235.101 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Lutkovna zaposlitev v kombiniranem oddelku
  Barat Mateja:
  LUTKOVNA ZAPOSLITEV V KOMBINIRANEM ODDELKU
  Pedagoška fakulteta

  V diplomskem delu z naslovom Lutkovna zaposlitev v kombiniranem oddelku smo zajeli teoretičen in praktičen del, vezan na projektno delo. V teoretičnem delu smo predstavili lutke, lutkovno umetnost in z njo povezane lutkovne tehnike, primerne za delo z otroki, metode dela v vrtcu, vezane na lutko, te
 • Vloga spremljevalca otroka v vrtcu
  Barle Eva:
  VLOGA SPREMLJEVALCA OTROKA V VRTCU
  Pedagoška fakulteta

  Namen zaključnega dela z naslovom Vloga spremljevalca otroka v vrtcu je opredeliti vlogo spremljevalcev otrok v vrtcu in raziskati usposobljenost le-teh za izvajanje določenih nalog, s katerimi se srečujejo pri vsakodnevnem delu. V teoretičnem delu smo na začetku postavili zakonodajni okvir, ki opredeljuje sprem
 • Eksperimentalna raziskovalna škatla za predšolske otroke: Peščeni filter
  Kopič Nina:
  EKSPERIMENTALNA RAZISKOVALNA ŠKATLA ZA PREDŠOLSKE OTROKE: PEŠČENI FILTER
  Pedagoška fakulteta

  Ozaveščenost in občutljivost otrok za skrb ter varovanje okolja, lahko dosegamo že v predšolskem obdobju. Nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, naravo opredeljuje kot eno izmed posebnih področji dejavnosti v vrtcu. Vzgojitelji otrokom omogočamo pridobivanje izkušenj z odk
 • Analiza samoučinkovitosti študentov predšolske vzgoje na gibalnem področju
  Gselman Gabrijela:
  ANALIZA SAMOUČINKOVITOSTI ŠTUDENTOV PREDŠOLSKE VZGOJE NA GIBALNEM PODROČJU
  Pedagoška fakulteta

  Namen diplomskega dela je raziskati samoučinkovitost študentov na gibalnem področju. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo se osredotočili na dve temi; in sicer gibalno področje v vrtcu ter samoučinkovitost. Izpos
 • Stališča učiteljev razrednega pouka do uporabe e-gradiv pri predmetu spoznavanje okolja
  Šuligoj Saša:
  STALIŠČA UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA DO UPORABE E-GRADIV PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA
  Pedagoška fakulteta

  Namen magistrske naloge je bil raziskati stališča učiteljev razrednega pouka do uporabe e-gradiv pri predmetu spoznavanje okolja. V teoretičnem delu so predstavljeni predmet spoznavanje okolja, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), njena vloga, uč
 • Pot do samostojne države Slovenije v luči izbranih slovenskih in srbskih časnikov
  Krog Borut:
  POT DO SAMOSTOJNE DRŽAVE SLOVENIJE V LUČI IZBRANIH SLOVENSKIH IN SRBSKIH ČASNIKOV
  Filozofska fakulteta

  Slovenija je med drugo svetovno vojno kot članica Kraljevine Jugoslavije pristopila k trojnemu paktu, kar je kljub temu ni obranilo napada s strani Nemčije. Aprila 1941 je bilo slovensko ozemlje okupirano, okupatorji pa so si ga razdelili na tri dele. Italiji je p
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Bayes4psy - an open source R package for Bayesian statistics in psychology
  Demšar Jure, Repovš Grega, Štrumbelj Erik:
  BAYES4PSY - AN OPEN SOURCE R PACKAGE FOR BAYESIAN STATISTICS IN PSYCHOLOGY
  Filozofska fakulteta

  Research in psychology generates complex data and often requires unique statistical analyses. These tasks are often very specific, so appropriate statistical models and methods cannot be found in accessible Bayesian tools. As a result, the
 • Bayes4psy - an open source R package for Bayesian statistics in psychology
  Demšar Jure, Repovš Grega, Štrumbelj Erik:
  BAYES4PSY - AN OPEN SOURCE R PACKAGE FOR BAYESIAN STATISTICS IN PSYCHOLOGY
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Research in psychology generates complex data and often requires unique statistical analyses. These tasks are often very specific, so appropriate statistical models and methods cannot be found in accessible Bayesian too
 • Ni-containing CeO [sub] 2 rods for dry reforming of methane
  Strniša Filip, Sagar Tatiparthi Vikram, Djinović Petar, Pintar Albin, Plazl Igor:
  NI-CONTAINING CEO [SUB] 2 RODS FOR DRY REFORMING OF METHANE
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Experimental and theoretical modeling on low-temperature dry methane reforming over Ni-containing CeO2 rods was studied. The catalyst was characterized by means of N2 physisorption, in-situ XR
 • Visual working memory capacity is limited by two systems that change across lifespan
  Slana Ozimič Anka, Repovš Grega:
  VISUAL WORKING MEMORY CAPACITY IS LIMITED BY TWO SYSTEMS THAT CHANGE ACROSS LIFESPAN
  Filozofska fakulteta

  To better understand the sources of visual working memory limitations we explore the possibility that its capacity is limited by two systems: a representational system that enables formation of independent representations of visual objects
 • Let the biocatalyst flow
  Žnidaršič Plazl Polona:
  LET THE BIOCATALYST FLOW
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Industrial biocatalysis has been identified as one of the key enabling technologies that, together with the transition to continuous processing, offers prospects for the development of cost-efficient manufacturing with high-quality products and low waste generation. This feature artic
 • Dendroarchaeology between teleconnection and regional patterns
  Martinelli Nicoletta, Čufar Katarina, Billamboz André:
  DENDROARCHAEOLOGY BETWEEN TELECONNECTION AND REGIONAL PATTERNS
  Biotehniška fakulteta

  In the last decades, dendrochronology has led to major advances in the study of pile-dwelling settlements in the Circum-Alpine area, both by providing accurate single-year precision dates and contributing to the reconstruction of settleme
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (100321)
 2. Magistrsko delo (33160)
 3. Izvirni znanstveni članek (32421)
 4. Video in druga učna gradiva (22321)
 5. Ni določena (11270)
 6. Strokovni članek (4885)
 7. Doktorska disertacija (4376)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3124)
 9. Pregledni znanstveni članek (2940)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2658)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2404)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1750)
 13. Drugi članki ali sestavki (1429)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1357)
 15. Elaborat, predštudija, študija (910)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (744)
 17. Specialistično delo (723)
 18. Kratki znanstveni prispevek (663)
 19. Poljudni članek (643)
 20. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (568)
 21. Predgovor, spremna beseda (548)
 22. Raziskovalni podatki (538)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (532)
 24. Znanstvena monografija (482)
 25. Radijski ali TV dogodek (387)
 26. Intervju (351)
 27. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (320)
 28. Strokovna monografija (297)
 29. Polemika, diskusijski prispevek (285)
 30. Druga izvedena dela (260)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (235)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (230)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (219)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (194)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (182)
 36. Predavanje na tuji univerzi (156)
 37. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (150)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (150)
 39. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (147)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (101)
 41. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (88)
 42. Radijska ali televizijska oddaja (85)
 43. Razstava (76)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (74)
 45. Programska oprema (66)
 46. Bibliografija, kazalo ipd. (51)
 47. Umetniško delo (43)
 48. Umetniški sestavek (28)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 50. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (22)
 51. Katalog razstave (21)
 52. Patent (18)
 53. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (18)
 54. Umetniška poustvaritev (16)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Bibliografija (5)
 58. Patentna prijava (4)
 59. Druga dela (2)
 60. (1)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse