih predstavlja prvo stanovanje oz. samostojno bivanje. V zadnjih nekaj letih so se stanovanjske razmere mladih spremenile in mladi te razmere opredeljujejo kot problem, ki je zanje pomemben iz osebnega vidika. Iz tega razloga nas zanima, kako dojemajo sta
 • Ocenjevanje investicijskih projektov: metode in njihova uporaba v podjetju palfinger d.o.o.
  Kolarič Karmen:
  OCENJEVANJE INVESTICIJSKIH PROJEKTOV: METODE IN NJIHOVA UPORABA V PODJETJU PALFINGER D.O.O.
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Magistrska naloga je razdeljena na štiri večja poglavja. Po uvodu, kjer smo predstavili cilje, namen, hipoteze, predpostavke in omejitve, smo opisali značilnosti in klasifikacijo investicijskih projektov. Opisali smo tudi načrtovanje investic
 • Izzivi in posebnosti poučevanja romskih učencev na Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan z vidika pedagoških delavcev
  Krošelj Maja:
  IZZIVI IN POSEBNOSTI POUČEVANJA ROMSKIH UČENCEV NA OSNOVNI ŠOLI FRANA METELKA ŠKOCJAN Z VIDIKA PEDAGOŠKIH DELAVCEV
  Filozofska fakulteta

  Namen magistrskega dela je raziskati, s kakšnimi izzivi in posebnostmi se pedagoški delavci vsakodnevno srečujejo pri poučevanju romskih učencev. V teoretičnem delu magistrskega dela najprej obravnavamo Rome kot etnično skupino,
 • Slovenski jedilni listi v nemških prevodih na primeru mariborskih in štajerskih gostiln ter restavracij
  Zimič Barbara:
  SLOVENSKI JEDILNI LISTI V NEMŠKIH PREVODIH NA PRIMERU MARIBORSKIH IN ŠTAJERSKIH GOSTILN TER RESTAVRACIJ
  Filozofska fakulteta

  Ustrezni prevodi vinsko-kulinaričnih doživetij so del promocije Maribora kot mesta z najstarejšo vinsko trto, ki jo omenjajo tudi v Guinnessovi knjigi rekordov. Prevod jedilnega lista je bistveno več od prevoda seznama jedi. Gre za vizitko
 • VPLIV TISKANJA NANOMATERIALOV NA TOPLOTNO-OGNJEVARNE IN TERMOFIZIOLOŠKE LASTNOSTI TKANINE
  Kolar Tjaša:
  VPLIV TISKANJA NANOMATERIALOV NA TOPLOTNO-OGNJEVARNE IN TERMOFIZIOLOŠKE LASTNOSTI TKANINE
  Fakulteta za strojništvo

  Namen doktorske disertacije je bil preučiti učinek uporabe ekonomsko in ekološko sprejemljivejših nanodelcev Al-hidroksida (v primerjavi s SWCNT) kot zaviralcev gorenja in načina njihovega nanosa (v kombinaciji s hidrofilno PCNF ali hidrofobno AP) na
 • Prodaja oblačil preko spleta v času epidemije covida
  Pulko Tjaša:
  PRODAJA OBLAČIL PREKO SPLETA V ČASU EPIDEMIJE COVIDA
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  V diplomskem projektu bomo opredelili na splošno, kaj prodaja sploh je, kaj je namen in temeljni cilj vsake prodaje. Našteli bomo tudi, kakšne vrste prodaje poznamo in kako se je prodaja sploh začela. Predvsem se bomo usmerili na spletno prodajo, ki je v času covida-19 zacvetela. Na
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Navidezni stroj s sledenjem pretoku informacij z označevanjem
  Habjan Lovro:
  NAVIDEZNI STROJ S SLEDENJEM PRETOKU INFORMACIJ Z OZNAČEVANJEM
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Računalniška varnost je zahtevno področje, med katerega spada zagotavljanje lastnosti podatkov, kot sta zaupnost in celovitost. Na njih vpliva pretok informacij znotraj računalniškega sistema. V okviru magistrske naloge smo predelali obstoječ navidezni stroj za
 • Bonton žensk v 19. stoletju
  Cej Karmen:
  BONTON ŽENSK V 19. STOLETJU
  Filozofska fakulteta
 • Geochemical evidence of illuvial processes in clay-rich soils on limestones in a humid temperate climate
  Turniški Rok, Zupančič Nina, Grčman Helena:
  GEOCHEMICAL EVIDENCE OF ILLUVIAL PROCESSES IN CLAY-RICH SOILS ON LIMESTONES IN A HUMID TEMPERATE CLIMATE
  Biotehniška fakulteta

  In environments with high precipitation, eluvial–illuvial processes play a key role in pedogenesis. Vertical translocation of clay leads to the formation of an argic horizon. Such soils are of global importa
 • Plastika ni fantastična: Primer okoljevarstvenega aktivizma v umetnosti / Plastika ni fantastična: Primer okoljevarstvenega aktivizma v umetnosti
  Bassin Ana:
  PLASTIKA NI FANTASTIČNA: PRIMER OKOLJEVARSTVENEGA AKTIVIZMA V UMETNOSTI / PLASTIKA NI FANTASTIČNA: PRIMER OKOLJEVARSTVENEGA AKTIVIZMA V UMETNOSTI
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  Magistrsko delo obravnava problematiko onesnaženja narave ter vlogo človeka v tem degradiranem okolju. V teoretičnem delu sem vzpostavila povezavo med trenutnim družbenogospo
 • Prikaz osebnostnih stanj in motenj v produkciji filma
  Martinšek Emily:
  PRIKAZ OSEBNOSTNIH STANJ IN MOTENJ V PRODUKCIJI FILMA
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  V tem delu bom predstavila reprezentacije in napačne interpretacije duševnih motenj v sodobnih medijih, kot so filmska produkcija in TV-serije. Posebej se bom poglobila v nekatere od najbolj priljubljenih filmov in televizijskih oddaj, podelila svoje lastne misl
 • Racionalno načrtovanje in priprava dimernih variant človeškega katepsina B
  Putar Erik:
  RACIONALNO NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA DIMERNIH VARIANT ČLOVEŠKEGA KATEPSINA B
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Namen proteinskega inženiringa je priprava mutantnih proteinov, ki so v primerjavi z izvirnikom izboljšani ali kakorkoli modificirani v skladu z našimi potrebami. V okviru diplomske naloge smo z racionalnim pristopom proteinskega inženiringa ž
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (110284)
 2. Magistrsko delo (40157)
 3. Izvirni znanstveni članek (36084)
 4. Video in druga učna gradiva (22384)
 5. Ni določena (11240)
 6. Strokovni članek (5111)
 7. Doktorska disertacija (5020)
 8. Pregledni znanstveni članek (3304)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3206)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2940)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2491)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1808)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1573)
 14. Drugi članki ali sestavki (1441)
 15. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1052)
 16. Elaborat, predštudija, študija (969)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (921)
 18. Kratki znanstveni prispevek (737)
 19. Specialistično delo (723)
 20. Poljudni članek (695)
 21. Druge monografije in druga zaključena dela (623)
 22. Predgovor, spremna beseda (609)
 23. Znanstvena monografija (591)
 24. Radijski ali TV dogodek (412)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (385)
 26. Intervju (373)
 27. Strokovna monografija (344)
 28. Polemika, diskusijski prispevek (326)
 29. Raziskovalni podatki (315)
 30. Druga izvedena dela (302)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (295)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (241)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (240)
 34. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (203)
 35. Predavanje na tuji univerzi (192)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (191)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (180)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (162)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (150)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (112)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (109)
 42. Razstava (97)
 43. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (97)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (94)
 45. Programska oprema (66)
 46. Umetniško delo (55)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 48. Umetniški sestavek (29)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 50. Katalog razstave (25)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (20)
 53. Umetniška poustvaritev (19)
 54. Patent (18)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Druga dela (5)
 58. Bibliografija (5)
 59. Patentna prijava (5)
 60. (4)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse